+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jdeme vlastní cestou

01.11.2015 Autor: Redakce Topenářství instalace Firma: BRILON a.s. Časopis: 7/2015

Jít vlastní cestou vyžaduje odvahu a víru ve své síly. Zvláště tehdy, když má člověk potřebné znalosti a je si vědom souvisejících rizik. Do této situace se nyní dostala společnost Brilon a.s. se svou nabídkou sestavy tepelných čerpadel, řekl specialista firmy na TČ, Jan Soukup.

Jan Soukup, Brilon:

Není to poprvé, kdy otevřeně mluvíme o nevyslovovaných pravdách a jdeme vlastní cestou. Příkladem je naše veřejné přiznání k tomu, že rozdělovače a sběrače okruhů z podlahového vytápění napojené za kondenzační kotel, ve kterých je směšování řízeno jednoduchým termostatickým ventilem a rozdíl teplot mezi výstupní teplotou z kotle a vstupní teplotou do smyček podlahového vytápění je malý, nemohou správně fungovat. Tímto tvrzením jsme si nadělali hodně nepřátel. Samozřejmě těch, kteří takové řešení obchodně preferovali a vychvalovali. Záhy pochopili, že toto řešení je skutečně nevhodné a v současnosti nevím o nikom, s výjimkou totálních amatérů, kdo by ho nabízel.

Josef Hodboď, Topin:

Dobře, to je historie. V čem jste jiní tentokrát?

Jan Soukup, Brilon

Myslíme si, že historie techniky tepelných čerpadel se teprve tvoří. Oprávnění názoru vidím například v tom, že současná konstrukční řešení kotlů jsou na hranici fyzikálních možností a další zlepšení jejich účinnosti má pro běžnou praxi velmi malý rozměr. Toto nelze říci o konstrukci tepelných čerpadel, kde případný posun topného faktoru o několik desetin k vyšším hodnotám je stále zajímavý. A proto se názory na maximálně efektivní využití TČ stále vyvíjejí.

Josef Hodboď, Topin:

Čím je odlišný Váš názor?

Jan Soukup, Brilon:

Více než deset let prodáváme na českém trhu tepelná čerpadla vzduch - voda výrobce Atlantik a dva roky i Wamak. Samozřejmě jsme velmi uvítali zavedení invertorové technologie řízení otáček a dodatečné vstřikování chladiva před kompresor, které jednak rozšířilo oblast, ve které je tepelný výkon TČ regulovatelný a snížilo potřebu akumulace a jednak zvýšilo využitelnou výstupní teplotu tak, aby byla možná hygienicky optimální příprava teplé vody, eventuálně šlo použít TČ do modernizovaných otopných soustav, které vyžadují přijatelně vyšší teploty otopné vody. Se současnou technickou i obchodní praxí se neshodujeme v tom, že s rozšířením regulačního pásma TČ zcela odpadly důvody pro instalaci akumulační nádoby.

Josef Hodboď, Topin:

Akumulační nádoba prodražuje investici a také zabírá místo v objektu. Proč ji tedy zákazníkům doporučovat, když rozsah řízení výkonu TČ se blíží rozsahu u kotlů?

Jan Soukup, Brilon

TČ bez možnosti regulace výkonu je buď v činnosti, nebo ne. Aby zaručilo žádanou dodávku tepla bez přetápění, musí za ním být akumulační nádoba, která nerovnováhu mezi aktuální výrobou tepla a poptávkou ze strany otopné soustavy vyrovná. Pokud je TČ v činnosti, běží na plný výkon odpovídající aktuálním klimatickým podmínkám. Jak se projeví regulace výkonu? Pokud je plný výkon větší než potřebný, regulace jej sníží. TČ s regulací výkonu tedy začne dodávat právě potřebné teplo a v činnosti zůstává po celou dobu v rámci regulačního pásma. Je-li aktuálně možný plný výkon TČ například 8 kW a potřebný 4 kW, je zřejmé, že TČ s regulovaným výkonem bude v činnosti po dobu dvakrát delší.

Pokud má TČ v konkrétních podmínkách dosáhnout výrobcem deklarovanou životnost, musí být jmenovitý výkon určen nejen na základě potřebného tepelného výkonu, ale i provozní doby. Renomovaní výrobci, i naši konkurenti, doporučují volit cca 2000 hodin provozu kompresoru ročně, čemuž odpovídá životnost 20 a více let. Jsou jen dvě možnosti, jak se s faktem prodloužení doby činnosti při regulaci výkonu vypořádat. Buď na něj rezignovat nebo použít akumulační nádobu.

Image 0Obr. • „Zákazník se v tomto případě rozhodl pro instalaci zásobníku na přípravu teplé vody a akumulační nádoby pro chod tepelného čerpadla odděleně,“ říká Jan Soukup. „Při dostatečné výšce místnosti je možné vyšší zásobník teplé vody 300 litrů usadit na nižší akumulační zásobník 130 litrů“

Josef Hodboď, Topin:

Z nabídky a technických podkladů firmy Brilon vidím, že u TČ menších výkonů volíte rezignaci.

