+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí na Stavebním veletrhu v Brně

31.01.2020 Firma: VELETRHY BRNO, a. s. Časopis: 8/2019

V termínu 26.–29. února 2020 se na brněnském výstavišti bude souběžně konat Stavební veletrh Brno, veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno a veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX. Pro návštěvníky budou připraveny, kromě novinek a praktických ukázek z oboru stavebnictví, široký rozsah poradenství a zajímavý doprovodný program určený odborné i laické veřejnosti. Novinkou na veletrhu bude Festival architektury s tématem Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí. Tradičním významným partnerem veletrhu je Cech topenářů a instalatérů České republiky.

Image 1
 

Hlavním tématem Stavebního veletrhu 2020 bude Vnitřní prostředí budov a tepelný komfort, které se bude prolínat všemi čtyřmi dny veletrhu. Zahrne oblast kvality života, tedy zdraví, pohodlí, odpočinek a relaxaci, ale i produktivitu, energetickou náročnost či hodnotu nemovitosti. Veletrh upozorní na čtyři dílčí témata. Prvním a největším z nich budou Zelené střechy a zelené fasády, které obsáhnou vše od projektu až po údržbu. Dále se veletrh zaměří na Vytápění a chlazení, kde vyzdvihne realizace s ohledem na provozní a energetickou náročnost a moderní systémy a jejich vliv na vnímání teploty člověkem. Důležité místo bude mít také Větrání a stínění či Osvětlení a akustika.

Jak zlepšit kvalitu prostředí ve městě a stavět trvale udržitelným způsobem? Jak navracet do měst zelené a modré plochy i původní diverzitu? Jak maximálně využívat obnovitelné zdroje energie a jaké dotace na to máte k dispozici? Na tyto klíčové otázky odpoví Festival architekturys tématem Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí. Nový doprovodný program Stavebního veletrhu přinese nejvýznamnější jména a projekty udržitelné výstavby pod jednou střechou a představí inovace stavitelství, které umožňují stavět udržitelně a s minimálními dopady na životní prostředí.

Na Stavebním veletrhu bude pro návštěvníky k dispozici i v roce 2020 široký rozsah bezplatných poradenských center odborných organizací – Stavební poradenské centrum (ČKAIT), poradenství Asociace dodavatelů montovaných domů, Cechu topenářů a instalatérů České republiky, Státního fondu životního prostředí, Komínové asociace APOKS nebo třeba České agentury pro standardizaci. Součástí veletrhu budou i studentské soutěže a ukázky prací učňů pořádaných na podporu řemesel.

Cech topenářů a instalatérů České republiky (CTI ČR) se v rámci svého Poradenského centra zaměří na obory vytápění, voda-kanalizace, plyn, vzduchotechnika, obnovitelné zdroje a energetika. Do doprovodného programu CTI ČR jsou zařazeny také praktické ukázky. Pro odbornou veřejnost jsou určené ukázky nových postupů v oblasti servisních činností, které mohou díky zlepšení technické podpory umožnit razantní snížení čekací doby na servisní zásah. Pro školy, laickou i odbornou veřejnost pak budou určené ukázky projektů k praktické výuce technických oborů, které budou demonstrovat možné spojení teoretické výuky, praktického nácviku manuálních dovedností, digitálních technologií a moderních prvků TZB včetně měření a regulace.

První den veletrhu se na slavnostním ceremoniálu spojeném s oficiálním zahájením Stavebního veletrhu pravidelně udělují Zlaté medaile Stavebního veletrhu a v režii Cech topenářů a instalatérů České republiky také významné topenářské a instalatérské ceny. Firmám, institucím a osobám za významné činy v oboru topenářství či v oboru instalatérství v České republice i v zahraničíje udělována Výroční topenářská cena Výroční instalatérská cena. Za inovace v oboru topenářství a v oboru instalatérství v České republice mohoufirmy, instituce a osoby získat Výroční topenářské uznání či Výroční instalatérské uznání. Dalšími významnými cenami je „Dílo roku“, které oceňujerealizovaná díla v řemeslném oboru, jež přispívají ke zvýšení kreditu řemeslné dovednosti v oboru, a ocenění FRANZE ZIEGLERA – Thermia za významné činy v oboru topenářství v ČR i v zahraničí.

Image 2


Více informací na www.stavebniveletrhbrno.cz

Firemní článek