+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 1/2023

Úvodník

Vážení čtenáři,

těší nás důvěra, s jakou se na naši redakci obracíte při řešení různých problémů z topenářsko-instalatérské praxe. Vzkvétá tím nejen rubrika Ing. Bajgara, ale často se také zajímavý dotaz rozvine do podoby recenzovaného článku. Jedním takovým příkladem je text Ing. Matějčka z prosincového čísla o požadavcích na kvalitu kotlové a napájecí vody pro otopné soustavy.

Bohužel se ale v rámci Vašich dotazů setkáváme čím dál častěji také s příběhy investorů, které spíše, než odbornému periodiku, přísluší pořadům jako Černé ovce nebo reportážím Josefa Klímy. Redakce časopisu má k dispozici materiály k případu z prosince loňského roku, kdy dodavatel nedodržel smluvní podmínky (do dnešního dne nedodal slíbenou projektovou dokumentaci) a mimo jiné opakovaně uváděl nepravdivé informace v žádosti o dotaci.

Pomyslnou třešničkou na dortu bylo katastrofální provedení instalace TČ subdodavatelem, jehož pracovníci si při práci počínali stejně obratně, jako postavičky z oblíbeného večerníčku Pat a Mat. Kromě neschopnosti propojit jednotlivé komponenty zařízení stihli provrtat vodovodní potrubí a frézou poškodit elektrické rozvody. Na řadu přišlo také nátlakové jednání, když byl zákazník nucen podepsat předávací protokol, v němž bylo nepravdivě uvedeno, že „instalace proběhla dle projektové dokumentace a ve shodě s legislativními pravidly“. V této souvislosti připomínám článek JUDr. Havlíčka „Spor o podlahové vytápění a solární systém. Aneb jak nevyhrát v Brně.“ z č. 8/2022. I zde se kauza točí kolem (ne)podpisu předávacího protokolu a zfušované instalace.

Ještě donedávna se zdálo, že se podobné obchodní praktiky týkají pouze v oboru nechvalně známých firem, které jsou u soudu snad častěji než soudní zapisovatelka. Chyba lávky!

Na místě je proto stále vysoká míra obezřetnosti. Pokud se tedy chystáte investovat půlmilionovou částku do alternativních zdrojů energie a zároveň se v této oblasti dostatečně neorientujete, možná nebude od věci si k ruce přizvat nezávislého odborníka, který bude dohlížet na dodržování smluvních podmínek, kvalitu prací provedených v souladu s projektovou dokumentací a celkově hlídat vaše zájmy jako investora. Odměna za služby technického dozoru se obvykle pohybuje mezi 1,5–3,5 % z ceny díla, což se zdá jako únosná cena za kvalitu a klidný spánek. 

Alena Malátová
malatova@topin.cz

 

Obsah