+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Intergas – ohlasy z Aqua-thermu

01.03.2016 Firma: BRILON a.s. Časopis: 2/2016

Uvést na přeplněný český trh plynových kotlů novou značku vyžaduje velkou porci odvahy a silné přesvědčení o jejím tržním potenciálu. Značka Intergas byla veřejnosti na veletrhu Aqua-therm představena společností Brilon a.s. S velkou dávkou zvědavosti jsem proto položil Zdeňkovi Fučíkovi, jejímu řediteli, několik otázek.

Image 0

Josef Hodboď:

Především, jak jste byl spokojen s letošním veletrhem Aqua-therm?

Zdeněk Fučík:

Nechtěl bych, aby to vyznělo jako pouhá reklama, ale z mého pohledu se organizátorům daří plnit to, co slíbili. Tedy že půjde o veletrh určený především profesionálům zastoupených oborů. Absolutní většina z těch, kteří přišli na náš stánek, se nezajímala o to, jaké zařízení si má pořídit do svého domu nebo bytu, ale o to, co mohou nabídnout svým zákazníkům. Pozitivní byla i taková maličkost, jako přiměřené náklady na rozdané prospekty. Neboť profesionálové preferují podklady na internetu a tištěné prospekty si odnášeli jen tehdy, pokud je potřebovali třeba pro konkrétního zákazníka.


Josef Hodboď:

Děkuji, že jste začal příjemně pozitivně. I já jsem měl z Aqua-thermu podobný pocit. Vraťme se ale k meritu věci, k nizozemským závěsným kondenzačním kotlům Intergas. Byl o ně zájem?

Zdeněk Fučík:

V první řadě je pozitivní, že se o kotle Intergas návštěvníci zajímali. Vedle zásadně pozitivních názorů, že právě takový kotel v nabídce trhu postrádali, jsme čelili i názorům opačným. Celkem pochopitelně, neboť spektrum znalostí se teprve tvoří. Například, že novými kotli vystavujeme naši prestižní řadu kotlů Geminox nežádoucí konkurenci, neboť nyní nabízíme i kotle za nižší cenu. Věnujeme nyní velké úsilí tomu, abychom vysvětlili, že jde o zcela jinou kategorii kotlů, s přednostním určením pro záměny za kotle jednoduché a tudíž mimo segment trhu, pro který jsou určeny kotle Geminox. Jsem přesvědčen, že projektanti, topenáři a servisní technici, se kterými jsme měli možnost na Aqua-thermu vše prodiskutovat, si rychle uvědomili, jaké výhody jim kotle Intergas přinesou do výměn za již nevyhovující atmosférické nebo turbokotle.


Josef Hodboď:

Pokud jsem se ptal některých kolegů, jaký mají názor na kotle ­Intergas, tak jako technické negativum zmiňovali průtokovou přípravu teplé vody a nebezpečí zanášení výměníku.

Zdeněk Fučík:

Technické dotazy by měl za naši společnost odpovídat technický ředitel, nebo příslušný produktový manažer, ale pokusím se je nahradit. Všude, kde se dbá na vysoký hygienický standard teplé vody, minimum bakterií legionel, se doporučuje průtokový ohřev bez zásobního objemu. Pokud se používá akumulační způsob přípravy teplé vody, doporučuje se například pravidelná dezinfekce zvýšenou teplotou. Z pohledu hygieny je průtokový způsob přípravy TV přínosem.

V kotli Intergas je na straně vody dvouokruhový výměník tvořený dvěma měděnými trubkami tlakově zalitými v odlitku z hliníkové slitiny, který je na straně spalin svisle dolů žebrován.

Image 1Obr. • Grafická simulace ukazující polohu trubky výměníku pro vytápění (s větším průměrem, blíže ke spalinám) a trubky pro ohřev vody (hlouběji v odlitku, dále od spalin)

Neoddiskutovatelným faktem je, že výměníky všech kotlů s průtokovou přípravou teplé vody se zanáší. Tvorbu usazenin způsobuje v prvé řadě tvrdost pitné vody a rychlost zanášení ovlivňuje rozdíl teplot a zvýšená intenzita toku tepla. Všichni dodavatelé tepelné techniky, včetně nás, tento problém využívají při své komunikaci s trhem k podpoře nabídky svých konstrukčních řešení. Konstruktéři kotlů Intergas problém usazenin neřeší za cenu zvýšených pořizovacích nákladů vyvolaných použitím akumulační přípravy v zásobníku s trubkovým výměníkem, ale jednoduchým výměníkem, připraveností na snadné čištění, nízkou cenou za pravidelné čištění a dlouhou životností.

Pokud se budete ptát servisních techniků pečujících o kterékoliv kotle s průtočnou přípravou teplé vody, tak všichni potvrdí, že usazeniny vzniklé během jedné sezóny, až na extrémně tvrdou, tedy spíše již „nepitnou“ než pitnou vodu, nejsou problémem. Řada servisních techniků s sebou vozí čisticí zřízení s propojovacími hadicemi na cirkulační čištění výměníku roztokem vody a speciální kapaliny. Jenže u kotlů nepřizpůsobených pro snadné čištění, je napojení hadic velkým problémem, někdy bez demontáže výměníku nemožné.

