+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Experimentální výzkum a modelování zásobníku latentního tepla

05.05.2023 Časopis: 1/2023

Společně s Ústavem mechaniky tekutin a termodynamiky Fakulty strojní ČVUT v Praze, spolupracuje firma TEDOM a. s., jako průmyslový partner již od roku 2019, na zajímavém projektu, jehož hlavním tématem je akumulace tepla využívající změnu skupenství oproti standardní metodě akumulace ohřevem vody.

Image 0▲ Obr. 1 • Montáž tří spolupracujících akumulačních nádob s různými PMC látkami

Při využití skupenské změny vhodné látky, například parafínu nebo některých solí, je možné snížit prostorové nároky na akumulační nádoby. Podle podmínek využití je možné volit různé druhy pracovních látek v závislosti na požadovaných teplotách „nabíjení a vybíjení“ akumulátoru.

Zmenšení objemu akumulační nádoby při zachování nezbytných výkonových a kapacitních parametrů je další směr, který povede k lepšímu využití potenciálu kombinované výroby tepla a elektřiny nebo obnovitelných zdrojů energie pro potřeby vytápění. Právě dosažení vhodného poměru výkonu a kapacity je jedním z klíčových bodů při hledání technického řešení akumulátoru. Je nezbytné se vypořádat s problematikou přestupu a vedení tepla a objemových změn při změně skupenství.

V rámci projektu se od teoretické části a laboratorních testů přešlo v roce 2022 do fáze příprav prototypového zařízení o kapacitě 600 kWh, které by mělo být vyrobeno a nasazeno k funkčním testům v příštím roce.

Součástí projektu je kromě akumulace tepla i akumulace chladu, která může přispět ke snížení špiček při výrobě chladu a tedy i špiček v příkonu energie pro chlazení. Akumulace chladu bude využívat skupenskou změnu vody.

Projekt, který má být dokončen v roce 2025, je podporován Technologickou agenturou České republiky.

❑ Zdroj: fs.cvut.cz

Image 1

Související časopisy