+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Technická podpora projektantů

S pracovní pozicí „Technická podpora projektantů“ jsme se zatím nesetkali – co je vlastně náplní Vaší práce?

Jde o zajímavou práci sestávající hned z několika činností. Hlavním úkolem je především kontakt s projektanty, což obnáší hodně cestování po celé republice. Cílem je informovat projektanty o novinkách a také mít přehled o aktuálních projektech. Zajišťuji také produktová školení pro projekční kanceláře, ale i pro střední či vysoké školy, což pomáhá naší společnosti zvyšovat povědomost o čerpací technice Grundfos. Rovněž zpracovávám technické nabídky na nejrůznější projekty a pomáhám projektantům s výběrem čerpadel a následnými přípravami technické dokumentace. Z dalších činností, kterým se v rámci mé práce věnuji, můžeme zmínit například odborné veletrhy a správu online nástrojů pro návrh čerpadel.

Navštěvujete pouze vybrané velké projekční kanceláře nebo se zajímáte i o menší společnosti, popř. samostatné projektanty?

Jezdím za všemi – od projektantů na volné noze až po největší projekční kanceláře technického zařízení budov. Během schůzky seznamuji projektanty s novinkami v sortimentu čerpací technicky Grundfos a informuji o všech plánovaných inovacích i chystaných akcích. Vedle technických konzultací se také starám, aby projektanti měli vždy aktuální katalogy, ať už v digitální či v papírové formě. Nedílnou součástí schůzek je také téma aktuálních projektů, na kterých projektanti pracují, a se kterými jim mohu pomoci.

Kolik času trávíte na cestách?

Většinou cestuji zhruba 3 dny v týdnu. Ve dnech, kdy jsem v kanceláři, se věnuji nabídkám, technickému poradenství a zpracování podnětů, které jsem nasbíral na cestách. Což obnáší například zasílání podkladů, výkresů i složitějších technických návrhů, které konzultuji s kolegy – produktovými specialisty, aby byl návrh vždy co nejvhodnější.

O jaké online nástroje se staráte a co to obnáší?

V první řadě mám na starosti návrhový online nástroj Grundfos Product Center a také službu Můj Grundfos. Obě tyto webové aplikace pomáhají a zrychlují práci nám i projektantům. Grundfos Product Center (https://product-selection.grundfos.com) slouží k návrhu čerpadel, jejich záměnám a rovněž obsahuje kompletní databázi našich čerpadel a to včetně výrobků, které už nevyrá­bíme. Jedná se tedy o skvělý nástroj jak pro návrh zcela nového čerpadla, tak pro záměny čerpadel starších. Můj Grundfos (https://cz.grundfos.com/mygrundfos.html) je inovativní online nástroj, který poskytuje rychlé a přesné informace o dodacích termínech čerpadel, jejich aktuální dostupnosti a ceníkových cenách. Lze zde nalézt i náhradní díly pro čerpací techniku, rychlou záměnu čerpadel (nejen za Grundfos, ale i za čerpadla dalších výrobců) a aktuální stav objednávek. Jen pro představu – tyto nástroje zahrnují pro Českou republiku aktuálně přes 17 000 jednotlivých položek a stále přibývají další. Pro všechny tyto položky je třeba vytvořit překlad do češtiny, katalogy, návody k uvedení do provozu a údržbě. Navíc k jednotlivým čerpadlovým řadám nyní pracuji na specifikacích pro výběrová řízení, aby například při návrhu čerpadla řady MAGNA3 projektant jen zkopíroval specifikaci vybraného čerpadla rovnou do výběrového řízení a který by jasně popsal konstrukci čerpadla – aby nemohlo dojít k nedorozumění a objednání nesprávného čerpadla.

Image 1

Zmiňoval jste také školení – jak jsou častá a co to obnáší?
Pokud bych měl zájem o školení čerpadel Grundfos, jaký finanční obnos si mám připravit?

Školení pořádáme zcela bezplatně a je to pouze o tom, domluvit náplň školení a termín. Školím projektanty, provozovatele, techniky z velkoobchodních sítí i školy – od učilišť až po vysoké školy – v nejbližší době budu přednášet například na ČVUT v Praze pro 5., tedy závěrečný ročník. Cílem je udržovat veškeré zainteresované strany znalé aktuálního sortimentu a možností, které Grundfos nabízí. Z mého pohledu jsou projektanti vždy rádi, že si případně něco zopakují a dozví se aktuální novinky.

Pracovní náplň je tedy dost bohatá. Staráte se také o poprodejní servis, řešení atypických aplikací nebo při řešení nevhodných ­návrhů?

Samozřejmě, že pro nás nekončí zakázka prodejem čerpadel. ­Věnuji se dotazům při montáži čerpadel, uvedení do provozu i při závadách čerpadel způsobených nesprávnými provozními podmínkami nebo návrhem. Jako příklad z poslední doby můžu uvést problém v kotelně, kde si zákazník svépomocí nahrazoval stávající čerpadla Grundfos modernějšími typy vybavenými frekvenčními měniči. Bohužel se pro návrh nebrala do úvahy specifika potrubního systému a specifické požadavky aplikace, což způsobilo, že nová čerpadla se pohybují mimo doporučenou pracovní oblast provozní křivky. Zákazník nás kontaktoval s žádostí o pomoc s hlučnými a nesprávně pracujícími čerpadly. Proto jsme přijeli na stavbu s našimi techniky, kteří důkladně zanalyzovali provozní parametry čerpadel a zjistili, že u čerpadel dochází k tzv. kavitaci. Toto měření jsme nabídli zdarma jako pomoc projektantovi a dodavateli. V návaznosti na závěry měření jsme nabídli možné va­rianty řešení situace. V tomto případě jde o 2 čerpadla o výkonu 18,5 kW – což není zrovna málo – a proto se snažíme vymyslet co nejpříznivější řešení z pohledu všech zainteresovaných stran.

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy