+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Odborný doprovodný program a novinky vystavovatelů Stavebních veletrhů Brno

01.03.2016 Firma: VELETRHY BRNO, a. s. Časopis: 2/2016

Na Stavebních veletrzích Brno, které se konají od středy 20. do soboty 23. dubna 2016, představí nové technologie a technická řešení vystavovatelé z různých oborů stavebnictví a technického zařízení budov.

Image 0

Jejich nabídku doplní aktuální odborné informace z doprovodného programu, který připravujeme s odbornými partnery veletrhu. I v letošním roce se budeme opět věnovat mnoha zajímavým tématům aktuálním nejenom ve světě stavebnictví.

Inženýrský den ČKAIT a ČSSI na Stavebních veletrzích Brno

Na Stavebních veletrzích Brno se uskuteční významná akce v ­oblasti hledání a realizace opatření k omezení hydrologických extrémů – povodní a sucha. Ta bude součástí Inženýrského dne, který se uskuteční první den veletrhu jako jeho zahajovací konference. Seminář je zaměřen na situaci vodních zdrojů na našem území v důsledku změny klimatu a na možnosti, jak následky negativních dopadů omezit různými adaptačními nebo ochrannými opatřeními. Jednotlivá témata představí zástupci ministerstev, povodí, kompetentních úřadů a vysokých škol. Účast bude zajímavá nejenom pro stavební inženýry a techniky a vodohospodáře, ale i pro zástupce veřejné správy, neboť součástí Stavebních veletrhů Brno bude nabídka konzultací k podmínkám realizace různých stavebních projektů.

Další neméně zajímavá témata

Z dalších témat můžeme jmenovat například seminář BIM v praxi, který představí tento systém skutečně komplexně – od návrhu, provádění až po jeho provoz. Stranou pozornosti nezůstanou ani jeho možné problémy a úskalí. Další oblastí, které se budeme věnovat je problematika dotačních titulů – a to jak zaměřených na energeticky úsporné stavění a rekonstrukce, tak i například na kotlíkové dotace. Chybět nebude ani problematika zásobování vodou pro byty, domy a zahrady.

Pitná voda pro rodinné domy, byty i zahrady

V souvislosti s aktuální problematikou dlouhodobého nedostatku vody jsme rozšířili poradenský servis i o oblast zásobování pitnou vodou rodinných domů, bytů a zahrad. V centru pozornosti budou jak studny – od legislativy, stavby, provozu, ale i další otázky související s napojením budov na vodovod, kanalizaci nebo nakládání se srážkovou vodou. Renomovaní odborníci poradí také v situacích, kdy objekt není napojen na kanalizaci, a jaké jsou potom možnosti likvidace odpadních vod.

Od žárovky po inteligentní domácnost

Návštěvníci pavilonu M získají na ploše přes 300 metrů čtverečních nejenom informace potřebné k rozhodnutí o vhodném osvětlení do domácnosti, ale i informace o tzv. inteligentní domácnosti. Letošní tematickou novinkou je například problematika vlivu osvětlení na podání barev, optimální osvětlení koupelny nebo tzv. chytré osvětlení v obývacím pokoji. Návštěvníci si opět budou moci vše v reálných podmínkách vyzkoušet a využít bezplatného poradenského servisu.

Další letošní novinkou je Světluščí autobusová Kavárna POTMĚ, která pohostí veletržní návštěvníky. Budete si tak moci vychutnat rozdíl mezi správně zvoleným typem osvětlení v pavilonu M a ­absolutní tmou v této kavárně. Partnery projektu Jak si vybrat vhodné osvětlení jsou společnosti ABB, OSRAM Česká republika, Pražská energetika, Studio Jasyko a Veletrhy Brno, mediálními partnery akce jsou rádio IMPULS a deník Právo.

Významné stavební a developerské společnosti Jižní Moravy

Letošní Stavební veletrhy Brno připravily ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji nový projekt, kdy se budou v rámci společné expozice prezentovat významné stavební a developerské společnosti z regionu jižní Moravy, které se aktivně etablují nejen na trhu ČR. Jedná se o společnosti KOMFORT, a. s., KALÁB - stavební firma, spol. s r. o., Arch.Design, s. r. o. a STAVOS Brno, a. s.

Prezentace těchto společností bude ve dvou základních rovinách. Na společné expozici představí své realizované nebo připravované projekty, návštěvníci tak získají informace o nových možnostech bydlení a plánovaném developerském rozvoji nejen Jižní Moravy. Druhá rovina bude věnována možné spolupráci s dalšími stavebními a dodavatelskými firmami, které by se chtěly účastnit společných projektů.


Více informací naleznete na www.bvv.cz/svb

Firemní článek