+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Dokonalý servis výměníků tepla šetří náklady

01.05.2015 Firma: E S L, a. s. Časopis: 3/2015

Téměř přesně k dvouletému výročí otevření servisního centra společnosti Alfa Laval spol. s r.o., jsme měli možnost nahlédnout do útrob moderně vybavené haly. Průvodcem se nám stal Vladimír Petrásek, vedoucí brněnského servisního centra a servisní technik společnosti.

Produkty a řešení společnosti Alfa Laval lze kromě oblasti vytápění, chlazení a přípravy teplé vody najít také napříč velmi širokým spektrem průmyslu i zpracovatelského odvětví, jsou používány např. v chemických závodech, farmaceutických společnostech, potravinářských provozech, elektrárnách, čistírnách odpadních vod aj.

Servisní centrum Alfa Laval vybudovala s cílem poskytnout svým zákazníkům maximální komfort spojený s renovací, diagnostikou a servisem deskových výměníků tepla.

Podcenění údržby vede ke ztrátám

V nejrůznějších průmyslových provozech často dochází k podceňování prediktivní údržby, která následně vede k nevyhnutelným poruchám a provozním ztrátám. Tuto zkušenost potvrzuje i pan Vladimír Petrásek, vedoucí brněnského centra a servisní technik společnosti: „Ve snaze nouzově vyřešit náhlé nepříjemnosti dokážou technici údržby zákazníků svými nekvalifikovanými zásahy nadělat mnohdy více škody než užitku. Obecně se velmi zanedbává kvalitní servis, což se ovšem v důsledku negativně promítá jak do životnosti desek, jimž v krajních případech hrozí i zničení, tak do celkových nákladů.“ Samostatnou kapitolou v oddílu šetření je pak výběr méně kvalitních, ale levnějších řešení, která se pak v dlouhodobém horizontu ukážou jako investičně nejnákladnější. Řada firem totiž nevěnuje pozornost dlouhodobější strategii údržby. Na některých aplikacích se totiž zkrátka šetřit nedá a nemá…

Image 1Obr. 1 • Chemické čištění vyžaduje znalosti o správné koncentraci, teplotě a době čištění

Image 2Obr. 2 • Špatně zvolená těsnění mohou způsobit prosakování nebo dokonce zničit desku výměníku

Image 3Obr. 3 • Pokud není původní těsnění a lepidlo úplně odstraněno, hrozí netěsnost

Image 4Obr. 4 • Volba vhodného lepidla je klíčová pro správnou funkci těsnění

Image 5Obr. 5 • Bez zkušeností a profesionálního vybavení lze přehlédnout malé deformace

Image 6Obr. 6 • I takto může vypadat čištění desek výměníku prováděné nekvalifikovanou firmou

Jihomoravské servisní centrum

Servisní centrum společnosti Alfa Laval sídlí v centru Brna v areálu CTZone a tvoří ho dvě haly se zázemím. Jeho specializací je údržba, repase a diagnostika rozebíratelných deskových výměníků tepla. Centrum disponuje veškerým speciálním vybavením a zaměstnává odborně vyškolené pracovníky, díky nimž poskytuje kvalitní a rychlý servis. Náhradní díly se ve shodě s celofiremní strategií a principy štíhlé výroby neskladují přímo na místě, ale dodávají se podle potřeby z centrálního skladu ve Švédsku. Servis probíhá nárazově, není rovnoměrně rozložený v průběhu roku, protože zákazníci individuálně ohlašují (ideálně s týdenním i delším předstihem) své servisní požadavky. Vedle vlastní činnosti opravárenského centra jsou samozřejmostí i výjezdy k zákazníkům.

„Doba zpracování se liší dle konkrétních požadavků: nejmenší zakázky jsme schopni odbavit během několika dnů, velké výměníky však mohou trvat i týden,“ uvádí Vladimír Petrásek, „vždy však klademe důraz na to, co požaduje zákazník. Zrovna včera jsme zvládli velkou zakázku během poměrně krátké doby, protože zákazník bez výměníku nemohl fungovat.“

Image 7Obr. 7 • S pomocí látek, jako jsou tekutý dusík a hydroxid sodný, jsou původní těsnění a lepidla odstraňována šetrně, úplně a drážky na deskách zůstávají nedotčeny

Image 8Obr. 8 • Dokonalé očištění desek je prováděno za použití tlakové vody a chemické lázně, jejíž koncentrace a teplota je pečlivě regulována

Image 9Obr. 9 • Ke kontrole desek se používají pokročilé technologie, včetně aplikace barevných detekčních tekutin a UV záření. Díky tomu je možné najít i tu nejmenší prasklinku nebo deformaci

Image 10Obr. 10 • Nová těsnění Alfa Laval jsou vybírána tak, aby byla zajištěna jejich optimální funkce s ohledem na média, tlak a teplotu dané aplikace, a poté namontována podle originálních postupů bez lepení nebo s použitím lepidla

Image 11Obr. 11 • Během provozu může docházet k zanášení výměníku různými úsadami v závislosti na typu protékajícího média. Na obrázku je porovnání desek před a po renovaci v servisním centru

Image 12Obr. 12 • Pro usnadnění jsou služby servisního centra rozděleny do třech standardizovaných balíčků: červeného, žlutého a modrého. Vyberete si jednoduše balíček, který odpovídá vašim potřebám

Kvalifikovaný servis

A jak si lze servis rozebíratelných deskových výměníků tepla ve zkratce představit? Z desek se nejprve odstraní stará těsnění a očistí se jejich povrch.

Chemické čištění desek výměníků vyžaduje znalosti o správné koncentraci, teplotě a době čištění. S pomocí látek, jako jsou tekutý dusík a hydroxid sodný, jsou původní těsnění a lepidla odstraňovány šetrně, úplně a drážky na deskách tak zůstávají nedotčeny. Dokonalé očištění desek je prováděno za použití tlakové vody a chemické lázně, jejíž koncentrace a teplota je pečlivě regulována. Případné praskliny či jiné deformace desek se kontrolují s pomocí UV záření ve speciální „temné komoře“.

Po ošetření desek výměníku se provádí montáž nových těsnění. Špatné těsnění může způsobit prosakování nebo zničení desky výměníku. Pokud není původní těsnění a lepidlo úplně odstraněno, hrozí netěsnost výměníku. Nová těsnění Alfa Laval jsou vybírána tak, aby byla zajištěna jejich optimální funkce s ohledem na média, tlak a teplotu dané aplikace, a poté namontována podle originálních postupů bez lepení nebo s použitím lepidla.

Na konec prochází celá sestava desek kontrolou se zaměřením na správnost montáže těsnění, odstranění koroze nebo mechanického erozního poškození.

Zákazníci servisního centra Alfa Laval si mohou vybrat standardizované servisní balíčky, přičemž tři barevné odstíny (modrá, žlutá, červená) symbolizují různé programy údržby, ze kterých lze vybírat nebo je kombinovat.

Prostřednictvím programu AllBrands je společnost Alfa Laval schopna repasovat nejen vlastní výměníky, ale také výměníky od jakéhokoliv jiného výrobce. Je tedy partnerem, se kterým je možné řešit problémy všech modelů a značek deskových výměníků tepla se zárukou té nejvyšší kvality.

Převzato z časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku a CHEMagazínu a redakčně upraveno


Více informací na www.alfalaval.cz

Firemní článek