+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

renoFLEX: spalinový systém od Brilonu

01.09.2015 Firma: BRILON a.s. Časopis: 5/2015

Koncem roku 2007, kdy byl v časopise Topin zveřejněn rozhovor „BRILON – brilantní řešení odvodů spalin“ se Zdeňkem Fučíkem, ředitelem společnosti Brilon a.s., nikdo netušil, jak naléhavá potřeba renovovat komíny vznikne zpřísněním požadavků na účinnost plynových kotlů po 26. září letošního roku. V drtivé většině případů budou muset investoři přecházet na kondenzační kotle a provést převložkování komínů. Zdeněk Fučík uvádí, že našli řešení, pro které slogan „brilantní řešení odvodů spalin“ nejen platí, ale je i symbolem montážní jednoduchosti a vynikající ceny.

Josef Hodboď, Topin:
Sloganem se vymezujete vůči konkurenci. O co se opírá?

Zdeněk Fučík:
Dodavatelé plynových kotlů se intenzívně připravují na okamžik, kdy na trhu skončí turbokotle a některé atmosférické kotle. Připravují se nové kondenzační kotle přizpůsobené zákazníkům s nižší kupní sílou. S jejich instalací také souvisí zvýšené požadavky na univerzálnost a nižší cenu spalinových systémů. Proto jsme si dali za cíl i v této oblasti uvést na trh něco nového. Chceme nabídnout oproti konkurenci odlišné, nikoliv však samoúčelné řešení. Důkazem je náš nový plastový spalinový systém renoFLEX. Věříme, že si jej projektanti i instalační firmy zamilují.

Image 0

Josef Hodboď, Topin:
Proč jste takový optimista?

Zdeněk Fučík:
Předně nejde o zcela nový systém. Jsou s ním mnohaleté zkušenosti, je provozně odzkoušený, splňuje přísné evropské předpisy a v zemi svého původu je řemeslnickými firmami příznivě přijímán. Podle nás však není doposud plně využit jeho potenciál. Proto jsme se dohodli s dodavatelem, mimochodem, jak je naší tradicí, opět jde o výrobce evropského, že pro nás připraví speciální sadu, kterou jsme pojmenovali renoFLEX. Systém, se kterým půjde vyřešit asi tak 80 % případů v rodinných domech a podobných objektech, kde z důvodu přechodu na kondenzační kotel bude nutné renovovat již nevyhovující spalinový systém. Za těchto podmínek se nám podařilo navrhnout spalinový systém, který je složen jen z 5 částí a je vhodný jak pro odkouření 60/100, tak 80/125 mm. A to sy­stém, který je jednoduchý, snadno a rychle instalovatelný, se kterým lze vložkovat nerovné sopouchy zděných komínů, ale také již nevyhovující hliníkové vložky 125 mm, a to vše při velmi příznivé ceně. Proto jsem přesvědčen, že vlastnosti renoFLEXu budou pro většinu firem, které spalinové systémy instalují, velmi přitažlivé.

Image 1Obr.• renoFLEX je složen z komínového poklopu, vymezovačů a upevňovací desky, které jsou v první krabici

Image 2Obr.   Pro instalační firmu je ideální 80metrový návin flexibilní trubky, v druhé krabici. A to je vše

Josef Hodboď, Topin:
renoFLEX je složený z pěti dílů. Jakých?

