+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2019/7

28.11.2019 Autor: Ing. Miloš Bajgar Časopis: 7/2019

Vedoucí a recenzent rubriky Miloš Bajgar

Otázka:

Náš bytový dům, a z rozhovorů mezi kolegy na různých oborových setkáních vím, že nejsme zdaleka jediní, které trápí nedostatečný přetlak studené vody. V horních podlažích je přetlak jen velmi slabý, ve špičkách odběru pak studená voda prakticky neteče. Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu nás opakovaně odkazuje na pochybné dimenze potrubí vnitřního vodovodu a reklamace se bez úspěchu vlečou, aniž by se zjistilo, v čem spočívá náš problém. Mohl by nám někdo poradit, jaká může být skutečná příčina/příčiny tohoto stavu? Lze ji zjistit amatérsky, nebo například podle nějakého jednoduchého výpočtu?

Odpověď:

Příčin nedostatečného tlaku studené vody může být samozřejmě mnoho. Pojďme se na některé z nejčastějších podívat:

1. Pět sekcí řadového osmipodlažního domu, každá sekce se samostatným přívodem studené vody a stejnou vodoměrnou sestavou i se stejným vodoměrem. V jedné ze sekcí domů je kotelna s přípravou teplé vody. Přívod studené vody do ohřevu pro všech 5 domů prochází stejně velkým vodoměrem, jaký je instalován v ostatních sekcích domu. Je pochopitelné, že tlaková ztráta tohoto vodoměru bude při průtoku pro 5 sekcí (i když se jedná o studenou vodu pro ohřev) mnohonásobně vyšší než u zbývajících vodoměrů. Jde o konkrétní případ z Prahy.

2. U řady stávajících, zejména starších domů se zvyšuje požadavek na dodávku vody v důsledku nových zařizovacích předmětů, jako jsou pračky, myčky nádobí nebo bidety.

3. Přístavby na domě také zvyšují požadavek na odběr vody nejenom z hlediska počtu nových odběrných míst ale také z hlediska jejich výškového umístění.

4. Starší bytové domy, vybavené původně jen studenou vodou, jsou nově vybavovány nejenom novými zařizovacími předměty, ale i přípravou teplé vody. To jsou další odběrná místa, která mají fungovat s původním vodoměrem.

5. Jak sami provozovatelé vodovodu přiznávají, přetlak vody v oblasti je udržován na hodnotě, která zajistí nejmenší ztráty vody ve vodovodech pro veřejnou potřebu.

6. Poměrně častou příčinou nedostatečného přetlaku vody jsou nevhodné typy zvyšovacích stanic tlaku v okolních domech. Jeden problém vyřeší tím, že u vlastního domu vykompenzují vysoké tlakové ztráty poddimenzovaného vodoměru, druhý problém způsobí okolním domům snížením jejich dosavadního přetlaku.

7. V některých oblastech se staví nové domy na základě územního plánu, který nerespektoval limity možností dodávek vody provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu.

8. Pro kontrolní výpočet rozvodu vody platí norma ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. Podle ní se dá podle typu a počtu zařizovacích předmětů v domě spočítat výpočtový průtok a potřebnou dimenzi vstupního potrubí studené vody do domu. Takové výpočty nejsou legislativou požadovány, a proto se často neprovádí. Není tak možné zjistit například to, že jediným problémem může být nedostatečná dimenze vodoměru s vysokými tlakovými ztrátami.

9. Pro provozovatele vodovodu je výpočtový průtok vcelku nezajímavá hodnota. Dimenzi vodoměru určují obvykle o více jak dvě dimenzí menší, než je dimenze vstupního potrubí. Jde jim v první řadě o to, aby se s dostatečnou přesností měřily i velmi malé průtoky, jako například jedno protékající WC z celého domu. Už se nehledí na to, že ze vstupního přetlaku na prahu domu ubírá malý vodoměr podstatnou část tlaku.

10. Další chybou při zhotovení vodoměrné sestavy je, když se provede v dimenzi vodoměru. Sestava musí být v dimenzi vstupního potrubí, včetně všech armatur. Redukce dimenze potrubí se provádí až těsně před vodoměrem a za ním.

11. Problém může být i předchozí rekonstrukce rozvodu studené vody z pozinkovaného potrubí. Pokud instalatér pracuje bez projektu a považuje výměnu původní dimenze pozinkovaného potrubí DN 50 za plastové d 50 za triviální, pak v důsledku zcela jiných vnitřních průměrů obou typů potrubí stoupne tlaková ztráta v novém potrubí až 16x!

Některé z výše uvedených příčin jsou zjistitelné samotnými uživateli bytů nebo vedením SVJ a družstev.

O zjednodušeném výpočtu se připravuje v našem časopise článek. Je potřeba nejprve provést klasický výpočet podle normy a na základě zjištěných souvislostí s různým počtem bytů bude možné výpočet zjednodušit tak, aby se dalo zjistit, zda stávající dimenze vodoměru není tou pravou a rozhodující příčinou nízkého přetlaku studené vody v domě.

Dimenze plastového potrubí jsou v řadě vyvolených čísel 16–20–25– 32–40–50–63–75–90. Jde o vnější průměr potrubí. Ten vnitřní průměr závisí na tloušťce stěny. Ta se může lišit podle druhu a tlakové řady plastového potrubí.

Orientačně se dá říct, že pokud je dimenze přívodního potrubí v pořádku, pak by dimenze vodoměru neměla být menší o více jak dvě dimenze. Jinak řečeno, pokud je přívodní plastové potrubí d 63, pak by připojovací rozměr vodoměru (závit) měl být G 1"1/2, ne menší. U potrubí d 50 pak ne menší jak G 1"1/4. Rozhodující ale bude vztah výpočtem určené tlakové ztráty vodoměru při výpočtovém průtoku k průměrnému přetlaku na patě domu. O tom ale až v některém z příštích čísel našeho časopisu.

Odpovídal: Ing. Miloš Bajgar, Vytápění – znalecká a projektová kancelář, Praha; člen redakční rady Topenářství instalace