+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 2/2016

Úvodník

Vážení čtenáři,

část českých domácností vystrašila zpráva o nové tarifní struktuře plateb za připojení a odběr elektřiny. Veřejná diskuze, kterou umožnil Energetický regulační úřad zveřejněním kalkulátoru cen, vyvolala silný odpor a zavedení bylo odloženo.

Spotřebitel má zájem o elektřinu tehdy, když elektřina z jeho zásuvky je pro něj cenově zajímavá, bez ohledu na jednotlivé složky její ceny. Lidé se se svou spotřebou elektřiny přesunují v elektrické síti mezi domácností, pracovištěm, místy svých koníčků atd. Je-li spotřebitelů více, stačí rezervovat menší výkon, neboť všichni například ve stejný okamžik neřežou dříví v diskuzích zmiňovanou elektrickou cirkulárkou. Tam, kde jsou největší rozdíly v zatížení distribučních transformátorů mezi pracovními dny a víkendy, například v rekreačních oblastech, by mohlo pro rovnoměrnější rozložení v dané oblasti pomoci střídavé několikahodinové blokování části připojovacích výkonů během dne pomocí dosud volných frekvencí dálkového ovládání HDO.

Kde je problém? Distribuce, na rozdíl od výroby silové elektřiny nebo jejího nákupu na burze v konkurenčním prostředí, má výhodu administrativní regulace cen nákladů a požaduje přiměřený zisk. Distributoři tuší, že značná spotřeba elektřiny v domácnostech se přesune do oblasti samovýroby, kdy za distribuci nebudou moci vybírat současný paušál a klesnou jim výnosy. A tak ERÚ, dle zadání vlády, ale zcela jistě iniciovaného distributory, nechal zpracovat analýzu a na jejím základě vznikla nová tarifní struktura ceny elektřiny připravená na budoucnost. Při jejím původním okamžitém zavedení se z mého pohledu zapomnělo, že tento stav zatím nenastal. Rychlé odložení termínu dokazuje, že stav zatím kritický není. Nicméně nová tarifní struktura zřetelně odhalila, kteří spotřebitelé elektřiny jsou trnem v oku distributorů.

Každý stavitel nového domu by proto již dnes měl požadovat důkladnou optimalizaci připojovací hodnoty elektrického jističe. V řadě domácností je možné řídit spouštění jednotlivých elektrických spotřebičů tak, aby bylo možné snížit odběrový limit daný jističem. Každopádně by to byla výborná příprava na budoucnost samovýroby elektřiny, kdy volba velikosti hlavního jističe zásadně ovlivní investiční náklad na vlastní zdroj elektřiny, ať již to bude fotovoltaická elektrárna, kogenerační jednotka aj.

Dopad nových tarifů na spotřebitele s nárazově velkými požadavky na elektřinu může mít i nekomentované důsledky ekologické. Stačí pomyslet na záměnu elektrické cirkulárky pilou s benzínovým motorem, nebo snad i zrušení elektrické přípojky a její nahrazení benzínovým agregátem. I toto chceme?

Josef Hodboď

Obsah