+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nový kondenzační kotel Wolf FGB – správná volba pro každého

01.07.2016 Firma: WOLF Česká republika s.r.o. Časopis: 4/2016

Do nabídky nástěnných kondenzačních kotlů firmy Wolf přibyly dva nové, Wolf FGB 28 a Wolf FGB 35 pro vytápění i v provedení s průtokovým ohřevem vody, na zemní plyn nebo na LPG. Je to ideální volba, pokud je třeba vyměnit stávající zařízení, bez problémů je napojíte na existující rozvody, regulaci či solární zařízení.

Malé rozměry, nízká hmotnost a velmi tichý provoz

Kotle FGB se vyznačují malými rozměry i hmotností, uvnitř však obsahují naprosto vše, co od kondenzačního kotle v dnešní době očekáváme. Provedení opláštění, konstrukce výměníku a rozložení komponentů zaručují velmi tichý provoz i při maximálním výkonu. Kotle ve všech provedeních splňují veškeré požadavky evropských směrnic na bezpečnost, ergonomii, ekonomiku provozu i na omezení emisí. Protože jsou to kondenzační kotle, komín a odvod spalin musí vyhovovat kondenzačnímu provozu.

Kotle FGB stačí připojit ke stávající otopné soustavě, zdroji paliva a k napájení – a může se topit.

Image 0

Regulace, která má všechno pod kontrolou

Vestavěná digitální regulace zajišťuje všechny základní regulační i ochranné funkce a ve spojení se snímačem venkovní teploty umožňuje také ekvitermní regulaci teploty otopné vody. Na displeji regulátoru je zobrazován aktuální stav kotle, přičemž lze prolistovat celé informační menu, které uživateli poskytne celkový obraz o provozu kotle a jeho okamžitém stavu. V případě regulačního vypnutí, například vysokou teplotou nebo nízkým tlakem nebo vypnutí z důvodu jakéhokoli poruchy, se zobrazí příslušné hlášení. Pokud porucha ohrožuje bezpečnost provozu, kotel se vypne a do provozu jej může uvést jen obsluha. Takto má provozovatel přesnou informaci o vzniklé poruše a je jen na jeho úvaze, zda například při častém opakování přivolá odborný servis. Hlášení se nejen zobrazují, ale ukládají se i do paměti regulátoru, což umožňuje lepší přehled servisnímu technikovi. Ke kotli lze dvoužilovým vodičem připojit jakýkoli analogový prostorový termostat, který jen zvýší provozní komfort a uživateli přináší další úspory.

Stálý dostatek teplé vody

V parametrech kotlů FGB se dá odděleně nastavit maximální výkon pro vytápění a přípravu teplé vody. V praxi má takové nastavení význam zejména v objektech s malou tepelnou ztrátou, kde můžeme při nízko nastaveném maximálním výkonu pro vytápění využívat vysoký výkon pro ohřev vody. Kotel s průtokovým ohřevem vody FGB-K 28 s výkonem 28 kW dokáže připravit za minutu až 14,5 litru teplé vody s teplotou 40 °C, kotel s výkonem 35 kW až 16,3 litrů. Průtokový ohřev vody je výhodný při krátkých rozvodných trasách a výkon kotle FGB v tomto případě postačuje. Neznamená to však, že nemůžete použít jakýkoli externí zásobníkový ohřívač vody. V takovém případě se může použít kotel řady FGB bez průtočného ohřevu. Připojením zásobníku a snímače ohřívače vody na svorkovnici dostává kotel informaci, kdy má vodu ohřívat, stačí jen nastavit požadovanou teplotu. Dále již kotel udržuje požadovanou teplotu automaticky.

Efektivní a úsporný provoz

Regulační rozsah výkonu kotle v poměru 1 : 6 spolu s nastavitelnou ochranou proti taktování zajišťují velmi hospodárný provoz při vytápění. Výměník tepla je zhotoven z masivního odlitku z osvědčené slitiny hliníku s křemíkem. Na straně otopné vody klade kanál výměníku minimální odpor průtoku oběhové vody, čerpadlo má pak velice nízkou spotřebu. Výměník tepla má na straně spalin množství nálitků, které se zhušťují a progresivně zvyšují teplosměnnou plochu při průchodu spalin výměníkem. Takto se teplo spalin v kotli maximálně využije. Celé horní víko spalovací komory tvoří velkoplošný nízkoemisní hořák. To logicky zajišťuje tok spalin shora dolů v směru stékajícího kondenzátu. Výměník tepla ze slitiny hliníku a křemíku má vynikající přestup tepla ze spalin do otopné vody, ale i dostatečné akumulační schopnosti na udržení kondenzace při krátkodobém zvýšení teploty otopné vody. Konstrukce výměníku zajišťuje čištění na straně spalin stékajícím kondenzátem, takže výměník je prakticky bezúdržbový. Případné zanesení výměníku lze zkontrolovat pouhým měřením tlakové ztráty spalin na výměníku bez demontáže. Předpokladem samočištění výměníku tepla je provoz kotle v kondenzačním režimu.

