+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Konference Vytápění Třeboň 2017

12.07.2017 Autor: Alena Malátová Časopis: 4/2017

Ve dnech 23. až 25. května uspořádala odborná sekce Vytápění Společnosti pro techniku prostředí v pořadí již 24. ročník konference Vytápění.

Tato prestižní akce, pořádaná ve dvouletém cyklu pod vedením prof. Ing. Jiřího Bašty, Ph.D., je významným setkáním projektantů a dalších profesí z oboru.

Rozsáhlý program pro více než dvě stovky posluchačů byl rozdělen do šesti tematických sekcí pod dohledem odborných garantů:

 • Sekce 1: Trendy moderního projektování a hodnocení budov
  garant: Ing. Václav Mužík
 • Sekce 2: Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy
  garant: prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
 • Sekce 3: Využití obnovitelných zdrojů energií
  garant: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
 • Sekce 4: Řízení a regulace v tepelné technice
  garant: Ing. Lubomír Zejda
 • Sekce 5: Příprava teplé vody
  garant: Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
 • Sekce 6: Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav
  garant: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Vedle odborného programu měli účastníci konference nejen možnost shlédnout prezentace výrobců a dodavatelů topenářské techniky, ale po dva večery v příjemném prostředí kulturního centra Roháč navazovat a upevňovat tolik potřebné osobní kontakty.

Image 1Obr. 1 • Zahájení konference prof. Ing. Jiřím Baštou, Ph.D.

Image 2Obr. 2 • Konference Vytápění Třeboň 2017

Image 3Obr. 3 • Odborná sekce Příprava teplé vody

Image 4Obr. 4 • Konference Vytápění Třeboň 2017

Image 5Obr. 5 • Ing. Vlastimil Mikeš – KORADO, a. s.

Nedílnou součástí konference pak byl sborník obsahující 60 příspěvků, z nichž převážná většina v rámci konference zazněla.