+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2016/2

01.03.2016 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 2/2016

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 10/2016 až 18/2016

Částka 13/2016 Sb.

 • 34/2016 Sb. Vyhláška ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, Účinnost: dnem vyhlášení

Pozn. red.: Tato vyhláška navazuje na změny, které nastaly zrušením Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nahradil nový zákon č. 320/2015 Sb. Zákon ze dne 11. listopadu 2015 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) a zákon doplňuje tato vyhláška. Vyhláška se skládá z pěti paragrafů:

 1. Způsob čištění spalinové cesty
 2. Způsob kontroly spalinové cesty
 3. Revize spalinové cesty
 4. Lhůty a vzory
 5. Účinnost

Za paragrafy následují čtyři přílohy:

 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 34/2016 Sb. – Způsob revize spalinové cesty
 • Příloha č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb. – Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.

9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 34/2016 Sb. – Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 34/2016 Sb. – Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty

Při záměnách nekondenzačních kotlů za kondenzační v souvislosti s omezením prodejů nekondenzačních kotlů nevyhovujících nařízení o ekodesignu je nutné mimo jiné zohlednit § 3 Revize spalinové cesty, (1) Revize spalinové cesty se provádí … d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,…

Částka 15/2016 Sb.

 • 37/2016 Sb. Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů. Účinnost: od 29. 1. 2016

Výběr z Věstníku UNMZ 2/2016

Vydané ČSN

 • 10. ČSN EN 1487 (13 5800), kat. č. 99309 Armatury budov – Hydraulické pojistné skupiny – Zkoušky a požadavky; Vydání: Únor 2016
 • 11. ČSN EN 1490 (13 5803), kat. č. 99308 Armatury budov – Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury – Zkoušky a požadavky; Vydání: Únor 2016

Změny ČSN

 • 74. ČSN EN 12101-3 (38 9700), kat. č. 99290 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla; Vydání: Květen 2003; Změna Z1; Vydání: Únor 2016
 • 75. ČSN EN 997 ed. 2 (72 4860), kat. č. 98861 Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou; Vydání: Červenec 2012; Změna Z1; Vydání: Únor 2016
 • 76. ČSN EN 13407 (72 4871), kat. č. 98860 Pisoárové mísy nástěnné – Funkční požadavky a zkušební metody; Vydání: Květen 2007; Změna Z1; Vydání: Únor 2016
 • 81. ČSN EN 14296 (91 4109), kat. č. 98856 Sanitární potřeby – Společná umývací koryta; Vydání: Listopad 2005; Změna Z1; Vydání: Únor 2016
 • 82. ČSN EN 14055 (91 4640), kat. č. 98857 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry; Vydání: Červenec 2011; Změna Z1; Vydání: Únor 2016

Opravy ČSN

 • 83. ČSN EN 60534-2-1 ed. 2 (13 4510), kat. č. 99336 Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 2–1: Průtok – Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách; Vydání: Prosinec 2011; Oprava; (idt EN 60534-2-1:2011/AC:2015); (idt IEC 60534-2-1:2011/Cor.1:2015); Vydání: Únor 2016 (Oprava vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 9. ČSN EN ISO 11855-1 (06 0407), kat. č. 98821 Navrhování prostředí budov – Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav – Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody; EN ISO 11855-1:2015; ISO 11855-1:2012; Platí od 2016-03-01
 • 10. ČSN EN ISO 11855-2 (06 0407), kat. č. 98820 – Část 2: Stanovení návrhového vytápěcího a chladicího výkonu
 • 11. ČSN EN ISO 11855-3 (06 0407), kat. č. 98863 – Část 3: Návrh a dimenzování;
 • 12. ČSN EN ISO 11855-4 (06 0407), kat. č. 98864 – Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky vytápěcího a chladicího výkonu u tepelně aktivních systémů budov
 • 13. ČSN EN ISO 11855-5 (06 0407), kat. č. 98862 – Část 5: Instalace; Platí: od 2016-03-01

Image 1