+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Energetické fórum & Teplárenské dny opět začátkem dubna

01.03.2016 Časopis: 2/2016

22. ročník Energetického fóra & Teplárenských dnů proběhne 13. a 14. dubna 2016 v kongresovém cen­tru Nové Adalbertinum v Hradci Králové. Akce bude především setkáním odborníků na odborných konferencích a seminářích s možností navazování i upevňování obchodních kontaktů. Loňský ročník navštívilo přes 450 účastníků, v letošním roce očekáváme nárůst zájmu.

Image 0

V loňském roce bylo Energetické fórum & Teplárenské dny poprvé zkráceno na dvoudenní akci, což návštěvníci i vystavovatelé přivítali. Většina účastníků cíleně přijela na oba dva konferenční dny a využili tak večerního B2B společenského setkání k neformálnímu obchodování.

Také letos se akce koná v historickém centru Hradce Králové, v nádherných barokních prostorách kongresového centra Nové Adalbertinum.

Odbornými partnery akce jsou již tradičně pro obor teplárenství Asociace dodavatelů tepla a technologií, pro energetické využití odpadů Česká asociace odpadového hospodářství, pro obor ekologizace energetiky a průmyslu společnost EKONOX, s.r.o., pro zvýšení energetické efektivity v malých a středních podnicích Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Národní centrum energetických úspor.

Součástí Energetického fóra a Teplárenských dnů 2016, je celkem 8 odborných konferencí s mezinárodní účastí zaměřených na aktuální témata s uvedenou problematikou z pohledu technického, ekonomického i z hlediska ochrany životního prostředí.

Ve středu 13. dubna 2016

  • Technologie pro systémy zásobování teplem
  • Boj o zákazníka v energetice
  • Energetické úspory v malých a středních podnicích – novinka
  • Změny v legislativě životního prostředí pro rok 2016
  • Večerní B2B setkání u dobrého jídla a vína

Ve čtvrtek 14. dubna 2016

  • Energetické využití odpadů a odpady z energetiky
  • Úspory energií v obcích a městech
  • Průmyslová energetika
  • Aktuální energetická legislativa

Možnost setkávat se na odborné úrovni je pro zástupce nejen teplárenských společností velkým přínosem. Nejde pouze o provozovatele zejména městských bytových hospodářství, správ bytů a dalších městských a obecních provozovatelů tepelných hospodářství. Právě spoluúčast dodavatelů teplárenských techno­logií je hybnou silou dalšího rozvoje v oboru a také možností k širokým odborným diskuzím.

„V takto malých společnostech, které často spravují i bytový fond, ale například i městská koupaliště a bazény nebo činnost technických služeb je zaměstnanců ­skutečně poskrovnu a na odborné diskuze nezbývá v běžném provozu čas,“ říká Ing. Petr Linhart, jednatel Asociace dodavatelů tepla a technologií, která takové společnosti sdružuje. Těchto malých a středních tepláren je v České republice podle statistiky ERÚ přibližně 330 a mají trochu odlišné starosti od tzv. velké energetiky. Odborné konference v rámci Teplárenských dnů jim umožní nahlédnout více do technických a legislativních problémů provozu soustav CZT, ale mají například i možnost vyslechnout si zkušenosti jak komunikovat se zákazníky,“ dodává Petr Linhart. A že nejde jen o problémy „malého“ teplárenství dokazuje i fakt, že účastníky konferencí a seminářů jsou zástupci těch největších energetických firem.

Tato odborná, ale i společenská akce, celostátního rozsahu má tradici, kterou nelze přehlédnout. Svědčí o tom nejen pravidelná účast přednášejících všech ­zainteresovaných ministerstev, Energetického regulačního úřadu a dalších orgánů státní správy a samosprávy, výzkumných ústavů a mnoha dalších, ale ­především účast odborníků z celé České republiky, Slovenské republiky i Polska.

Do programu jsou zařazeny hlavně ukázky z praxe, nejen ty které dobře fungují, ale povíme si třeba i o těch, které fungují méně. Ukázky z praxe doplníme případovými studiemi a technologickými novinkami nejen od špičkových firem, ale také přímo z výzkumů. Dále se můžete těšit na dvoudenní dotační poradenství v oblasti úspor energií a 13. dubna na živou ukázku nejlepšího elektromobilu na světě, amerického vozu značky TESLA model S P85D. Malá ochutnávka pro fanoušky zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,3 sekundu.

Přesné programy jednotlivých seminářů a konferencí najdete na webu www.teplarenske-dny.cz, kde jsou odkazy na jednotlivé konference hned na titulní straně.

Na setkání s Vámi se těší Adéla Trávníčková, jednatelka společnosti, pořadatelské agentury PAREXPO, s.r.o.

Související časopisy