+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nová generace regulátorů a rozšiřujících modulů značky Junkers

Na Aquathermu v březnu 2016 byla představena našemu domácímu trhu připravovaná nová řada kondenzačních kotlů řady Condens 9000i s atraktivním designem. Vedle připravovaných nových kondenzačních kotlů a dalších novinek se na veletrhu objevila i nová řada regulátorů Junkers s novými vlastnostmi a s novými rozšiřujícími moduly, které se na trh v těchto dnech již začaly dodávat. Jedná se o nový kompatibilní systém regulace komunikující po dvoužilové busové sběrnici EMS.

Právě kompatibilita nových regulátorů s řadou otopných soustav s různými zdroji je nejvýznamnější předností nové představované řady. Je vlastně logickým pokračováním předchozí regulační řady Fx. Značka Junkers dodává v současnosti kondenzační plynové kotle do celé Evropy. S jejich vývojem, se zpřísňující se legislativou a předpisy, se vylepšují i řídicí systémy otopných zařízení – jedná se především o ekvitermní nebo prostorové regulace obvykle doplňované k již zmíněným kotlům. Z důvodu lepšího využití spalného tepla je vhodné kondenzační kotel doplnit ekvitermním regulátorem, který reguluje soustavu v závislosti na venkovní teplotě. Venkovní čidlo zaznamenává jakékoli změny počasí a dle potřeby objektu a uživatelského nastavení zareguluje teplotu výstupní otopné vody.

Ekvitermní regulátor Junkers pak může být dál optimalizován dle vnitřní teploty příslušného vnitřního vytápěného prostoru. K tomu se obvykle doplňují dálková ovládání, jež plní i funkci vnitřního čidla, pokud tuto funkci při různých variantách spojení a prostorového uspořádání ve vytápěném objektu neplní již samotný ekvitermní regulátor.

Image 0Obr.1 • Nové regulátory Junkers (v pořadí zleva CR 10, CR/CW 100, CW 400 a spínací modul MM 100)

Nejsofistikovanější ekvitermní regulátor z nové řady je typ CW 400. Spolupracuje se všemi současně dodávanými kondenzačními kotli Junkers nabízenými na českém trhu a do většiny se nechá i vestavět. Komunikuje díky dvoužilové sběrnicové technologii bez nutnosti hlídání polarity se zařízením vybaveným řídicím systémem Bosch Heatronic 3 a výše. Je schopný regulovat a řídit až 4 směšované nebo 3 směšované a 1 nesměšovaný otopný okruh na vytápění bez nutnosti dálkového ovládání a k tomu až 2 okruhy pro přípravu TV přes doplňkový spínací modul MM 100, který je potřeba do otopné soustavy dle příslušného počtu řešených okruhů vždy doplnit. Regulátor CW 400 nabízí týdenní program se 6 spínacími časy na den až pro 4 otopné okruhy. CW 400 si optimálně poradí se solárním systémem jak pro přípravu TV (k němu je nutné doplnit ­solární modul MS 100), tak i se solárním systémem s podporou vytápění, u kterého je nutný solární modul MS 200. Ve spolupráci s kaskádovým modulem MC 400 je schopný řídit kaskádu až 4 kondenzačních kotlů. Pokud by byla potřeba řízení většího počtu kotlů v kaskádovém zapojení, doplní se pouze příslušný počet kaskádových modulů, maximálně však 5 modulů MC 400 pro kaskádu až 16 kotlů.

Image 1Obr. 2 • Informativní schéma otopné soustavy s kaskádou 4 kotlů, 3 otopnými okruhy a 1 okruhem pro ohřev zásobníku TV

Již samozřejmostí u regulátorů Junkers je zobrazování případných servisních kódů nestandardních stavů otopného zařízení doplněných čitelným textem.

Další funkce regulátoru CW 400:

  • intuitivní menu s podporou nekódovaného textu
  • ukazatel hodin a data s automatickým přepínáním letního a zimního času
  • funkce dovolená
  • možnost korekce prostorové teploty
  • programy vysušování podlahy pro náběh podlahového vytápění
  • cirkulačního čerpadlo TV
  • tepelná dezinfekce zásobníku TV
  • 2 měnitelné a přednastavené programy pro vytápění
  • možnost volby rychlosti zátopu a optimalizace otopné křivky

Po spojení regulátoru CW 400 s modulem MB LAN 2 je možné otopnou soustavu řídit na dálku prostřednictvím internetového spojení přes chytré mobilní telefony (s operačním systémem Apple iOS nebo Android), do nichž je nutné stáhnout aplikaci JunkersHome.