Vratná voda prochází v kotli speciálním hydroblokem, který obsahuje přepínací armaturu pro volbu vytápění nebo ohřev vody, oběhové čerpadlo a další prvky měření a zabezpečení provozu. Oběhové čerpadlo má, samozřejmě, energetickou třídu „A“. Je opatřeno automatickým odvzdušněním, případná výměna nebo demontáž je velmi jednoduchá, čerpadlo je v hydrobloku upevněno pouze čtveřicí šroubů. Podobným způsobem je instalován i deskový výměník, jehož vyjmutí, např. za účelem vyčištění, je velice jednoduchou operací. Totéž platí i o ostatních komponentech hydro­bloku – pohonu přepínacího ventilu i samostatného přepínacího ventilu. Samotný hydroblok je zhotoven z tvrzeného stabilizovaného plastu vyztuženého vlákny. Hydroblok je teplotně i rozměrově stálý, odolný vůči úniku vody. Na výstupu otopné vody z kotle je instalován pojistný ventil.

Nastavení spalování je velmi jednoduché, spočívá v měření CO2 ve spalinách a kontrole – případně úpravě – hodnoty ve dvou úrovních výkonu. Účinnost a bezpečnost kotle je zajišťována mnoha funkcemi regulace a nastavením parametrů. Tlak vody v systému hlídá digitální snímač, okamžitá hodnota tlaku se zobrazuje na displeji regulace. Při nedostatečném tlaku vody se nejprve zobrazí poruchové hlášení a při dalším poklesu se odstaví spalovací zařízení. Plamen kontroluje kombinovaná ionizační elektroda. Ztráta plamene, kolísání plamene, nesprávné spalování, případně porucha v odtahu spalin a odvodu kondenzátu ihned odstaví hořák kotle. Průtok otopné vody kotlem, popřípadě i jednookruhovou otopnou soustavou, zajišťuje kotlové čerpadlo, které je v tomto případě nakonfigurováno i jako oběhové. Parametry regulace kotle umožňují nastavit regulaci čerpadla v závislosti na teplotním spádu, který pak čerpadlo udržuje na konstantní hodnotě v celém výkonovém rozsahu kotle.

Jednoduché propojení se solárním systémem

Zajímavé je příslušenství kotle umožňující spolupráci se solárním systémem. Pokud se do kotle přivádí teplá voda ze solárního zásobníku, kotel snímá její teplotu, a buď nestartuje vůbec, nebo běží jen s malým výkonem potřebným k dohřevu vody na požadovanou teplotu. Připojení ke stávajícímu solárnímu systému je jednoduché a umožňuje efektivní využití takové kombinace.

Image 1

Bezproblémová kompatibilita

Kotle FGB jsou kompatibilní s příslušenstvím Wolf: se systémem koncentrického odvodu spalin DN60/100 a DN80/125 a s většinou připojovacích armatur i kompletní řadou rozšiřujících regulátorů WRS. Zapojení kotlů do kaskády je samozřejmostí.

Na datovou sběrnici kotle lze připojit jako příslušenství také modul ISM7e pro dálkovou komunikaci. Modul je možné zapojit do domácí sítě kabelem nebo prostřednictvím WiFi. Komunikace probíhá v domácí síti nebo ze vzdáleného místa přes internetový portál Wolf. K prohlížení a nastavování parametrů celého zařízení pomocí modulu ISM7e může být použita i aplikace pro smartphony na platformě Android či IOS.

V prodeji od května 2016 u všech distribučních partnerů značky WOLF.


Wolf Česká republika s.r.o.

Rybnická 92, 634 00 Brno

www.wolfcr.cz

www.facebook.com/WolfCeskaRepublika

Image 2

Firemní článek