+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Tradiční pivovarnické umění se snoubí s ekonomickou efektivitou

Image 1

Firma

Vaření piva má ve městě Klášter Hradiště nad Jizerou dlouhou tradici. První zdokumentované záznamy pocházejí z roku 1570. Pivovar Klášter vaří od roku 1894 v areálu původního cisterciáckého kláštera klasické pivo českého typu a je součástí pivovarnické skupiny Pivovary Lobkowicz. Dodnes pivovar sází na tradiční postup a nepoužívá např. pasterizaci, aby byla zachována především plná a přírodní chuť piva. V chladných sklepech pivovaru v hloubce18 m jsou ideální podmínky pro kvašení a zrání. Celkem se zde vyrábí 5 různých speciálních piv – cca 76 000 hl za rok.

Projekt

Kromě zachování tradičního umění vaření piva klade Pivovar Klášter zvláštní důraz na výrobu šetrnou k životnímu prostředí a zachování zdrojů. Výroba piva je energeticky intenzivní proces. Je při ní třeba především teplo ve formě páry nebo horké vody na různých teplotních úrovních pro procesy, jako je rmutování, vaření, a čištění. Stávající zařízení pro tepelné napájení procesu bylo uvedeno do provozu před více než 30 lety. V průběhu doby rostly nároky na zajištění napájení a zvýšení energetické účinnosti. Proto se pivovar rozhodl pro kompletní rekonstrukci kotelny a nahradil stávající systém novou soustavu kotlů Bosch. Výsledek je vidět na první pohled: Spotřeba zemního plynu se snížila o zhruba 47 m3 za hodinu. Z toho je asi 75 % dosaženo využitím odpadního tepla z odpadních plynů. Celkově pivovar s novým zařízením ušetří až 16 % paliva.

Image 0

První výměník tepla odpadních plynů (ekonomizér) se používá pro předehřívání napájecí vody, čímž následně klesá potřeba energie (paliva) pro ohřev a odpaření vody v kotli. V následném kondenzačním tepelném výměníku kondenzuje navíc vodní pára odpadního plynu. Díky nízké teplotě se přímo nabízela možnost využití uvolněného kondenzačního tepla pro ohřev vody. Primární energetickou účinnost se tak podařilo zvýšit na impozantních 97 %.

Velkokapacitní kotel typu UL-S je schopen dodávat až 4000 kg páry za hodinu. Elastické provozní vlastnosti zajišťuje topení na zemní plyn s modulovanou regulací. Výkon hořáku je plynule nastavitelný podle skutečné potřeby páry. Tímto způsobem je například možné eliminovat sezonně podmíněné zapínání a vypínání hořáku, a s tím spojené energetické ztráty a opotřebení. Po odstávkách je možné kotel pomocí inteligentní automatické funkce SUC (start-up control) ze studeného stavu najíždět šetrně a přesně podle provozního předpisu. Tato funkce monitoruje a řídí např. množství vody během fáze natápění a krokově otevírá armaturu pro odběr páry tak, aby nedošlo k tepelným pnutím. Integrovaná ochranná opatření dále zajišťují rovnoměrný udržovací a normální provoz.

Kromě funkce SUC je možné pomocí řízení kotle BCO vyhodnocovat důležitá provozní data jako např. spotřeba paliva, provozní hodiny kotle a hořáku nebo počet sepnutí hořáku. Obsluha kotle a servisní experti Bosch na základě toho mohou vyhledávat další potenciál pro optimalizaci. BCO kromě toho také řídí automatické odsolování a odkalování. Proces řízený spotřebou šetří v porovnání s ručním provedením energii a vodu. Dalšími výhodami jsou zvýšená životnost zařízení a eliminace chybné obsluhy.

Pro celý proces vaření piva je rozhodující kontinuálně vysoká kvalita páry. Základním požadavkem při tom je tepelné odplynění napájecí vody, která se používá pro výrobu páry. Napájecí voda se ohřeje na 103 °C, aby se zbavila korozivně působících látek jako je oxid uhelnatý a kyslík. Prostřednictvím řízení odplynovacího modulu následně probíhá dávkování antikorozních inhibitorů dle potřeby.

Odladěné komponenty Bosch společně tvoří spolehlivý systém a umožňují rychlou a bezproblémovou instalaci. Zdeněk Prokůpek, ředitel Pivovaru Klášter, oceňuje dobrý výsledek a spolupráci s firmou Bosch: „Pomocí nového zařízení jsme podstatně snížili naše náklady na energie a díky vysokému stupni automatizace se můžeme plně soustředit na vaření piva. Přesvědčila nás jak kvalita, tak i lokální servis firmy Bosch v ČR“.


Bosch Termotechnika s.r.o., Tel.: +420 272 191 111, Email: prumyslove-kotle@cz.bosch.com, www.bosch-industrial.com/cz

Firemní článek