+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Široká nabídka průtokových ohřívačů značky Junkers

Plynové průtokové ohřívače využívají lidé k přípravě teplé vody více než sto let. Důvodů je několik – jedná se o jednoduchá a kompaktní zařízení s příznivou pořizovací cenou, která jsou při pravidelné minimální servisní údržbě spolehlivá a bezpečná.

Průkopníkem tohoto řešení je německá značka Junkers, jejíž název se stal v českých zemích jedním ze synonym označení tohoto zařízení. Plynové průtokové ohřívače Junkers jsou dodávány do celé Evropy. Proto jsou průběžně technicky zdokonalovány a vyhovují zpřísňující se legislativě, včetně požadavků směrnice o Ekodesignu, a růstu nároků uživatelů. V současné době nabízí značka Junkers širokou řadu, od nejjednodušších modelů s piezoelektrickým zapalováním až po komfortní varianty s hydrodynamickým generátorem a multifunkčním displejem. Uživatel může zvolit přístroj s přirozeným odtahem spalin do komína nebo tzv. turbo provedení, tedy s nuceným odtahem spalin.

Image 1

Navzdory všem jiným možnostem přípravy teplé vody mají plynové průtokové ohřívače vody své pevné místo na trhu a mohou vhodně doplňovat i nové ekologické systémy (např. solární ohřev nebo tepelná čerpadla).

Velkou výhodou průtokových ohřívačů je, že ohřívají jen takové množství teplé vody, které člověk bezprostředně spotřebuje. Na rozdíl od zásobníků TV se nevytváří zásoba teplé vody, která by i přes tepelnou izolaci zásobníků chladla v době, kdy není odběr (např. přes celou noc). Proto jsou průtokové ohřívače provozně úspornější než zásobníky a navíc u nich nehrozí nebezpečí rozvinutí bakteriální infekce (legionely). Velmi malými rozměry šetří cenný prostor, který lze využít účelněji.

Původní tzv. věčný plamínek, který spotřebovával plyn, značka Junkers před lety nahradila elektronickým zapalováním, a obdobně zajistila komfortní regulaci a udržování teploty vody na základě požadovaného průtoku. Například ve špičkových průtokových přístrojích konstrukce HydroPower Plus jsou v přívodním potrubí studené vody „dvě turbínky“ za sebou, jedna s funkcí generátoru pro výrobu potřebné elektrické energie k řízení základních funkcí a druhá s funkcí průtokoměru. Tyto ohřívače nesou označení HydroPower Plus - WTD 11/14/18 KG 23/31 a jsou dodávány se jmenovitými výkony 19 a 24 kWv provedení s přirozeným odtahem spalin do komína.

Při výběru průtokového ohřívače nesmí uživatel opomenout fakt, že se jedná o plynové zařízení a při nepravidelných servisních prohlídkách může být ohrožena bezpečnost. Důvodem může být nedostatečné zajištění větrání a přívodu spalovacího vzduchu. Uživatelé zateplují své objekty a součástí zateplení bývá obvykle i výměna oken. Původní netěsná okna jsou nahrazována novými s velkou těsností omezující vstup čerstvého vzduchu. Jednu z možností řešení, relativně nenáročnou na investici, nabízí nový průtokový ohřívač Junkers HydroCompact WTD 12/15 AM E v provedení „Turbo“, který je nezávislý na přívodu vzduchu z místnosti. Přívod vzduchu i odvod spalin může být standardně proveden koaxiálním koncentrickým potrubím o průměru 60/100 mm do vzdálenosti až 10 m vodorovně skrz obvodovou stěnu nebo do výšky až 12 metrů svisle nad střechu objektu.

Další možností je rozdělení na sání spalovacího vzduchu (např. z fasády) a odtahu spalin do komína, například protažením trubky odvodu spalin (v obvyklém případě s průměrem 80 mm). Maximální délky sání vzduchu a odvodu spalin jsou pak 15 metrů, což umožní řešit řadu problematických instalací, případně lze délku ještě protáhnout autorizovaným zvětšením průměru trubek pro spaliny a vzduch.

Instalace průtokového ohřívače HydroCompact je výhodná z hlediska bezpečnosti a přináší koncovému uživateli řadu dalších výhod:

  • kompaktní rozměry 568/300/170 mm – hloubka přístroje je pouze 17 cm,
  • elegantní design nového přístroje,
  • nižší spotřeba plynu díky zvýšené účinnosti, která je až 92 %,
  • široký rozsah výkonové modulace v závislosti na průtoku ohřívané vody – pro lepší komfort dodávky teplé vody a přesné nastavení její teploty,
  • kompatibilita se solárním systémem přípravy TV,
  • jednoduchá a rychlá instalace s možností použití flexi trubek s příslušným šroubením,
  • provedení turbo – nezávislé na místě instalace,
  • automatická detekce délky odkouření díky patentované technologii OptiFlow (přístroj si sám automaticky vyhodnocuje optimální nastavení).

Plynový průtokový ohřívač Junkers HydroCompact umožňuje řešit problematické situace starších instalací, které mohly z několika důvodů přestat vyhovovat aktuálně platné legislativě a bezpečnostním předpisům (např. z důvodu zajištění dostatečného množství spalovacího vzduchu, omezení přístupu vzduchu z důvodu výměny oken, přestavby v objektech apod.). Má své uplatnění i u zcela nových instalací – zejména v objektech nepravidelně využívaných jako jsou např. rekreační chaty, penziony, průmyslové objekty, sklady apod., kde použití zásobníků TV je z hlediska hospodárnosti provozu nevhodné.

Pro některé uživatele je důležitá možnost provozování průtokových ohřívačů HydroCompact po příslušné přestavbě na LPG a možnost využití protizámrazové soupravy v objektech, které v zimě nejsou trvale provozovány a mohlo by hrozit poškození výměníku v důsledku zamrznutí vody.


Bližší informace ke všem řadám průtokových ohřívačů značky Junkers a kontakty na prodejní partnery najdete na našich stránkách www.junkers.cz

Firemní článek