+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Novinka značky Vaillant – tepelné čerpadlo recoCOMPACT exclusive

03.12.2019 Autor: Ing. Libor Hrabačka Firma: VAILLANT Group Czech s.r.o. Časopis: 7/2019

Značka Vaillant uvedla letos na trh tepelných čerpadel hned několik novinek.

Jednou z nich je také tepelné čerpadlo recoCOMPACT exclusive (obr. 1), které se vyznačuje následujícími základními charakteristikami.

recoCOMPACT exclusive

 • Konstrukce vše v jednom.
 • Vnitřní tepelné čerpadlo vzduch-voda včetně zásobníku TV a rekuperační jednotky.
 • Dvoustupňové využití tepla.
 • Možnost aktivního chlazení.
 • Modulární instalace.

Image 1Obr. 1 • Tepelné čerpadlo recoCOMPACT exclusive

Tepelné čerpadlo Vaillant recoCOMPACT exclusive představuje ­vrchol v topné technice, neboť se jedná o revoluční konstrukční řešení „vše v jednom“. Nelze mluvit jen o tepelném čerpadle, ale musíme brát v úvahu, že tento výrobek zabezpečí veškeré požadavky na:

 • vytápění,
 • chlazení,
 • přípravu TV,
 • vzduchotechniku.

Jedná se o kompaktní konstrukci pro vnitřní prostory, která obsahuje tyto základní části:

 • vnitřní tepelné čerpadlo vzduch-voda,
 • zásobník TV o objemu 225 l,
 • rekuperační vzduchotechnická jednotka versoVAIR,
 • možnost připojení na fotovoltaický systém.

Dále mimo tyto hlavní konstrukční skupiny obsahuje jednotka důležité komponenty, které není nutné instalovat dále v otopné soustavě:

 • záložní elektrická topná patrona o výkonu 5,4 kW,
 • trojcestný přepínací ventil vytápění/TV,
 • akumulační zásobník otopné vody o objemu 18 l,
 • expanzní nádoba 24 l.

recoCOMPACT je určen pro rodinné domy, kde je kladen důraz zejména na komplexní řešení. Díky modulární konstrukci je možná instalace části s tepelným čerpadlem vpravo či vlevo, a to do rohu, popř. podél volné zdi. Instalace je nenáročná na půdorysnou plochu, odstupy od stěn jsou minimální díky možnosti servisních prací zepředu. Tento spotřebič se vyrábí ve třech výkonových va­riantách, základní technické údaje jsou uvedeny v tab. 1.

Image 7Tab. 1 • Přehled základních technických parametrů tepelného čerpadla recoCOMPACT exclusive

Instalace a připojení včech okruhů jednotlivých systémů – vytápění, přípravy TV a vzduchotechnické části je uvedena na obr. 2.

Image 2Obr. 2 • Funkční schéma recoCOMPACT exclusive; 1 – tepelné čerpadlo, 2 – rekuperační jednotka, 3 –  zásobník TV, 4 – přívod vzduchu do TČ z venkovního prostoru, 5 – ventilační systém – přívod odpadního vzduchu do rekuperační jednotky, 6 – přívod čerstvého vzduchu

Z tohoto funkčního schématu je zřejmé, že jednotka recoCOMPACT umožňuje komfortní vytápění rodinného domu podlahovou otopnou soustavou. Odváděný vzduch z objektu je veden přes rekuperační jednotku do nasávání venkovního vzduchu tepelného čerpadla, a tak je energie z odváděného vzduchu k vytápění využita dvakrát. Přípravu teplé vody zajišťuje integrovaný zásobník o objemu 225 l. Samozřejmostí je připojení cirkulačního okruhu teplé vody.

Konstrukční schéma kompletního výrobku je uvedeno na obr. 3. Toto schéma potvrzuje kompaktnost konstrukce, z výroby jsou veškeré komponenty propojeny. Navíc toto řešení umožňuje instalaci části tepelného čerpadla vpravo nebo vlevo, dále část se zásobníkem lze rozložit na dva díly, což usnadňuje transport a manipulaci na místo montáže.

Image 3Obr. 3 • Konstrukční schéma; 1 – zpátečka otopné vody, 2 – výstup otopné vody do vytápění, 3 – trojcestný přepínací ventil, 4 – výstup otopné vody do zásobníku, 5 – zpátečka ze zásobníku, 6 – chladivový okruh, 7 – výparník + ventilátor, 8 – zásobník TV, 9 – vstup studené vody. 10 –  výstup TV, 11 – cirkulační větev TV, 12 – přívod venkovního vzduchu, 13 – přívod vzduchu z vnitřního prostoru, 14 – výstup do sání vzduchu tepelného čerpadla, 15 – výstup vzduchu do vnitřních prostorů

Široký sortiment příslušenství umožňuje velkou variabilitu instalace. Nejen hydraulické, ale i vzduchotechnické příslušenství usnadňuje a urychluje vlastní montáž celé jednotky.

Obr. 4 znázorňuje rohovou instalaci, která je optimální pro provoz tepelného čerpadla.

Image 4Obr. 4 • Rohová instalace (bez použití propojovacího vzduchového potrubí); 1 – přívod venkovního vzduchu do rekuperační jednotky, 2 – ochranná mřížka (spodní hrana musí být 30 cm nad úrovní terénu)

Další možností této rohové instalace je použití speciálního příslušenství – vzduchového kanálu, napojeného ze sání vzduchu tepelného čerpadla. Tím není potřeba provádět dodatečný průchod obvodovou stěnou pro toto potrubí (obr. 4a).

Image 5Obr. 4a • Rohová instalace s použitím propojovacího vzduchového potrubí (F)

Další příslušenství umožňuje i přímou instalaci podél obvodové stěny s dodržením požadované vzdálenosti sání a výfuku vzduchu (obr. 5).

Image 6Obr. 5 • Přímá instalace

Uvedení tohoto výrobku na český trh je důkazem toho, že značka Vaillant věnuje velkou péči sortimentu využívajícího obnovitelné zdroje. Široká nabídka kvalitních a spolehlivých tepelných čerpadel Vaillant je odpovědí na stále zvyšující se požadavky všech zákazníků – od projektantů, přes instalační firmy až po koncového uživatele.

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy