+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Dimenzujete komíny? Musíte navrhnout spalinovou cestu? A potřebujete k tomu opravdu dobrý software?

10.08.2017 Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 4/2017

Samotnému návrhu průměru komínu a specifikaci jednotlivých prvků spalinové cesty musí vždy předcházet správný výběr komínového systému v závislosti na použitém spotřebiči, spalovaném palivu, provozním režimu (podtlak, přetlak), umístění na fasádě či v objektu se zohledněním konstrukčních a ekonomických požadavků.

Od 1. 6. 2015 se změnila norma ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, odst. č. 5.2., která nám říká: „Pro zajištění bezpečného a bezporuchového odvodu spalin od spotřebičů se provádí teplotní a tlakové výpočty spalinové cesty. Návrh spalinové cesty musí být doložen tepelně technickým a hydraulickým výpočtem podle ČSN EN 13384-1 a/nebo ČSN EN13384-2“, což v překladu znamená, že pro všechny spotřebiče musí být proveden výpočet spalinové cesty. Výjimka se vztahuje pouze na odkouření jednoho céčkového spotřebiče, který je odkouřen samostatně, a to pouze podle tabulek výrobce kotle. Proto je důležité, aby každý komínový průduch byl ověřen výpočtem, buď ručně, nebo v odborném programu.

Image 0

Ruční výpočet spalinové cesty je velmi zdlouhavý. Musíme znát spoustu hodnot a provést značné množství výpočtů, jako stanovení množství spalin, statický tah, průřez průduchu, tlakové ztráty, účinný tah atd. Často se stává, že první návrh nevyjde nebo se rozhodne pro změnu jiného spotřebiče. To znamená nový výpočet spalinové cesty. V mnoha případech řešíme mnohem složitější návrhy, kdy je potřeba vyřešit spalinovou cestu s více kotli, tzv. kaskádu. Nebo kdy řešíme bytový dům s kotli připojených do společného komína.

Proto existuje mnohem jednodušší řešení v podobě chytrých softwarů. A právě jedním takovým je i německý program kesaaladin. Je to software pro profesionální výpočet komínu podle EN 13384. S kesaaladin vypočítáte třívrstvý domovní komín pro olejový kotel stejně tak jednoduše, jako komplexní kotelnu s pěti kondenzačními kotli v kaskádovém zapojení. Program kesaaladin umí počítat až s 20 zaústěními do jednoho komínu a až s 9 spotřebiči na jednom společném kouřovodu.

Program kesaaladin se trvale rozvíjí se změnou norem a předpisů. Kromě toho přicházejí na trh stále nové spotřebiče, odtahové systémy spalin nebo jiné stavební díly pro systémy odkouření, jejichž charakteristická data jsou do programu stále doplňována a aktualizována pomocí funkce LiveUpdate.

EN 13384 je evropská norma pro výpočet komínu a popisuje početní postup pro samostatné nebo společné komíny. Při výpočtu komínu se vždy prověřují minimálně dvě podmínky – podmínka tlaková a podmínka teplotní. Dodržení tlakové podmínky zajišťuje dostatek tlaku v systému odkouření a spaliny tak mohou být dopraveny do volného ovzduší. Dodržení teplotní podmínky navíc zajišťuje, že je komín dlouhodobě chráněn před poškozením kondenzací nebo před namrznutím vyústění komínu při nízkých venkovních teplotách. Program je nabízen ve verzích, ze kterých si každý vybere ideální variantu s funkcemi, které opravdu využije (Single appliance, Light, Standard a Professional) a možnost rozšířit i o doplňkové moduly.

  • Single appliance – obsahuje nástroj na výpočet spalinové cesty od jednoho spotřebiče.
  • Light – obsahuje nástroj na výpočet spalinové cesty až do pěti spotřebičů zapojených v kaskádě nebo ve společném sběrači.
  • Standard – obsahuje nástroj na výpočet spalinové cesty až do devíti spotřebičů zapojených v kaskádě nebo ve společném sběrači a až do deseti spotřebičů ve společném komíně. Navíc obsahuje i modul na výpočet spalovacího vzduchu.
  • Professional – obsahuje nástroj na výpočet spalinové cesty až do devíti spotřebičů zapojených v kaskádě nebo ve společném sběrači a až do dvaceti spotřebičů ve společném komíně. Navíc obsahuje i modul na výpočet spalovacího vzduchu.
Firemní článek