+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Decentralizovaná příprava TV v průmyslovém podniku ve Šternberku

04.11.2016 Firma: H&I Trading Company s.r.o. Časopis: 6/2016

V průmyslovém podniku s více než 300 zaměstnanci v dělnických profesích, pracujících ve třísměnném provozu, je značný nárok na produkci přípravy TV.

Ve stávající soustavě se TV připravovala v centrální klasické plynové kotelně o provozním výkonu přesahujícím 5 MW. Přípravu TV řešil ohřev vody v bojlerech a odtud se rozváděla čtyřtrubkovými teplovody po areálu. Toto řešení se sice technicky osvědčilo pro zimní sezonu, nicméně letní provoz byl nehospodárný. Velké kotle pro přípravu TV byly provozovány pro odběry, kde postačovaly výkony v řádu stovek, možná i desítek kW. Snížení účinnosti kotlů je nasnadě. Ztráty tepla ve stávajících rozvodech TV byly, s ohledem na větší délky kanálů, značné. Navíc nešlo pro dílčí těžiště odběru nastavovat zvláštní odběrové diagramy.

Z popsané situace vyplynulo, že i při velmi dobrém udržování systému za strany pracovníků podniku je potenciál pro úspory značný.

Bylo rozhodnuto zřídit tři decentralizované zdroje přípravy TV, konstruované stejným způsobem. Použilo se řešení vždy se dvěma ohřívači RINNAI HD 50 i o rozsahu výkonu 3,8 až 47 kW o výkonu přípravy TV max. 19,6 l/min pro DT 33 °C, s možností nastavení výstupní teploty 37 °C až 85 °C. Ohřívače jsou napojeny na rozvod NTL plynu 1,8 až 2,2 kPa.

Výhody řešení použití ohřívačů:

  • jednoduchá montáž;
  • použití prefabrikovaných prvků odkouření;
  • možnost nastavení specifického teplotního a časového programu pro každé z odběrných míst v implementované elektronické regulaci při podmínkách omezení teploty TV mimo odběrné špičky, které představují konce směn, tak i dosažení značné produkce TV ve špičkách;
  • termická dezinfekce;
  • flexibilita řešení s ohledem na proměnnou situaci v průmyslovém podniku (např. úprava výrobního programu, počtů pracovníků, směnnost atp.). Zdroj je možno nastavit přesně na dané zadání. Výsledkem je minimální spotřeba.

Zvolilo se řešení s implementovanou akumulační nádobou o velikosti pro pokrytí špičkových potřeb tepla, které se opakují vždy na konci směny. V jednom případě je instalován bojler, který umožňuje získávání tepla z jiných zdrojů, zde z kompresoru – bivalentní zdroj. Dále jsou pro zdroje voleny stejné typy ohřívačů RINNAI s ohledem na údržbu – obeznámenost obsluhy a údržby s produktem jednoho typu.

Návrhu systému předcházelo měření veličin spotřeb s energetikem podniku. Na základě těchto měření projektant vypracoval program s možností simulace provozních stavů, které přicházejí do úvahy v daných podmínkách. Podle toho byly určeny a odsouhlaseny typy ohřívačů i velikost akumulačních kapacit.

V řešení je navíc velikou výhodou možnost provedení termické dezinfekce při využití vysokých teplot, které ohřívač umožňuje ve zvolených časech.

Další výhodou vyšších teplot TV, produkovaných ohřívačem, je zvýšení kapacity systému s ohledem na proměnnost odběrů TV, daných např. změnou směnnosti atp. Pokud se připravovala TV o vyšší teplotě (zvýšena kapacita zdroje) je nutno provést její omezení (např. termostatickým ventilem – ideálně s možností provedení termické dezinfekce).

Provozně je nutno konstatovat, že systém je bezobslužný, náležité nastavené parametry jsou udržovány naprosto bez potíží. Koná se pouze dohled a kontrola provozních veličin, v intervalech dle provozního řádu.

Image 0Obr. 1 • Umývárna mužů s bojlerem 2500 l s bivalentním ohřevem pro 11 sprchových kabin a 36 umývadel, jedna směna je max. 100 osob

Image 1Obr. 2 • Umývárna žen s bojlerem 1000 l pro 4 sprchové kabiny a 7 umývadel pro max. 34 osob na jednu směnu

Image 2Obr. 3 • Úpravna vody, kde se pro změkčení vody dávkuje podle spotřeby na impulzním vodoměru přípravek DELPHOS

Závěrem musíme konstatovat, že předběžné úspory v systému, po osazení ohřívačů RINNAI HD 50 i, dosahují po 3měsíčním provozu hodnoty více než 40 % (přesně 43 %). Hodnocení bude provedeno po dokončení celé sezony na základě detailního přehledu a funkce kotelny (použitá technologie, započtení denostupňů, rozšíření decentralizované technologie atp.). Předpokládá se, že úspory dále porostou. Navíc není provozována stávající technologie, což dále přináší úspory nad rámec tohoto popisu. Ohřívače Rinnai dodává na český a slovenský trh firma H+I Trading Company s.r.o. Realizaci provedla firma Stanislav Šiška, Technomont Šternberk.

Firemní článek