+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Firma E S L, a.s. představila deskové výměníky Alfa Laval na konferenci Kotle a energetická zařízení 2017

09.08.2017 Firma: E S L, a. s. Časopis: 4/2017

Kongresové centrum brněnského hotelu Voroněž ve dnech 13.–15. března 2017 ožilo již 26. ročníkem odborné konference Kotle a energetická zařízení.

Image 0Obr. • Hotel Voroněž – místo konání konference Kotle a energetická zařízení 2017. Zdroj: firmy.cz

Zaměření konference směřovalo především k problematice výzkumu a vývoje v oblasti elektrárenských, teplárenských a průmyslových kotlů, kogenerace, problematice jejich materiálů pro vysoké parametry a řešením spalování různých druhů paliv včetně obnovitelných a alternativních zdrojů.

Přes 300 odborníků z výrobních i dodavatelských organizací, výzkumných ústavů, vysokých škol i zkušení provozovatelé představili výsledky svých výzkumů a zkušenosti z provozu kotlů, jejich diagnostiky a údržby.

Část konference byla věnována i novým poznatkům v oblasti energetických zařízení, navazujících na kotelní agregáty, zejména parní turbíny, paroplynové zdroje a spalovací turbíny, případně i další moderní způsoby využívání primárních energií.

Zástupci firmy E S L, a.s. a Alfa Laval přednášeli na téma Efektivní deskové kondenzátory za turbínou jako předehřívače napájecí vody nebo systému centrálního zásobování teplem.

Image 4

Představení deskových výměníků

Nejpoužívanějším typem deskového výměníku pro uvedené aplikace je celosvařovaný deskový výměník s křížovým tokem.

Image 1Obr. 1 • Deskové výměníky pro ohřev napájecí vody a ohřevu CZT (centrální zásobování teplem)

Image 2Obr. 2 • Porovnání prostorových nároků trubkového a deskového výměníku tepla

Image 3Obr. 3 • Konstrukční provedení svařovaného deskového výměníku Alfa Laval

Deskové celosvařované výměnky v sobě kombinují odolnost trubkového výměníku vůči teplotám a tlakům s vynikající tepelnou účinností tradičního deskového výměníku tepla. V závislosti na použití může být deskový výměník v parních aplikacích 2x až 4x účinnější než srovnatelný trubkový výměník a zároveň spolehlivější s minimálními nároky na údržbu. Mezi hlavní výhody deskových celosvařovaných výměníků patří:

  • možnost křížení teplot uvnitř výměníku
  • přiblížení teplot, až Dt = 3 °C
  • energetické úspory díky vysoké rekuperaci tepla
  • kompaktní rozměry
  • flexibilní instalace
  • minimální zanášení a nároky na údržbu
  • snadný přístup ke všem svarům a kanálům
  • nízká tlaková ztráta a účinné dochlazení kondenzátu

Celosvařované výměníky oproti trubkovým výměníkům pracují s teplosměnnou plochou menší o 50 až 80 %. Turbulentní proudění rovněž zajišťuje vysoké tečné napětí na teplosměnné desce a tím značné omezení rizika zanesení výměníku.

Výměníky lze pomocí přepážek konfigurovat buď jako jednochodé nebo vícechodé. Díky odnímatelným bočním panelům je možné výměníky velmi snadno a efektivně čistit a servisovat.

Servis E S L, a.s.

Ve firmě E S L, a.s. máme pro servis a údržbu deskových výměníků Alfa Laval vyškolené techniky, kteří mají zkušenosti z nejrůznějších aplikací deskových výměníků.


E S L, a.s., Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno, www.esl.cz/alfalaval, e-mail: j.strnad@esl.cz, tel.: +420 545 240 706

Firemní článek