+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Ceny Cechu topenářů a instalatérů ČR předány v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno

01.07.2016 Autor: CTI ČR Časopis: 4/2016

V roce 2016 Cech topenářů a instalatérů ČR udělil výroční topenářské ceny a uznání firmám a osobám za významné činy, inovace v oboru topenářství a vodoinstalatérství, a to v České republice i zahraničí. Nositelé cen obdrželi plaketu Křišťálový plamen a diplom.

Image 0

Ceny a uznání předal Bohuslav Hamrozi, prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR, společně s předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA.

Výroční topenářská cena byla udělena společnosti Kermi, s.r.o. Cenu převzal vz. pan David Procházka.

Image 1

Kermi, s.r.o. - důsledná realizace firemních principů „design a inovace“ učinila z firmy jednoho z předních evropských výrobců v oblasti topné techniky. Společnost získala již podruhé ocenění organizace European Foundation for Quality Management, ocenění „Excelentní organizace“. Velmi aktivně spolupracuje s Cechem topenářů a instalatérů ČR a podporuje vzdělávání jak montážních firem z praxe, tak studentů a učňů.

Výroční instalatérská cena byla udělena společnosti FV - Plast, a.s. Cenu a diplom převzal vz. Daniel Zimmermann.

Image 2

Česká společnost FV - Plast, a.s., se specializuje na výrobu plastových trubek, tvarovek a armatur, které zajišťují hygienickounezávadnost, vysokouchemickou odolnost, a mimořádnědlouhou životnost. FV - Plast je velice úspěšný exportér, vyváží téměř 80 % produkce do 45 zemí. Podporuje soutěž Učeň instalatér, připravuje materiály pro školy, organizuje řadu školení pro instalatéry a topenáře ve vlastním školicím středisku.

Nositelem ocenění Výroční topenářské uznání se stal Bc. Vladislav Hampejs

Image 3

Bc. Vladislav Hampejsje dlouholetým odborným učitelem oboru instalatérnaStřední škole lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně. Pod jeho vedením se opakovaně studenti úspěšně zúčastnili vědomostní olympiády. Vždy se zajímal o nové trendy v řemesle a ve výrobcích a snažil se ukázat studentům, že poctivé řemeslo je dobrou volbou.

Výroční instalatérské uznání převzal Petr Dedík

Image 4

Pan Petr Dedík je učitelem odborného výcviku oboru Instalatér na Středním odborném učilišti Uherský Brod. 20 let svého profesního života věnuje výuce žáků a díky svým skvělým pedagogickým schopnostem a především lidským vlastnostem připravil pro praxi mnoho špičkových odborníků. Je jedním z tvůrců školního vzdělávacího programu pro obor Instalatér, který byl Českou školní inspekcí hodnocen jako mimořádně zdařilý.

Topenářským výrobkům, které jsou svými parametry srovnatelné s vynikajícími výrobky špičkové úrovně nebo určují trend vývoje ve svém oboru, byla udělena Topenářská značka kvality - firmě Jaroslav Cankař a syn ATMOS. Cenu převzal vz. Petr Antonín.

Image 5

Atmos je 81 let rodinnou českou firmou a v současnosti jeden z největších evropských výrobců kotlů natuhá paliva. Firma je jednou z největších evropských výrobců kotlů na zplynování paliv, která šetří životní prostředí a energii.

Na cenu Franze Zieglera THERMIA 2016 byl navržen za nezištnou činnost ve vedení cechu a za významné činy v oboru topenářství v ČR i v zahraničí pan Josef Morys.

Image 6

Od roku 1997 do 2015 vykonával funkci ředitele Teplo Zlín, a.s., kde získal „Osvědčení k výkonu činnosti energetického poradce v síti Energetických konzultačních a informačních středisek ČEA“. Pořádal řadu odborných seminářů ve spolupráci s MPO a SEI.

Závěrem Bohuslav Hamrozi předal Čestné vyznamenání Cechu topenářů a instalatérů ČR panu Franz Zieglerovi in memoriam. Cenu si převzal pan Bronislav Ziegler.

Image 7

Franz Ziegler byl od roku 1995 prezidentem Cechu topenářů a instalatérů ČR. Vzhledem k nekonfliktní a přátelské povaze dokázal stmelit kolektiv vedení cechu tak, že se vytvořilo příznivé klima pro bohatou osvětovou odbornou činnost. Za jeho sedmnáctiletého působení v čele cechu dostal cech na úroveň ­autorizovaného společenstva, které se stalo garantem řemesel v oborech topenářství a vodoinstalací.

Autor:
Další články autora
Všechny články autora
Související časopisy