Zdeněk Fučík:
V prvé řadě je to ohebná vlnovcová trubka 80 mm. Na trhu lze nalézt několik variant takové trubky. Počínaje těmi, které jsou za účelem nejnižší ceny extrémně tenké, a u kterých není neobvyklé, když řemeslník trubku při montáži promáčkne prstem a pak má problémy. Jsou nabízeny i trubky maximálně tvarově stabilní při zachování potřebné ohebnosti. Takovou máme v sortimentu i my. Trubka renoFLEX je na pomezí, je dostatečně ohebná, není snadné ji promáčknout, zaručeně drží v úchytu v komínovém poklopu a spodní upevňovací desce.
Dalším dílem jsou vymezovače polohy trubky v sopouchu spacery, které se na trubku při jejím spouštění do komína jednoduše upevňují stahovací páskou zhruba po 2 metrech.
Komínový poklop je jen jeden, univerzální s úchytem pro trubku 80 mm.
Pouze spodní upevňovací deska s koncentrickým napojením umožňujícím provětrávání komínu nebo přivádění čerstvého spalovacího vzduchu má dvě varianty. Buď je určena pro napojení na kotel s vývodem 60/100 mm nebo na kotel 80/125 mm.

Josef Hodboď, Topin:
Nezapomněl jste na spodní koleno?

Zdeněk Fučík:
Nezapomněl. Koleno, které svírá úhel 45 °, je pevnou součástí upevňovací desky. Na vstupu desky je adaptér pro napojení 60/100 nebo 80/125 a na výstupu z kolena do sopouchu je napojení na trubku 80 mm. Úhel kolena je plně postačující pro napojení trubky a ulehčuje manipulaci při sestavování systému. V základním nastavení je hloubka kolena volena ideálně pro vložkování komína 150 x 150 mm zděného z cihel. V případě potřeby lze hloubku kolena zmenšit, pokud by stěna byla tenčí. Vlnovcová trubka je v sy­stému renoFLEX mechanicky v sopouchu vymezena spacery, pevně zavěšena v komínovém poklopu a dole fixována na upevňovacím límci kolena. Zcela odpadá stavebně složitá fixace spodního kolena v sopouchu, neboť koleno je upevněno prostřednictvím desky zvenku, zepředu, zatloukacími hmoždinkami.

Image 3Obr. • Upevňovací deska obsahuje adaptér pro napojení na kotel, buď 60/100 nebo 80/125, a na který navazuje vnitřní koleno s napojením na spalinovou flexibilní trubku 80 mm. Uchycení na komín se provádí zvenku, zatloukacími hmoždinkami do otvorů desky

Josef Hodboď, Topin:
Pro koho je renoFLEX určen?

Zdeněk Fučík:
renoFLEX nabízí vysoce profesionální řešení. Jeho příznivá cena není důvodem k tomu, aby byl odmítán investory s vyšší kupní sílou, pokud k určité značce nemají silný osobní vztah. Vzhledem k našim znalostem trhu se spalinovými systémy a poměrům u jejich výrobců mohu garantovat, že renoFLEX je vynikající variantou i pro případy tzv. značkových setů, kdy výrobce značkového kotle doporučuje spalinový systém stejné značky, přestože jej sám nevyrábí, ale nechává si jej vyrábět jako OEM produkt pod svou značkou, stejně jako my.

Josef Hodboď, Topin:
Zastavme se u upevňovací desky podrobněji. Na první pohled upoutá její neobvyklá konstrukce.

Zdeněk Fučík:
Systém se v Evropě hodně používá pro instalace spalinových sy­stémů za sádrokartonem, kde tloušťka stěny je jen několik centimetrů. Tento případ ale zřejmě nebude v našich podmínkách častý. Nejčastěji půjde o komíny 150 x 150 mm zděné z plných cihel, případně již vyvložkovaných hliníkovou flexi trubkou 125 mm. Nástavec na desce obsahující spodní koleno má několik možností nastavení potřebné hloubky podle tloušťky stěny, pokud by to daná situace náhodou vyžadovala.

Image 4Obr. • Spoj mezi kolenem upevňovací desky a flexibilní trubkou

Josef Hodboď, Topin:
Skutečně vystačí jen jedna dimenze flexibilní spalinové trubky?

