+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

CARBO CRP na vrcholu technologické evoluce

05.11.2016 Firma: PIPELIFE Czech s.r.o. Časopis: 6/2016 , 5/2016 , 1/2016

V dnešním zrychleném světě se každý den objevují desítky až stovky větších či menších inovací v prakticky jakémkoliv oboru. Už jsme si na to zvykli. Musíme si však přiznat, že u trubek nebo i celých potrubních systémů, kde trubka bude mít asi natrvalo kruhový tvar, nejsou velké inovace zrovna na denním pořádku. O to cennější je přínos firmy Pipelife v oboru domovních instalací. Příchod plastických hmot znamenal velký kvalitativní skok a v současné době je přínos plastů zcela jasný a nezpochybnitelný. Plasty nekorodují, netrpí inkrustacemi, jsou velmi jednoduše zpracovatelné, ekologické, dají se snadno recyklovat.

Čtvrtá vývojová generace polypropylenu skvěle obstojí právě v oblasti vysokých teplot i provozních tlaků, a má zvýšenou odolnost proti selhání při zatížení. Natolik zvýšenou, že trubky z něj vyrobené mohou mít nižší tloušťku stěny. Je to materiál s označením PP-RCT (random, crystalline, temperature). Tato jednoduchá zkratka vyjadřuje převratné rysy nového polymeru: způsob polymerace/typ polymeru, výhodně zvýšený podíl krystalické struktury i vyšší teplotní odolnost.

Image 0

Ani zlepšený polymer však neušel jisté kritice z řad instalatérů, protože běžné plastové trubky vyžadují poměrně hustou síť podpěr a vykazují značnou tepelnou roztažnost. Proto výrobci trubek přišli s trubkami vyztuženými skelným nebo třeba i čedičovým vláknem. Vlastnosti se poněkud zlepšily, ale je tu problém s recyklací, tj. s ekologií. Použití „cizího“, nepolymerního materiálu přináší také složitější výrobu, větší opotřebení strojů (může mít vliv i na cenu) a vyšší možnost poruch.

Technici firmy Pipelife přijali nové požadavky jako velkou výzvu. Dlouho hledali a zkoušeli nejschůdnější materiál pro šetrné vyztužení trubek, využili dlouhodobých zkušeností firmy i progresivních testovacích metod. A podařilo se! Hledání optimálního využití karbonových vláken v plastových potrubních systémech je u konce. CARBOCRP představuje vrchol technologické evoluce, a je to to ­nejlepší, co lze v oboru instalací TZB nabídnout. Použití trubek CARBOCRP je velmi široké, a to zejména v oblastech rozvodů pitné, studené a teplé vody, rozvodů k otopným soustavám, chladicích médií pro klimatizace, a také pro rozvody stlačeného vzduchu.

Trubky CARBOCRP využívají přírodě blízké karbonové vlákno, obsahující pevné uhlíkové řetězce. CARBOCRP, výhodně kombinuje dlouhodobou odolnost a pevnost materiálu PP-RCT s vlastnostmi molekulárně podobného, zpracovatelsky velmi kompatibilního karbonového vlákna. Karbonová vlákna tloušťky několika mikrometrů jsou obsažena ve střední vrstvě třívrstvé trubky, které propůjčují

  • excelentní pevnost
  • zvýšenou podélnou tuhosti
  • nízkou tepelnou roztažnost
  • snadnou recyklovatelnost

Image 1

Image 2

Základem dobré trubky je kvalitní materiál. Pipelife pro výrobu používá jen osvědčené a dobře odzkoušené typy polymerů. Pipelife vlastní dlouhodobě certifikát systému řízení jakosti dle ISO, a opakované nezávislé audity přispívají k trvalému zdokonalování všech prvků tohoto systému.

Na dokonalosti trubky se proto podílí kromě excelentní práce vývojového týmu, využití soudobé vytlačovací techniky, také dlouhodobé zkušenosti s výrobou a rozsáhlý systém zkoušek vstupní suroviny, kontrol ve výrobě i náročná výstupní kontrola.

CARBOCRP– UNIKÁTNÍ KARBONOVÁ TECHNOLOGIE V POTRUBNÍM SYSTÉMU PP-R


*CRP (carbon reinforced pipe)

Firemní článek