Ekvitermní regulátor CW 400 je možné dle počtu řízených otopných okruhů a dispozic vytápěného objektu doplnit dálkovým ovládáním. Funkci dálkového ovládání zajišťují po dvoužilové sběrnici komunikující prostorové termostaty CR 10 (bez programování) nebo CR 100 (s možností týdenního programu).

Další nově nabízený ekvitermní regulátor je typ CW 100. Ten se v základních vlastnostech od již uvedeného typu CW 400 zásadně neliší, nabízí ale komfort obsluhy pouze pro jednoduchou otopnou soustavu s jedním otopným okruhem na vytápění a jedním okruhem pro přípravu teplé vody v připojeném nepřímo ohřívaném zásobníku TV. Na rozdíl od starších typů regulátorů Junkers lze u CW 100 odpojit venkovní čidlo a z ekvitermního regulátoru se po přenastavení stává prostorový regulátor CR 100. Tuto možnost je možné využít i obráceně – z prostorového regulátoru je možné doplněním venkovního čidla a jednoduchým přenastavením změnit původní prostorový regulátor na ekvitermní CW 100.

Regulátory CW 100 lze sdružovat a řešit s nimi obsáhlejší soustavu například až s 8 otopnými okruhy. Otopné okruhy mohou být směšované (nutno dle počtu doplnit spínací modul MM 100) nebo nesměšované. Teplou vodu je pak případně nutno zajistit přímým napojením nepřímo ohřívaného zásobníku na vhodný kotel se zabudovaným třícestným ventilem.

Další novinkou v řadě nových regulací je tzv. zónový modul MZ 100 s jehož pomocí v kombinaci s regulátory CR.. je možné zajistit zónovou regulaci. Tím se míní rozdělení otopné soustavy do tzv. zón, které mohou být teplotně a časově regulovány samostatně příslušným prostorovým regulátorem CR 10 nebo CR 100. Jedná se pak výhradně o řízení nesměšovaných otopných okruhů, regulace otopných zón probíhá pomocí spouštění oběhových čerpadel příslušných okruhů přiřazených dané zóně.

Tímto způsobem regulování je umožněno rozdělit otopnou soustavu do menších celků a přesněji, dle konkrétně nastavených parametrů, v jednotlivých zónách dosahovat větší úspory. Zónovou regulací je zajištěný přínos k sezónní energetické účinnosti vytápění až 5 %, což je více než obvyklými ekvitermními regulacemi, které v otopné soustavě mají přínos k sezónní energetické účinnosti vytápění 4 %.

V otopné soustavě mohou být spojeny celkem až 3 zónové moduly MZ 100, každý je schopen řídit celkem až 3 otopné nesměšované okruhy s doplněním pokojových termostatů CR 10 nebo CR 100 dle počtu okruhů pro vytápění, případně až 2 otopné okruhy pro vytápění a 1 okruh je k dispozici pro spínání nabíjecího čerpadla k ohřevu zásobníku TV. V celé soustavě tak můžeme dosáhnout maximálně 8 otopných okruhů, kde každý bude řízen samostaným prostorovým týdenním termostatem CR.. a ještě k tomu bude umět regulační systém se 3 zónovými moduly MZ 100 v uvažované otopné soustavě zajistit souběžnou přípravu TV v nepřímo ohřívaném zásobníku.

Image 2Obr. 3 • Principiální schéma zapojení otopné soustavy se zónovou regulací s použitím 3x modul MZ 100 a 8x prostorový regulátor CR.. – řešení pro 8 otopných okruhů pro vytápění a 1 okruh pro ohřev zásobníku TV, HS Zdroj vytápění – kondenzační plynový kotel , MZ 100 Modul zónové regulace , TZ1…8 Teplotní čidlo – prostorový regulátor pro příslušnou zónu (CR 10 / CR 100), PZ1…8 Oběhové čerpadlo otopného okruhu pro příslušnou zónu , TO Čidlo výstupní teploty otopné vody , TC1 Čidlo teploty teplé vody v zásobníku, P1 Nabíjecí čerpadlo zásobníku TV

Bližší informace ke všem novým regulátorům a rozšiřujícím modulům značky Junkers včetně detailních instalačních manuálů a kontakty na prodejní a servisní partnery najdete na našich stránkách www.junkers.cz

Firemní článek