Zdeněk Fučík:
Dříve bylo nutné velmi přesně zvažovat dimenzi a délku flexibilní trubky. Problémem u cca 80 % případů, pro které je renoFLEX určen, není nedostatečný výkon ventilátorů kotlů. Při rozhodování, zda použít flexibilní trubku nebo spojovat rovné trubky, dosud hrála zásadní roli cena, náročnost a délka montáže. Argument ceny v systému renoFLEX odpadá. Výsledkem omezení počtu nezbytných dílů, snahy o co nejširší dostupnost a snížení skladových položek, je cena materiálu velmi blízká systémům s pevnými trubkami, okolo 6000 Kč na rodinný dům. V porovnání na běžný metr jen o pár procent vyšší cenu flexibilní trubky kompenzuje skutečnost, že tato trubka je z jednoho kusu, nepotřebuje hrdla, jejichž délku je při výpočtu potřebného množství pevných trubek připočíst, není nutné trubky do hrdel zasouvat, což může být zdrojem budoucích poruch, nehrozí rozpojení trubek při roztahování a smršťování následkem střídání teplot spalin. Obecně je systém renoFLEX i provozně bezpečnější.

Image 5Obr. • Po osazení základny komínového poklopu se flexi trubka upevní, doměří, zakrátí a nasadí se vrchní část poklopu s vývodem spalin odolným UV záření

Josef Hodboď, Topin:
Vloni v červnu vyšel v Topin rozhovor s Danou Nečáskovou, která má ve společnosti Brilon spalinové systémy na starosti. Velkou pozornost věnovala otázce optimalizace sortimentu. Jak do této aktivity zapadá renoFLEX?

Zdeněk Fučík:
Optimalizovaný sortiment samozřejmě vedeme dále. Nejde jen o to, co je schováno v komíně a co reprezentuje systém renoFLEX, ale i o propojení mezi kotlem, nebo kaskádou kotlů s komínem, případně zhotovení samostatného spalinového systému. Kolegyně Nečásková se spolupracujícími instalačními firmami a odborníky společenstva a cechu kominíků odvedla dobrou práci, jak nám potvrdila celoroční zkušenost. renoFLEX je však unikátní. Nevím o někom jiném, kdo by dokázal s pouhými pěti komponenty pokrýt okolo 80 % potřeb rodinných domů. Může se stát, že investor na poslední chvíli změní volbu kotle a z ní vyplyne nutnost jiného napojení na kotel. Pokud si instalační firma pro jistotu opatří oba druhy desek předem, pak vložkování komína provede při jedné cestě na stavbu. Nemusí s sebou vozit různé adaptéry, různá kolena, propojovací prvky atp., jak je běžné u jiných systémů. Odpadá možnost, že něco zapomene v dílně.

Stejnou výhodu dává renoFLEX i velkoobchodům. Těm stačí evidovat tři krabice obsahující dvě sady s různými upevňovacími dekami a třetí s návinem 80 metrů flexibilní trubky.

Josef Hodboď, Topin:
Statistiky poukazují na růst prodejů s technickým matriálem u obchodů typu „Udělej si sám“ i v zahraničí. Bude v takových obchodech nabízen renoFLEX?

Zdeněk Fučík:
Nabídku těchto obchodů těžko ovlivníme, pokud by se některý z našich velkoobchodních partnerů u nich dokázal s renoFLEXem prosadit. Jsem však přesvědčen, že zájem o renoFLEX v síti „Udělej si sám“ by byl minimální. renoFLEX je díky své jednoduchosti a rychlosti montáže vůči svépomocné instalaci velmi bezpečný. Koncový zákazník svépomoc preferuje na základě vysoké ceny za práci řemeslníka. Řemeslník, nejenže nakoupí renoFLEX u odborného velkoobchodu levněji, ale na jeho instalaci potřebuje minimum času. Proto se do ceny za spalinový systém promítne práce řemeslníka malou částí. A pokud nebude takzvaně „hladový“, zůstane konkurenceschopný. Zvláště tehdy, když má oprávnění vystavit revizní zprávu.

Josef Hodboď, Topin:
Děkuji Vám za rozhovor, který představil novinku na trhu spalinových systémů.

Firemní článek