+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 1/2023

Úvodník

Vážení čtenáři,

těší nás důvěra, s jakou se na naši redakci obracíte při řešení různých problémů z topenářsko-instalatérské praxe. Vzkvétá tím nejen rubrika Ing. Bajgara, ale často se také zajímavý dotaz rozvine do podoby recenzovaného článku. Jedním takovým příkladem je text Ing. Matějčka z prosincového čísla o požadavcích na kvalitu kotlové a napájecí vody pro otopné soustavy.

Bohužel se ale v rámci Vašich dotazů setkáváme čím dál častěji také s příběhy investorů, které spíše, než odbornému periodiku, přísluší pořadům jako Černé ovce nebo reportážím Josefa Klímy. Redakce časopisu má k dispozici materiály k případu z prosince loňského roku, kdy dodavatel nedodržel smluvní podmínky (do dnešního dne nedodal slíbenou projektovou dokumentaci) a mimo jiné opakovaně uváděl nepravdivé informace v žádosti o dotaci.

Pomyslnou třešničkou na dortu bylo katastrofální provedení instalace TČ subdodavatelem, jehož pracovníci si při práci počínali stejně obratně, jako postavičky z oblíbeného večerníčku Pat a Mat. Kromě neschopnosti propojit jednotlivé komponenty zařízení stihli provrtat vodovodní potrubí a frézou poškodit elektrické rozvody. Na řadu přišlo také nátlakové jednání, když byl zákazník nucen podepsat předávací protokol, v němž bylo nepravdivě uvedeno, že „instalace proběhla dle projektové dokumentace a ve shodě s legislativními pravidly“. V této souvislosti připomínám článek JUDr. Havlíčka „Spor o podlahové vytápění a solární systém. Aneb jak nevyhrát v Brně.“ z č. 8/2022. I zde se kauza točí kolem (ne)podpisu předávacího protokolu a zfušované instalace.

Ještě donedávna se zdálo, že se podobné obchodní praktiky týkají pouze v oboru nechvalně známých firem, které jsou u soudu snad častěji než soudní zapisovatelka. Chyba lávky!

Na místě je proto stále vysoká míra obezřetnosti. Pokud se tedy chystáte investovat půlmilionovou částku do alternativních zdrojů energie a zároveň se v této oblasti dostatečně neorientujete, možná nebude od věci si k ruce přizvat nezávislého odborníka, který bude dohlížet na dodržování smluvních podmínek, kvalitu prací provedených v souladu s projektovou dokumentací a celkově hlídat vaše zájmy jako investora. Odměna za služby technického dozoru se obvykle pohybuje mezi 1,5–3,5 % z ceny díla, což se zdá jako únosná cena za kvalitu a klidný spánek. 

Alena Malátová
malatova@topin.cz

 

Obsah

 • strana 24 - THERMONA: Představuje nové logo a mění vizuální komunikaci
 • strana 26 -  A.C.V.: Nové řady elektrických stacionárních kotlů
 • strana 28 - Karel Havlíček: Z judikatury pro topenářskou a instalatérskou praxi
 • strana 34 - GT Energy: Zemní plyn pro vytápění není mrtvý, jen se musí mnohem efektivněji využívat
 • strana 36 - HDL Automation: Úspory energií díky regulaci vytápění IQRC
 • strana 38 - Miloš Bajgar: Snížení nákladů za teplo poučením z historie
 • strana 44 - AOVT: Velká cena AOVT za rok 2022  
 • strana 6,46 - Inženýrská komora varuje před neodbornou přípravou a montáží fotovoltaiky
 • strana 48 - PIPELIFE CZECH: Partner velkoobchodů TZB a investorů širokým sortimentem plastového potrubí
 • strana 50 - Nejvyšší správní soud ČR zamítl kasační stížnost ČSTZ 
 • strana 52 - Jiří Matějček: Instalace potrubních rozvodů z PP-R
 • strana 57 - Topenářství instalace – Obsah 56. ročníku (2022)  
 • strana 60 - NRG flex: Difuzní bariéra v předizolovaném ocelovém potrubí
 • strana 64 - Luboš Němec: Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a globální záření ve 2. pololetí 2022
 • strana 66 - OPOP: Uvede kotle na dřevo ve výkonovém rozsahu 25 až 55 kW 
 • strana 68 - Experimentální výzkum a modelování zásobníku latentního tepla
 • strana 70 - KSB - PUMPY + ARMATURY: Oběhové čerpadlo Etaline Pro – kompaktnější, efektivnější  
 • strana 72 - Vladimír Pavlíček: Střípky z historie – Parní kotle – 8. část
 • strana 74 - Nový mobilní energetický kontejner se obejde i bez externího zdroje elektřiny
 • strana 76 - Zákony a normy
 • strana 80 - Výstavy a veletrhy