Image 1Obr. • „Podklad pro projekt ve formátu DWG projektantovi usnadní práci a my máme jistotu, že neudělá hrubou chybu,“ doplnil Jan Soukup

Jan Soukup, Brilon

V případě TČ malých výkonů, řádově do 7 až 8 kW, které cenově těží z masové produkce klimatizací podobných výkonů, je prakticky nemožné prorazit s lepším technickým řešením zaručujícím delší životnost. Částečně problém řešíme tím, že v našich TČ Alfea je v primárním chladivovém okruhu výměník tepla, který má větší objem a tedy akumulační schopnost, než mají konkurencí používané výměníky deskové.

Něco jiného jsou vyšší výkony. Již v pásmu nad 10 kW se nám osvědčuje, že o vztahu regulačního pásma výkonu a provozní doby hovoříme zcela otevřeně. Stále více investorů si uvědomuje, že zařízení s pořizovací cenou okolo dvou set tisíc korun a více by jim mělo vydržet po celou dobu slibované životnosti.

Image 2Tab.• Příklady reálných počtů startů a provozních hodin, data z jednotlivých instalací byla dálkově stažena přes jejich webservery

Josef Hodboď, Topin:

Jak významně se zvětší roční proběh TČ, pokud se zvětší regulační rozsah výkonu?

Jan Soukup, Brilon

Neumím na tuto otázku odpovědět zcela přesně, ale pro vytvoření názoru se lze opřít o data, která máme k dispozici z aplikací napojených na dálkovou správu přes internet. Připojená tabulka ukazuje, že nejde o jednotky procent, ale o desítky procent. Veřejně se nehovoří o vlivu ekvitermní regulace, která proběh TČ prodlužuje. Přiměřená akumulace umožňuje dodržení výrobcem TČ předepsaného jmenovitého průtoku a bezpečné odtávání venkovní jednotky. Sebevíce regulované TČ si bez akumulace neporadí s malými požadavky na teplo. Například přitopení podlahy koupelny vyžaduje výkon maximálně stovek Wattů. Jsou-li klimatické podmínky, teplota venkovního vzduchu, pro chod TČ příznivé, jeho minimální výkon bude mnohonásobně vyšší, než je zapotřebí. TČ se uvede do činnosti, ale velmi rychle ji přeruší. A bude následovat technologická pauza. Paradoxně, v době dostatku levného tepla, nebude v koupelně příjemně. Možná drobný detail, ale zařízení za stovky tisíc korun by jej měla umět řešit.

Josef Hodboď, Topin:

Rozbor podmínek ukazuje, že jít proti trendu maximální láce, je vůči zákazníkům poctivé, ale není lehké.

Jan Soukup, Brilon

Mezi výrobci, které exkluzivně zastupujeme, je Austria Email zaměřený na výrobu akumulačních nádob a akumulačních ohřívačů s různými teplosměnnými výměnky. Relativní novinkou je kombinace válcové akumulační nádoby 130 l pro tepelné čerpadlo, na které je shora usazen akumulační zásobník 300 l pro přípravu teplé vody. Tato kombinace vznikla výhradně na základě poptávky zákazníků, kteří ji chtěli, a to prostorově úsporně s dobrým designem. Samozřejmě můžeme nabídnout i samostatnou akumulační nádobu, která se staví na podlahu nebo zavěsí na stěnu.

Josef Hodboď, Topin:

Jak se projeví doplnění soustavy s TČ o akumulaci na ceně?

Jan Soukup, Brilon

V současnosti nijak významně. Je skutečností, že sestavy TČ vzduch - voda s výkony 11, 14 a 16 kW, které zahrnují venkovní a vnitřní jednotku TČ, regulaci, akumulační zásobník pro přípravu teplé vody a také akumulační nádobu pro omezení doby chodu TČ jsou nyní cenově velmi výhodné a začínají okolo 180 tis. Kč. Samozřejmou součástí je energetický štítek na celou sestavu.

Image 3Obr. • Akumulační nádoba může být i v závěsném provedení

Josef Hodboď, Topin:

Co si o instalaci akumulační nádoby myslí vaši konkurenti?

Jan Soukup, Brilon

Oni vše dobře vědí, ale nechtějí o tom veřejně moc mluvit. Někteří, i velmi renomovaní výrobci, dodavatelé, instalační firmy, si od nás kombinované akumulační nádoby kupují, pokud zákazník důrazně trvá na splnění obchodních slibů. Myslím, že toto je to nejlepší ospravedlnění naší cesty, které můžeme získat.

Josef Hodboď, Topin:

Děkujeme za rozhovor.

Firemní článek