+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2016/5

01.10.2016 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 5/2016

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 61/2016 až 96/2016

Částka 75/2016 Sb.

 • 199/2016 Sb. SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 9. června 2016 o vydání cenového rozhodnutí. Energetický regulační úřad … vydal cenové rozhodnutí č. 2/2016 ze dne 1. června 2016 … o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu … uveřejnil … v Energetickém regulačním věstníku ze dne 1. června 2016, v částce 5…. Účinnosti nabývá: 1. července 2016
 • 200/2016 Sb. SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 9. června 2016 o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015. Energetický regulační úřad … uveřejňuje … podle údajů ke dni 31. prosince 2015 … celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu, a celkovou spotřebu plynu v České republice v roce 2015:
  1. Celkový počet odběrných míst zákaz­níků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2015 činil 5 935 503.
  2. Celková spotřeba plynu v České republice v roce 2015 činila 80 890 931,494 MWh.

Částka 85/2016 Sb.

 • 219/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. července 2016 o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh. Účinnost dnem: 19. července 2016

  § 10 Doba identifikace hospodářského subjektu Hospodářský subjekt po dobu 10 let od dodání tlakového zařízení nebo sestavy na trh uchovává údaje, pomocí kterých lze na žádost orgánu dozoru určit hospodářský subjekt, který mu tlakové zařízení nebo sestavu dodal nebo kterému tlakové zařízení nebo sestavu dodal.

  Pozn. red.: Hospodářským subjektem (zákon o technických požadavcích na výrobky) je výrobce, dovozce, distributor a zplnomocněný zástupce.

Částka 87/2016 Sb.

 • 223/2016 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2016 o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Účinnost: prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

  § 1 Prodejní doba v maloobchodě a velkoobchodě
  (1) V maloobchodě a velkoobchodě je zakázán prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích
      a) 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok, 
      b) Velikonoční pondělí, 
      c) 8. květen – Den vítězství, 
      d) 28. září – Den české státnosti, 
      e) 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu, 
      f) 25. prosinec – 1. svátek vánoční a 
      g) 26. prosinec – 2. svátek vánoční.
  (2) V maloobchodě a velkoobchodě je zakázán prodej v den 24. prosince – Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin.
  (3) Omezení prodejní doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužije na provozování 
      a) prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2,
  … 
      d) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,

Výběr z Věstníku UNMZ 6/2016

Vydané ČSN

 • 54. ČSN EN 13407 ed. 2 (72 4871) kat. č. 99676 Pisoárové mísy nástěnné – Funkční požadavky a zkušební metody; Vydání: Červen 2016
 • 64. ČSN EN 14296 ed. 2 (91 4109) kat. č. 99707 Sanitární potřeby – Společná umývací koryta; Vydání: Červen 2016

Změny ČSN

 • 106. ČSN EN 13407 (72 4871) kat. č. 99677 Pisoárové mísy nástěnné – Funkční požadavky a zkušební metody; Vydání: Květen 2007. Změna Z2; Vydání: Červen 2016
 • 112. ČSN EN 14516+A1 (91 4101) kat. č. 99795 Koupací vany pro domácí použití;Vydání: Leden 2011. Změna Z1; Vydání: Červen 2016
 • 113. ČSN EN 13310 (91 4108) kat. č. 99672 Kuchyňské dřezy – Provozní požadavky a zkušební metody; Vydání: Září 2004. Změna Z2; Vydání: Červen 2016
 • 114. ČSN EN 14296 (91 4109) kat. č. 99716 Sanitární potřeby – Společná umývací koryta; Vydání: Listopad 2005. Změna Z2; Vydání: Červen 2016

Opravy ČSN

 • 115. ČSN 01 3406 kat. č. 500078 Výkresy ve stavebnictví – Označování stavebních hmot v řezech; Vydání: Říjen 2015. Oprava 1; Vydání: Červen 2016 (Oprava je vydána tiskem)

Výběr z Věstníku UNMZ 7/2016

 • 101. – 110. ČSN EN 14303+A1 (72 7225) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace …Změna Z1; Vydání: Červenec 2016