+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vnitřní prostředí budov a tepelný komfort jako téma Stavebního veletrhu Brno 2020

18.12.2019 Firma: VELETRHY BRNO, a. s. Časopis: 7/2019

Stavební veletrh Brno a veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno se budou konat v termínu 26.–29. února 2020. Souběžně s nimi se na brněnském výstavišti tradičně uskuteční také veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX. Návštěvníky čekají novinky a praktické ukázky z celé šíře oboru stavebnictví i poradenství a zajímavý program určený odborné i široké veřejnosti. Hlavním tématem veletrhu bude vnitřní prostředí budov a tepelný komfort. Významným partnerem veletrhu je tradičně Cech topenářů a instalatérů České republiky.

Hlavním tématem Stavebního veletrhu 2020 bude Vnitřní prostředí budov a tepelný komfort, které se bude prolínat všemi čtyřmi dny veletrhu. Zahrne oblast kvality života, tedy zdraví, pohodlí, odpočinek a relaxaci, ale i produktivitu, energetickou náročnost či hodnotu nemovitosti. Veletrh upozorní na čtyři dílčí témata. Prvním a největším z nich budou Zelené střechy a zelené fasády, které v rámci projektu Festival architektury obsáhnou vše od projektu až po údržbu a zaměří se nejen na jejich funkce a benefity a vliv na okolní i vnitřní prostředí budov, ale také na dotační program Zeleň střechám. Obsahově bude téma úzce propojeno s hospodařením s vodou a dotačními programy Státního fondu životního prostředí. Dále se veletrh zaměří na Vytápění a chlazení, kde vyzdvihne realizace s ohledem na provozní a energetickou náročnost a moderní systémy a jejich vliv na vnímání teploty člověkem. Důležité místo bude mít také Větrání a stínění jako jeden za zásadních aspektů pro zdraví a vitalitu člověka. Podrobněji se bude zabývat eliminací rizikových faktorů bydlení jako je tvorba plísní, průvan, přehřívání prostoru nebo nedostatek denního světla. Zvýrazněné téma bude i Osvětlení a akustika, které se bude věnovat typům světelných zdrojů, druhům svítidel a jejich rozmístění, barevným úpravám prostor, eliminaci hluku z okolního prostředí i eliminaci přenosu hluku v rámci bytové jednotky.

Image 1

Mezi významné partnery, kteří se podílí na doprovodném programu, patří Cech topenářů a instalatérů České republiky (CTI ČR). Na Stavebním veletrhu 2020 se v rámci svého Poradenského centra Cechu topenářů a instalatérů České republiky zaměří na obory vytápění, voda-kanalizace, plyn, vzduchotechnika, obnovitelné zdroje a energetika. Obrátit se na ně můžete s dotazy jak snadno, rychle, úsporně a moderně vyměnit topné zdroje v domácnosti nebo na novinky v oblasti využití obnovitelných energií při snižování energetické náročnosti především tepelnými čerpadly, řízeným větráním a v kombinaci s fotovoltaickými elektrárnami u staveb všeho druhu. Oborníci také poradí s montáží výrobků k instalaci studené a teplé vody, podlahového a ústředního vytápění, ohledně poskytovatelů plastových potrubních systémů, řešení problémů netěsnosti vytápění, vodovodního i plynového potrubí a odpadu či s výběrem instalačních materiálů a chemické i mechanické kotvy pro různé aplikace.

Image 2

Do doprovodného programu CTI ČR jsou zařazeny také praktické ukázky. Pro odbornou veřejnost jsou určené ukázky nových postupů v oblasti servisních činností, které mohou díky zlepšení technické podpory umožnit razantní snížení čekací doby na servisní zásah. Princip zefektivnění servisu spočívá v online komunikaci technika na místě závady s expertem, který může z jedné centrály pomáhat mnoha méně zkušeným kolegům. Pro školy, laickou i odbornou veřejnost pak budou určené ukázky projektů k praktické výuce technických oborů, které budou demonstrovat možné spojení teoretické výuky, praktického nácviku manuálních dovedností, digitálních technologií a moderních prvků TZB včetně měření a regulace.

Během Stavebního veletrhu se bude konat 23. ročník finále mezinárodní soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2020, které se účastní žáci 3. ročníků SOU v oboru instalatér. CTI ČR bude tradičně udílet také Výroční topenářské a instalatérské ceny a uznání. Ty jsou udělovány významným firmám, institucím a osobám za inovace v oboru topenářství v ČR.


Více informací zde.

Firemní článek