Praktické zkušenosti ukazují, že již po prvním vyčištění se u nerezových deskových výměníků buď negativně ovlivní jejich vnitřní povrch, nebo dokonalé vyčištění i v nejužších štěrbinách výměníku vyžaduje neúměrně dlouhý čas a náklady. Následné zanášení pak probíhá rychleji. Po třech až čtyřech čisticích procesech se deskový výměník mění za nový. Výměník tvořený měděnou trubkou, bez úzkých štěrbin, je z hlediska snadného a rychlého odstraňování usazenin ideální a jeho životnost odpovídá životnost kotle.


Josef Hodboď:

Jak moc je problém zanášení výměníků pro přípravu teplé vody obecně platný?

Zdeněk Fučík:

Jen málo lokalit v České republice se může pochlubit měkkou pitnou vodou. I běžná tvrdost dokáže zanést deskové výměníky během 3 až 5 let. Jde o obvyklou závadu u desítek tisíců kombikotlů různých značek, které jsou a nadále i budou v provozu. Vlastně to tedy ani není závada spotřebiče v pravém slova smyslu, ale obecný problém, se kterým je nutné se co nejlépe vypořádat.

Image 2

Plně vybavená instalační lišta kotlů Intergas ukazuje připravenost na uzavření přívodu pitné vody, na obrázku druhého zprava, dále vývodu teplé vody, který je druhý zleva, na jejichž adaptéry se po odšroubování čepiček rychle napojí hadice od čističky pro cirkulační proplach výměníku a odstranění usazenin. V této variantě lišty lze velmi jednoduše řešit i napouštění a dopouštění vody do otopné soustavy přes manuálně, ventily ovládaný obtok, jak se trefně říká, spojit příjemné s užitečným, přitom přechod do čisticího režimu je rovněž velmi jednoduchý.

Image 3

Bohužel nejsou jen bohatší regiony, kde je instalace kotle s plně vybavenou lištou samozřejmostí. I proto nejde v naší nabídce o povinné příslušenství. Když už nebude použita kompletní lišta, měly by být do přívodu pitné vody a vývodu teplé vody vsazeny alespoň T tvarovky. Montáž kompletní lišty však doporučujeme a její cena je našemu doporučení přiblížena. Jde o dlouhodobou spokojenost uživatelů, která může být navíc podložena pravidelným příjmem servisních techniků, i z pohledu toho, co vyžaduje legislativa. S lištou vyjde cena proplachu výměníku teplé vody během pravidelné předsezónní prohlídky na několik set korun. Bez lišty se částka může pohybovat mezi jedním až dvěma tisíci. Jsme přesvědčeni, že pravidelné čistění výměníku během každoročního servisu, jehož dokonalé provedení umožňuje konstrukce výměníku z hladké, měděné trubky, je nákladově optimální variantou pro velké množství zákazníků. Zákazníkům bude sice potřebné tento argument vysvětlit, avšak velmi nás potěšilo, že servisní technici, kteří viděli kotle s příslušenstvím na výstavě, tuto přednost rozpoznali okamžitě a bez jakéhokoliv vysvětlování.


Josef Hodboď:

Na co byl již od počátku zcela pozitivní ohlas?

Zdeněk Fučík:

Jednoznačně na jednoduché čistění výměníku na straně spalin, které si může zákazník snadno zkontrolovat. Odpadají pochyby zákazníka typu: „Jak si mohu být jist, že výměník bylo nutné vyčistit a že vyčištěn je, když do něj nevidím?“ a zvyšuje se jeho ochota si tuto činnost objednat a zaplatit.


Josef Hodboď:

Zmínil jste i nějaké překvapení. O co šlo?

Zdeněk Fučík:

Je až neuvěřitelné, čeho všeho si profíci s velkou zkušeností nevšimnou. A jeden z našich partnerů nelenil a to, co ostatní zmiňovali jako své domněnky, si ještě tentýž den ověřil i fyzicky. Jde o připojovací lištu. Podle jeho zjištění má totiž zcela shodné připojovací rozměry a řazení médií jako v České republice velmi rozšířené kotle MORA, Junkers a možná i další. Pro nás to bylo velkým a příjemným překvapením, neboť ani výrobce nám o této, zřejmě historické, shodě nic neřekl. Rozšiřuje se tak oblast snadného nasazení kotle.


Josef Hodboď:

Ve Vašem článku v předchozím sešitu Topin, který vyšel těsně před veletrhem Aqua-therm, jste zmínil výhodu propojení se spalinovým systémem renoFlex. Jak moc je tato výhoda silná?

Zdeněk Fučík:

Výměna starého kombikotle za nový, kondenzační, si zcela jistě vyžádá vyvložkování stávající spalinové cesty a nezbytné bude i provedení její revize. Novým prvkem v systému renoFlex, vyvinutým pro tento účel, je napojení vodorovné části spalinové cesty na svislou. Vodorovná trubka se na odbočku ze svislé části nasune, a tím se uchytí dvěma protilehlými pružnými příchytkami se zpětným zámkem za své hrdlo. Pak si může řemeslník přesně označit, jak dlouhou vodorovnou trubku potřebuje. Velmi jednoduše příchytky roztáhne, trubku vytáhne, zakrátí na označenou délku a opět nasune. Eliminují se problémy s přizpůsobením, které vyvolávají různě silné zdi ve starých objektech.

Image 4


Josef Hodboď:

Děkuji za rozhovor.


www.kondenzacnikotle.cz

Firemní článek