+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 7/2019

Úvodník

Vážení čtenáři,

inspirací pro můj listopadový úvodník byla porada personálního oddělení nejmenované nadnárodní společnosti, kde byl vedoucím pracovníkům oznámen záměr zřídit v rámci genderové korektnosti v sídle firmy toalety pro třetí pohlaví.

Pokud byste stejně jako já tápali, co že pojem „třetí pohlaví“ znamená, vězte, že se dnes běžně užívá pro označení osob, které se podle vlastního přesvědčení či norem společnosti neřadí ani do kolonky „muž“ ani do kolonky „žena“. Ve světě je třetí pohlaví oficiálně uznáváno například v Austrálii, na Novém Zélandu, v Kanadě nebo v některých státech Asie. V Evropě už také v Rakousku, Dánsku či Portugalsku.

O tom, že se v případě trans-friendly nebo také unisex či neutrálních toalet nejedná o momentální výstřelek ani ojedinělou kuriozitu dokazují články napříč zahraničním tiskem od Kanady po Tokio, kde se s přípravou na olympijské hry v roce 2020 objevují unisex toalety označené figurkou, která je napůl v šatech a napůl v kalhotách. Tzv. duhové označení, jak se piktogramu říká, ovšem narazilo – prý společensky diskriminuje ty, kteří na tento typ toalet zamíří. Bez ohledu na těžkosti a kontroverze spojené s unisex záchody jejich počet raketově roste. Rozhlasová a televizní společnost BBC má neutrální toalety ve všech svých budovách, stejně jako řada divadel, univerzit či londýnská radnice. Také základní školy v Bavorsku přichází s plánem jak pomocí neutrálních toalet vyjít vstříc intersexuálním dětem.

Ale zpátky k poradě. Jak už to bývá, nastalá debata byla, podle spolehlivého zdroje redakce, vše jenom ne genderově korektní. Jedním z „pro“ argumentů měla být technická norma (ČSN 73 4108. Hygienická zařízení a šatny, poz. red.) jejíž nedílnou součástí je údajně již od roku 2013 požadavek na vybavení hygienických zařízení pro osoby s odlišnou orientací. Což mne ihned zaujalo, protože jsem byla právě uprostřed korektur obsáhlého článku Ing. Dufky, viz strana 60, který se mimo jiné zabývá základními požadavky na umístění záchodů v různých typech budov. Autor prohlášení bude na příštím jednání patrně zklamán, protože se nejedná o orientaci odlišnou ale omezenou, tedy vztahující se na osoby zrakově, sluchově či jinak postižené.

Přístup k tomu, co řada lidí považuje za neměnné, se mění. Zprávy ze světa, kde se snažili vyjít vstříc požadavkům všech, však bohužel nezřídka připomínají grotesku. Podrobně o tom píše komentátorka Hospodářských novin v článku Jiná realita Julie Hrstkové: Proč svět potřebuje třetí pohlaví, ze kterého jsem si rovněž dovolila čerpat.

Alena Malátová

Obsah