+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 4/2016

Úvodník

Vážení čtenáři,

Topenářství, Topenářství instalace a v dnešní době zkratek spíše jen Topin, letos slaví 50 let od vydání prvního sešitu.

Topenářství, ve své počáteční podobě volných listů polovičního formátu A5 vložených do přebalu z tvrdšího kartonu, se zrodilo v prostředí výrobních družstev. Dnes bychom řekli v podnikatelském subjektu s mnoha majiteli, kteří se na podnikatelské činnosti sami podílí, a každý má při rozhodování vždy jeden hlas. Mnoho výrobních družstev vzniklo v padesátých letech minulého století násilnou kolektivizací sloučením činnosti živnostníků. Možná i proto se v něm uchovalo podnikatelské podhoubí, na jehož základě v krátké periodě politického uvolnění během šedesátých let minulého století vznikl zpravodaj Topenářství. A nebylo divu, výroba topenářské techniky, projektování a instalace otopných soustav měly významné zastoupení u několika desítek výrobních družstev.

Zpravodaj přežil neúspěch jara roku 1968 i návrat do tuhého systému státního plánování. Na realizaci vládního programu dopřát obyvatelům komfort ústředního vytápění se vedle výrobních družstev podílely i tehdejší okresní a krajské podniky, a tak i jejich pracovníci mohli z Topenářství čerpat.

Impulz k rozvoji časopisu přišel po roce 1989. Do Československa se jako povodeň začala valit vlna dříve nedostupné techniky, a tu jsme v časopise začali prezentovat. A samozřejmě i zkušenosti a myšlenky, jak ji co nejlépe využít. Napomáhal k tomu široký odborný záběr členů redakční rady. I proto byl původní název Topenářství doplněn o slovo instalace ve smyslu zaměření na vnitřní vodovody, odpadní systémy atp.

Topin byl a je přednostně orientován na odbornou praxi. Tomuto zaměření odpovídá i výběr článků. Základním požadavkem je bezprostřední aplikovatelnost informací z článků v realizační praxi. A to jak ve sféře projektantů, řemeslníků, tak i údržby a servisu.

Dnešní Topin se neobejde bez internetové verze – svědectví o naší práci lze nalézt nejen na našem webu www.topin.cz, ale těší nás, že se archivace internetové verze Topin ujala a připravuje ji Národní knihovna České republiky pro www.webarchiv.cz.

Tradice je dobrý argument. Ale pokud by byl časopis nezajímavý, tak rychle skončí. Přeji časopisu, aby se tak nestalo.

Josef Hodboď

Obsah