+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Suché systémy teplovodního podlahového vytápění

07.03.2023 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o. Časopis: 1/2023

V uplynulých letech, kdy se stávající bytová výstavba jeví jako dlouhodobě nedostačující pro pokrytí potřeb obyvatelstva, vzrůstá zájem o rekonstrukce starších objektů. Stále častěji je při těchto rekonstrukcích zohledňována provozní ekonomie bytových jednotek, a to především v oblasti vytápění.

Image 3

Nízkoteplotní zdroje, jako jsou švédská tepelná čerpadla THERMIA a nízkoteplotní systémy teplovodního podlahového vytápění, jsou stále častější volbou v rozhodování investorů. Společnost IVAR CS nabízí ucelený a univerzální systém rozvodů topení, vody a plynu IVARTRIO, který je tvořen pouze vysoce jakostními produkty renomovaných evropských výrobců. Patří mezi ně i suché systémy teplovodního podlahového vytápění se specifickým použitím v případech, kdy rekonstrukce objektu neumožňuje použití klasických betonových mazanin nebo samonivelačních směsí. Hlavními důvody pro instalaci suchých systémů podlahového vytápění je riziko neúměrného zatížení konstrukcí dřevěných trámových stropů při rekonstrukcích a modernizacích stávajících objektů, nebo z důvodu nežádoucí nadměrné vlhkosti např. u dřevostaveb.

Široká nabídka alternativ tepelněizolačních vrstev rozšiřuje možnosti použití.

Systémové tepelněizolační desky pro instalaci suchých systémů teplovodního podlahového vytápění jsou volitelné v závislosti na materiálu tepelněizolační vrstvy. Vyrobené mohou být z extrudovaného polystyrenu IVAR.TBE 30-16, z přírodních dřevitých vláken IVAR.GREEN 30-16, tvrzené minerální vlny IVAR.ROCK 30-16 nebo z přírodních obnovitelných vláken IVAR.NATURE 30-16. Tloušťka tepelněizolačních desek je 30 mm a umožňují instalaci potrubí s osovou vzdáleností 125 mm. Výjimkou jsou tepelněizolační desky IVAR.TBE 30-16, které umožňují osovou vzdálenost potrubí 125 a 250 mm.

Teplosměnné lamely zásadním způsobem ovlivňují výkon suchého otopného systému.

Image 1

Neoddělitelnou a nezbytnou součástí systémů jsou hliníkové teplosměnné lamely IVAR.AL LIGHT, které jsou standardně součástí systémových tepelněizolačních desek. Pouze tepelněizolační deska IVAR.TBE 30-16 se dodává bez teplosměnných lamel IVAR.AL LIGHT, které je nutné specifikovat a doobjednat. Teplosměnné lamely IVAR.AL LIGHT zabezpečují přenos tepla z povrchu topné trubky skrze krycí sádrovláknitou desku v tloušťce 25 mm do vytápěného prostoru, a zajišťují tak uživatelsky maximálně příjemný teplotní komfort. Svým tvarem profilu Ω pak zajišťují pevnou fixaci topné trubky v systémové tepelněizolační desce. Systémové tepelněizolační desky systému IVARTRIO tak splňují funkci instalační a tepelněizolační.

Jaké potrubí je nejvhodnější pro instalaci suchého systému podlahového vytápění?

Jednotlivé otopné smyčky suchého systému teplovodního podlahového vytápění se obvykle instalují z kvalitního kompozitního vícevrstvého potrubí ALPEX, alternativně pak lze použít i potrubí PE-X, ale vždy o rozměru 16x2 mm. Typ pokládky otopných smyček je dán konstrukcí tepelněizolačních desek, která umožňuje pouze instalaci smyček typ meandr.

Očekávanou kvalitu je schopen garantovat pouze ucelený systém od jednoho výrobce.

Image 2

Jelikož se jedná o ucelený systém rozvodů od jednoho výrobce, je samozřejmě jeho součástí i instalační příslušenství zajišťující materiálovou kompletnost při realizaci. Jedná se především o systémové koncové elementy IVAR.GREEN 30-16 KE, IVAR.ROCK 30-16 KE a IVAR.NATURE 30-16 KE, které umožňují vratný ohyb potrubí při zachování požadované osové vzdálenosti. Výplňové desky IVAR.GREEN 30-16 VP, IVAR.ROCK 30-16 VP a IVAR.NATURE 30-16 VP pak umožňují plošné dokončení skladby suchého systému teplovodního podlahového vytápění v oblastech distribučních rozdělovačů, nebo v místech, kde se neuvažuje s pokládkou otopných trubek.


V případě doplňujících dotazů k suchým systémům teplovodního podlahového vytápění IVARTRIO je Vám k dispozici obchodně-technické oddělení společnosti IVAR CS.

Firemní článek