+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Regulace elektrických otopných soustav

29.11.2019 Firma: FENIX Trading s.r.o. Časopis: 7/2019

Neopomenutelnou součástí každé soustavy přímotopného elektrického vytápění je vhodná regulace. Jen díky správně zvolené a nastavené regulaci lze plně využívat všechny výhody, které elektrické vytápění přináší, regulace se zásadně podílí na provozních nákladech a výsledném komfortu pro uživatele soustavy.

Jednou z největších výhod přímotopného elektrického vytápění je jeho flexibilita. Tepelná energie se netvoří centrálně, ale zdrojem tepla jsou přímo samotná topidla instalovaná v každé místnosti – může se jednat např. o topné kabely v podlaze, topné folie ve stropě či sálavé panely nebo konvektory na stěnách. Každá místnost tak v rámci domu funguje jako samostatná jednotka, přičemž elektrická topidla svým výkonem pokrývají jen její aktuální tepelnou ztrátu. Regulace takového systému pak musí ideálně umožňovat nastavovat individuální požadavky pro každou místnost zvlášť, uživatelé si pak mohou optimalizovat teplotu jednotlivých prostor dle vlastních potřeb a požadavků. Soustava v této podobě také optimálně reaguje např. na tepelné zisky osluněním – v jednom okamžiku tak může být vytápění některých místnosti v útlumu nebo úplně vypnuté, zatímco např. v místnostech na severní straně se nadále vytápí.

Image 1Obr. 1 • Fenix TFT – nejoblíbenější termostat k regulaci vytápění Fenix

Nejjednodušší a stále asi nejčastěji používanou variantou regulace jsou klasické pokojové termostaty. Analogové termostaty, tedy ty, na kterých se teplota nastavuje pouze mechanicky otočením kolečka, se již dnes používají jen minimálně, určitě se nejedná o správnou volbu, pokud chceme mít nad elektrickým vytápěním flexibilnější kontrolu a mít optimalizovanou i spotřebu energie. Standardem je tak dnes použití digitálních programovatelných termostatů, které umožní výběr nebo tvorbu vlastních týdenních programů s přednastavenými intervaly komfortní teploty a útlumu.

Kromě možnosti programování přináší digitální termostaty řadu dalších užitečných funkcí, např. detekce otevřeného okna (při prudším poklesu teploty se vytápění nesepne) nebo funkce dovolené, kdy termostat po dobu nepřítomnosti udržuje útlumovou teplotu a automaticky se vrátí ke standardnímu režimu v požadovaném datu. Užitečnou funkcí jsou také statistické přehledy spotřeby elektrické energie, díky kterým lze také optimalizovat nastavení různých parametrů regulace. Pro podlahové vytápění je nutné, aby bylo k pokojovému termostatu vždy připojeno také externí podlahové čidlo, které zajišťuje hlídání teplotních limitů podlahy.

Důležitým kritériem při výběru termostatu je také uživatelský komfort, zde mají velkou výhodu termostaty s velkým a přehledným displejem a logicky strukturovaným menu, které uživateli ovládání termostatu usnadní. Příkladem takového termostatu může být ­Fenix TFT, který splňuje všechna výše zmíněná kritéria a stal se tak od uvedení na trh v roce 2012 velmi oblíbeným produktem.

Sofistikovanější formou regulace je centrální řešení. Obecně je v této podobě regulace řízena centrální jednotkou a výkonovými spínacími prvky, v jednotlivých místnostech jsou pak již instalována jen prostorová a případně i podlahová teplotní čidla. I centrální regulace nadále pracuje s každou místnosti individuálně a umožňuje tak flexibilní regulaci.

Příkladem velice kvalitní centrální regulace je systém RT64 českého výrobce BMR, který umožňuje regulaci až 32 samostatných kanálů. Srdcem této regulace je samostatná elektrická skříň, obvykle instalovaná v technické místnosti domu, ve které je samotná řídicí jednotka, jističe topných okruhů a zejména polovodičové výkonové spínací prvky jednotlivých kanálů. Díky polovodičům je spínání naprosto nehlučné a počet cyklů není omezen, regulace tak může pracovat s tzv. pulzně šířkovou modulací – spínání a vypínání může probíhat i ve velmi krátkých intervalech a je tak zajištěno dokonalé dosažení požadované teploty místností bez nežádoucích překmitů. Elektrická energie je do topidel dávkována naprosto přesně, díky čemuž jsou v nejvyšší možné míře optimalizovány provozní náklady.

Měření teploty v místnostech zajišťují kvalitní podlahová a prostorová čidla, přičemž je možno volit mezi pasivními analogovými čidly a digitálními čidly s displejem a tlačítky, pomocí kterých si uživatelé mohou dočasně měnit požadované teploty přímo v místnosti. Díky centrálnímu řešení regulace existuje také možnost vzdáleného přístupu do centrální jednotky přes internet, která umožňuje vzdálenou správu a nastavování celé soustavy, což ocení zejména uživatelé, kteří jsou často mimo domov a zároveň chtějí mít o regulaci přehled.

Nevýhodou této centrální regulace může být nutnost složitější přípravy elektroinstalace (řešení je vhodné zejména pro novostavby) a omezená možnost případných budoucích úprav (regulace se vyrábí a dodává přímo na míru danému objektu dle předchozí specifikace), také pořizovací náklady jsou u tohoto systému vyšší.

Image 2Obr. 2 • Skříň regulátoru BMR obsahující řídicí jednotku HC64, výkonové polovodičové prvky a místo pro osazení jističů

Díky novým technickým možnostem a obecně vyšší poptávce po jednoduchém a levném chytrém řešení přichází do hry ještě další varianta regulace přímotopného elektrického vytápění. Tou jsou tzv. chytré termostaty s WiFi připojením.

Image 3Obr. 3 • Novinka Fenix TFT WiFi – kromě nové WiFi funkce došlo i k úpravě designu, termostaty se dodávají ve variantách s černým či bílým čelním skleněným panelem

Příkladem může být například novinka Fenix TFT WiFi, který funkčně navazuje na již zmíněný Fenix TFT. V principu se jedná o klasický pokojový termostat, který nabízí všechny standardní funkce a výhody, díky integrovanému komunikačnímu WiFi modulu je však možno termostaty ovládat i vzdáleně prostřednictvím domácí sítě. Ke komunikaci slouží aplikace v mobilním telefonu (v případě TFT WiFi dostupná jak pro Android tak pro iOS), ve které si uživatel může vytvořit jakousi virtuální řídicí jednotku umožňující monitorovat aktuální stav a nastavovat ovládání jednotlivých termostatů nebo celého objektu najednou. Veškeré funkce lokálního termostatu jsou přitom zachovány a je tak možno ovládat termostat jak ručně tak i pomocí aplikace. Své uplatnění si tato varianta regulace najde např. v nepravidelně užívaných rekreačních objektech, jako alternativa k dražším a složitějším centrálním systémům nebo čistě jako chytré řešení flexibilní domácí regulace výrazně zvyšující uživatelský komfort uživatelů.

Image 4Obr. 4 • Video: l představení a připojení termostatu Fenix TFT Wifi

Firemní článek