+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Pipelife – partner velkoobchodů TZB a investorů širokým sortimentem plastového potrubí

21.04.2023 Firma: PIPELIFE Czech s.r.o. Časopis: 1/2023

Společnost Pipelife Czech nadále upevňuje svoji pozici na trhu instalačních systémů a systémů pro TZB. Stává se jednak hlavním partnerem u velkoobchodů TZB pro standardní komoditní byznys, ale rovněž významným dodavatelem plastových potrubních systémů na rezidenční a průmyslové projekty.

U velkoobchodů se jedná hlavně o systémy pro kanalizaci a odpadní vody – KG a HT, pro sanitární rozvody vody PP-R/PP-RCT, přípojkové dimenze vody a plynu z HDPE.

Pro stavby, kde investoři/developeři vyžadují vyšší standard, jsou to systémy, které zabezpečují vyšší technické parametry, delší záruku. Zde společnost Pipelife Czech nabízí širokou škálu systémů pro různé aplikace.

V rámci sanitárních systémů pro teplou vodu je to potrubí CARBOCRP s nižším teplotním koeficientem délkové roztažnosti.

Pro uzavřené okruhy – okruhy topné či chladicí vody – společnost nabízí trubky s kyslíkovou bariérou CARBO OXYCRP. Vzhledem k tomu, že v sortimentu společnosti je i systém vícevrstvých kompozitních trubek (Pe-rt/Al/Pe-rt) s lisovanými tvarovkami – systém Radopress, nabízí se optimální kombinace těchto dvou systémů, kdy hlavní rozvody (dim 32 a výše) se provedou ze systému CARBO OXYCRP a vlastní rozvody k radiátorům, rozdělovačům, fan-coilům se provedou z flexibilního kompozitního potrubí.

V rámci vnitřních odpadních systémů se instalují stále častěji tiché odpadní systémy. Zde společnost Pipelife Czech hraje prim s nabídkou systému MASTER 3 PLUS.

Tento systém má širší sortiment než běžný HT systém – např. trubky a tvarovky v dim 90. Samozřejmě tou největší předností je útlum hluku generovaného protékajícími odpadními vodami. Pro výškové budovy ke zvýšení útlumu je v sortimentu jedinečné útlumové patní koleno.

Image 2

V kombinaci s příznivou cenou není divu, že tento systém už je dnes běžně nabízen jako skladový systém u partnerů TZB.

Poptávku po předizolovaném systému pro distanční přívody otopné, teplé, pitné a chladicí vody kryje nabídkou systému TERRENDIS. Zde je potřeba vypíchnout, že se jedná o nejvyšší standard na českém trhu – jednak použitou vícevrstvou tepelnou izolací s nestárnoucí izolační funkcí a trvalou elasticitou, maximalizující tloušťku izolační vrstvy i po několikanásobném ohybu. Černý ochranný plášť UV odolný, je dvoustěnný a dostatečně chrání předizolovaný potrubní systém proti mechanickému namáhání a vlhkosti, a přitom zajišťuje maximální pružnost.

S faktory příznivá cena a včasnost dodávek není divu, že tento systém získává větší a větší podíl na trhu předizolovaných systémů.

Pro systémy stěnového a stropního vytápění/chlazení má společnost Pipelife Czech čtyři různé řešení pod brandem RADOPRESS WATT – od nejjednoduššího, kdy jsou na stěny či stropy namotány smyčky z trubek PE-RT EVOH přes prefabrikované systémy s využitím sádrokartonových panelů GBP, s integrovanou smyčkou pro otopnou/chladicí látku nebo systémem prefabrikovaných kovových panelů s Ω drážkami, do kterých je vložena trubka pro otopnou a chladicí látku. Ve všech případech se používá trubka PE-RT EVOH o rozměru 10 × 1,3 mm.

Posledním systémem je systém aktivovaného betonového jádra, kde jsou smyčky z trubky PE-X/AL/PEX (rozměr 16 × 2,0 mm) namotány zakázkově ve výrobním závoděna na kari sítě (maximální rozměr 2 × 5 m), poté jsou dodány na stavbu, umístěny na stropní bednění, zapojeny a poté zality betonovou směsí.

Pro průmyslové podlahové vytápění nabízí společnost Pipelife Czech individuální řešení na základě zpracované dokumentace. Jedná se především o potrubí v dimenzi 20 či 25, z materiálu PE-Xa či PE-RT vždy s kyslíkovou bariérou. Pro velké projekty lze vyrobit role v potřebné metráži pro minimalizaci odpadů.

Takto byla například realizována dodávka potrubí na projekt pekárny – potrubí PE-RT Evoh 25 × 2,3 – role 300 a 320 metrů v celkové metráži 25 000 metrů. Součástí řešení jsou i nerezové průmyslové rozdělovače se svě­rným napojením pro výše uvedené potrubí.

Image 0

Odvod dešťových vod z plochých střech lze řešit systémem podtlakového odvodnění. Tento systém pracuje odlišně od gravitačního systému. Pomocí speciálních střešních toků a správného navržení potrubního sy­stému odvádí dešťovou vodu celým průřezem potrubí (gravitačního systému je využito 30 až 40 % potrubí). Výhodou tohoto systému jsou tudíž menší dimenze potrubí (menší prostorová náročnost a bezpečnější zajištění odvodů dešťových vod z plochých střech). Tento systém lze pak napojit na systém, který hospo­daří s dešťovou vodou (závlahy, systém šedé vody pro splachování atd.

U systémů stěnového a stropního vytápění/chlazení, průmyslového vytápění, podtlakového odvodnění pro správné navržení systému a správnou specifikaci nabí­zí společnost Pipelife Czech projekční podporu s vy­užitím speciálního návrhového software.

Image 1

Firemní článek