+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Výměna kotlů – Výzva pro profíky – Výhoda pro uživatele!

01.02.2016 Firma: BRILON a.s. Časopis: 1/2016

INTERGAS – originální kondenzační bytový kotel, který budete rádi prodávat, instalovat i servisovat

Majitelé bytů a rodinných domů, napojených na zemní plyn, mají jasno. Chtějí kondenzační kotel. Řádově čtyři pětiny z nich chtějí kotel, na který se budou moci spolehnout dalších 10 i více let bez ohledu na společenskou prestiž jeho značky. Chtějí kotel účinný, mechanicky solidní, přitom malý a takový, jehož servis bude snadný. Chtějí mít prospěch z technologie kondenzačního využití zemního plynu a přitom nepotřebují kotel nadměrně konstrukčně sofistikovaný, omezený v jeho elektronické a softwarové výbavě.

Image 9

Nová třída kondenzačních kotlů

Od 26. září loňského roku přestali výrobci a dovozci uvádět na trh v Evropské unii kotle, které podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013 a 814/2013 – Ekodesign nesplňují zpřísněný limit sezónní účinnosti. Trh opouští nekondenzační turbo a atmosférické kotle a po roce 2018 skončí výjimka na některé kombinované atmosférické kotle v komínovém provedení typu B s průtokovou nebo zásobníkovou přípravou TV zaústěné do společných odvodů spalin. Tyto skutečnosti otevřely dveře pro nástup nové třídy závěsných kondenzačních kotlů přednostně určených na záměny.

Zemí, ve které jako první porazily kondenzační plynové kotle svou nekondenzační konkurenci, bylo Nizozemsko. Statisíce nizozemských domácností mají více než dvacetiletou zkušenost s kondenzační technikou, vzájemně si předávají informace a nepodléhají prvotní reklamě výrobců. Podívejme se na zastoupení značek na nizozemském trhu kondenzační techniky od roku 2000, viz graf.

Image 0

Vývoj poukazuje na významné změny. Dříve signifikantní značka Nefit, známá i z českého trhu, významně oslabila a slabá značka INTERGAS se propracovala na vedoucí místo. Jak je možné, že tento sice tradiční, ale v oblasti kondenzační techniky poměrně mladý výrobce, od roku 1996, Intergas Verwarming BV sídlící ve městě Coevorden, který je plně ve vlastnictví jen fyzických osob, tak významně přepsal poměry na trhu?

Možná je to tím, že většina dříve vedoucích značek se částečně stala obětí svého zaměření na maximum, podceněním faktu, že kondenzační kotel zaručující aktuální standard, musí být optimalizován nejen z pohledu jeho ceny a konstrukční složitosti, ale hlavně i vzhledem k tomu, co jeho uživatelé skutečně potřebují a chtějí. INTERGAS roste a může investovat do výroby. Z jeho ultramoderního výrobního závodu, který je v provozu 3 roky, jsou s využitím plně robotizovaných pracovišť každý týden k zákazníkům expedovány 4 tisíce kondenzačních kotlů. Jak pro vyspělé evropské trhy, tak i rozvíjející se, kde je úspěch podmíněn zvýšenou odolností vůči méně příznivým provozním podmínkám, například kolísajícím tlakovým poměrům v rozvodech plynu, zhoršené kvalitě vody aj.

Image 1

Zvláštnosti bytových plynových kondenzačních kotlů INTERGAS

Stovky tisíců českých domácností se naučilo využívat výhody nekondenzačních závěsných, konstrukčně jednodušších atmosférických nebo turbokotlů určených jen pro vytápění nebo s průtokovou přípravou teplé vody. Toto řešení jim vyhovuje, plní jejich potřeby. Vytápění bytu a přípravu teplé vody berou jako nutnost, do které chtějí investovat jen nezbytně nutnou část svého rozpočtu. Na první pohled se zdá, že nařízení o Eko­designu jim udělalo čáru přes rozpočet. Kotle INTERGAS jsou koncipovány tak, aby tito lidé mohli zůstat u toho, co si oblíbili, s čím mají zkušenosti, ale se zásadním zvýšením využití energie v zemním plynu a pokud mají zájem, tak s plným komfortem ovládání přes internet.

Konstrukce

Základem závěsných plynových kondenzačních kotlů INTERGAS je teplosměnný výměník, který na straně se spalinami tvoří podélně žebrovaný hliníkový odlitek a na straně s otopnou vodou, nebo ohřívanou pitnou vodou, měděná trubka, která je v odlitku zalita. Použité kovy mají nejvyšší tepelnou vodivost mezi kovovými materiály používanými pro výrobu kotlů, měď je na prvním místě a hliník na druhém. Dokonalý přestup tepla mezi nimi je dán zalitím měděného potrubí do odlitku při jeho tlakovém lití do ocelové formy.

