+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 6/2016

Úvodník

Vážení příznivci časopisu Topenářství instalace,

jak jste jistě zaznamenali, v posledním čísle z konce léta se s Vámi po mnoha letech působení ve funkci šéfredaktora rozloučil pan inženýr Josef Hodboď. Za celou vydavatelskou společnost bych chtěla s velkým respektem poděkovat za intenzivní práci při budování tradice a dobrého jména časopisu.

Nyní mám tedy tu čest Vás poprvé oslovit já, dovolte mi proto krátké představení, které snad bude na místě.

V oblasti nakladatelské činnosti se pohybuji dvanáct let. První zkušenosti jsem sbírala v nadnárodním vydavatelství LexisNexis®, jehož české zastoupení měsíčně chrlilo téměř desítku odborných periodik ze sféry zdravotnictví, daní, účetnictví, financí a práva. Nebudu přehánět, když doslova za životní volbu označím rok 2005, kdy jsem přijala nabídku dr. Karla Havlíčka a mohla tak být u zrodu jeho kanceláře HBT. Okamžitě jsem dostala příležitost spolupracovat s vynikajícími odborníky z řady profesí, předních osobností zejména z oblasti práva, daní, žurnalistiky, medicíny, ekologie, historie, umění a dalších oborů. I zde stále hrálo prim vydávání specializovaných publikací i časopisů.

Možnost stát tolik let po boku renesanční osobnosti, jakou pan doktor jistě je, učit se a neustále inspirovat mi, věřím, dalo jisté předpoklady obstát ve funkci šéfredaktorky Vašeho oblíbeného Topenářství.

I nadále pro Vás budeme s kolegy z redakce zjišťovat novinky v oboru, navštěvovat tuzemské i zahraniční veletrhy, tiskové konference, přinášet zajímavé rozhovory a vůbec pečovat o blaho časopisu. Závěrem bych chtěla připomenout významnou roli odborníků z řad redakční rady i autorského kolektivu, bez nichž by nebylo možné vysokou kvalitu a čtivost Topinu ­udržet.

Alena Malátová

Obsah