Image 2

Z obrázku je vidět, po sejmutí čelní desky s hořákem, plochý, odshora dolů podélně žebrovaný výměník. Zásadní předností je délka výměníku, při které mají spaliny dost času na předání tepla. Přístup k výměníku po celé jeho ploše ocení servisní technici při čištění. Na rozdíl od spíše uzavřených výměníků zde technik i zákazník jednoznačně vidí výsledek práce a fotografií lze zachytit stav do archivu.

Trubkový výměník na straně vody

Na straně vody je had z měděného potrubí. V případě solo kotle jeden had pro vytápění. V kotli kombinovaném jeden had pro vytápění, blíže k ploše s lamelami ve styku se spalinami a druhý za ním, pro ohřev vody.

Měděné potrubí v otopné vodě odstraňuje problémy s její kvalitou, které jsou známé u výměníků jen z hliníkových slitin. Měděné potrubí je jeden z nejoblíbenějších materiálů pro rozvody otopných soustav. Dostatečně velký a konstantní průtočný profil trubky výměníku omezuje potenciál vzniku usazenin. Vysoká tepelná vodivost kovů odstraňuje místní přehřátí, která se občas vyskytnou v ocelolitině a jsou iniciátory tvorby usazenin. Kladně se projevuje i velká tepelná kapacita těla výměníku, která vyhlazuje teplotní špičky od zapálení nebo zhášení hořáku, nárazového proudění ohřívané vody.

Samostatný provoz vytápění nebo přípravy teplé vody

V průtokové přípravě teplé vody má dlouhý výměník, tvořený měděnou trubkou zalitou v masivním těle, zásadní přednost. Ve spojení s další specialitou kombinovaných kotlů INTERGAS, tedy možností samostatného provozu jen vytápění nebo jen přípravy teplé vody, lze při většině provozních stavů dosahovat nejvyššího stupně kondenzace, a tedy nejvyšší účinnosti využití tepla vzniklého spálením plynu v hořáku. Výměník trvale snáší velký teplotní rozdíl, například i 8 °C na vtoku pitné vody a 60 °C na výtoku teplé vody. Schopnost výměníku být trvale v provozu při rozdílu teplot i přes 50 K je skutečně ojedinělá!

V běžném kombi provozu se okruh vytápění dočasně omezí jen tehdy, pokud odběr teplé vody přesahuje 2 l/minutu a kdy je pro přípravu teplé vody zapotřebí větší výkon. Do 2 l/minutu mohou být vytápění a příprava teplé vody v provozu společně.

Nezanedbatelným přínosem průtokové přípravy teplé vody je minimalizace rizika přemnožení bakterií legionel, kterou vnímá stále více uživatelů.

Samostatný výměník pro přípravu teplé vody snižuje počet konstrukčních dílů kotle, odstraňuje potřebu řízeného třícestného přepínacího ventilu nutného u kotlů pracujících s externím deskovým výměníkem nebo zásobníkem. Další výhodou je jednoduchost čištění. Čím menší jsou kanálky, typicky v deskových výměnících, kterými ohřívaná voda teče, tím významnější škody usazeniny a nečistoty způsobují. Trubkový výměník kotlů INTERGAS se v případě potřeby čistí velmi snadno, na místě, není nutné jej pro dokonalé čistění zasílat do střediska údržby deskových výměníků. Tato práce s kotlem INTERGAS zůstává plně v režii servisního technika kotle, tedy součástí jeho příjmů.

Výše uvedený argument potvrzuje praxe z oblastí se zhoršenou kvalitou pitné vody. Na rozdíl od řady jiných technicky špičkových kotlů se kotle INTERGAS dokáží se zhoršenými poměry vzhledem ke své konstrukci dlouhodobě vyrovnávat: To je argument zaručující dlouhodobou životnost, po které uživatelé volají.

Kotlové úsporné oběhové čerpadlo WILO Yonos Para 15-7,5 minimalizuje spotřebu elektrické energie. Vzhledem k trubkové konstrukci výměníku, a jeho velmi malé hydraulické ztrátě, je možné kotel integrovat dokonce i do otopné soustavy s přirozenou cirkulací!

Nejen v bytech je kladen velký důraz na úroveň hluku z činnosti kotle. Hladina akustického výkonu kotlů INTERGAS leží na velmi příznivé úrovni LWA = 45 dB.

Image 3

Odvod spalin

Spalinové hrdlo kotle může mít průměr 60 nebo 80 mm a přívod spalovacího vzduchu může být koncentrický 100 nebo 125 mm. Nebo lze volit dělený přívod vzduchu a odvod spalin. Příslušnou tvarovku na kotli podle konkrétní potřeby instaluje technik, nepotřebuje rozměry měnící adaptér. Proto lze kotle INTERGAS instalovat i tam, kde nutný adaptér u jiných kotlů prostorově nevyhovuje.

Přednostní určení závěsných kondenzačních kotlů INTERGAS jako ideální záměny za dnes již zastaralé solo i kombi atmosférické a turbokotle podporuje jejich dodavatelské propojení s flexibilním spalinovým systémem ­renoFLEX pro vložkování stávajících komínů.

Image 4

Regulace a řízení

Řídicí jednotka kotle je vybavena pro drátovou i bezdrátovou komunikaci, diagnostiku přes počítač a po připojení externího čidla venkovní teploty umí ekvitermní provoz.

Teplá voda

Je připravována přednostně. Lze volit i komfortní dodávku teplé vody, při které je zajištěn předehřev výměníku pro dodávku teplé vody bez zpoždění. Volbou Eco funkce se ovlivní chod s ohledem na chování uživatele a snižuje se spotřeba plynu. Komfort dodávky teplé vody odpovídá napuštění vany objemu 120 litrů během 10 minut. Doplnění o zásobník pro nadstandard je běžně řešitelné.

Vytápění

Závěsné kondenzační kotle INTERGAS jsou primárně určeny pro záměny starých kotlů v bytech, kde se vy­užívá řízení prostorovým termostatem podle teploty ve vybrané místnosti.

Lze si ponechat dosavadní oblíbený drátový termo­stat on-off, na který jsou uživatelé zvyklí.

Více komfortu a možností k úsporám nabízí drátová nebo bezdrátová verze na 7 dní programovatelného termostatu OpenTherm od Honeywell.

Nejvyšší možnosti nabízí sada složená ze samostatně neprogramovatelného, bezdrátového OpenTherm termo­statu Round Modulation™ a tzv. RFD Gateway, od Honeywell. Komunikace mezi řídicí jednotkou kotle, termostatem a Gateway probíhá bezdrátově. Pouze Gateway se propojí běžným kabelem LAN se zdířkou na routeru pro spojení se sítí Internet. Pomocí aplikací pro smartphone nebo tablety, které jsou ke stažení zdarma, si uživatel přes internet konfiguruje programové řízení termostatu uložené v Gateway. Toto řešení je unikátní svou jednoduchostí a ve spojení s kotlem INTERGAS je nákladově neobvykle úsporné.

Image 5

Image 6

Podmínky instalace, servis a opravy

Zajímavým bezpečnostním konstrukčním prvkem kotle, na vyžádání, je zpětná klapka za ventilátorem před vstupem do hořáku. Brání zpětnému chodu spalin v případě napojení kotle do společného odvodu spalin. Může nahradit klapku, která by musela být instalována na odvod spalin za kotel, a která by svými rozměry mohla znemožnit jednoduchou instalaci.

Poměrně robustní kondenzační kotel INTERGAS má hmotnost podle typu jen 30 až 33 kg. Instalaci na stěnu lze provést pomocí upevňovacího pásu a konzoly nebo pomocí rámu. Kotel je přednostně určen do otopných soustav s externí expanzní nádobou. Není-li, lze použít doplňkový závěsný rám s plochou expanzní nádobou 8 litrů, na který se pak instaluje kotel nebo ekonomicky nejvýdnější instalaci samostatné expanzní nádoby.

Servisní výhodou je minimum náhradních dílů, které obsahuje kufřík pro servisního technika, a které jsou stejné pro všechny typy kotlů.

Image 7

Obchodní politika

Závěsný kondenzační kotel INTERGAS má mimořádné technické parametry a jeho zavedení na trh podporuje i vytříbená obchodní politika. Z obchodních parametrů lze prozradit především to, že pro každý článek řetězce na cestě kotle od dodavatele k uživateli je připravena zajímavá motivační odměna, kterou nemůže snadno ohrozit internetový prodej tak, jak se to děje u řady výrobků od jiných dodavatelů.

Image 8

Společnost Brilon a.s. Vás zve na stánek na veletrhu aqua-therm 2016, 1. až 4 března v Praze Letňanech.

Rádi vám zodpovíme Vaše dotazy a uvítáme Vás mezi příznivci nové třídy závěsných kondenzačních kotlů určených pro záměny.

Firemní článek