+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2017/4

11.08.2017 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 4/2017

Výběr ze Sbírky zákonů,

částky 43/2017 až 45/2017

 • 122. Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách … sděluje, že podle … zákona č. 458/ 2000 Sb…. (energetický zákon), … vydal cenové rozhodnutí č. 2/2017 ze dne 29. 3. 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016 a č. 11/2016. Cenové rozhodnutí nabylo účinnosti dne: 1. dubna 2017.
 • 127. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne: 1. června 2017.

Výběr z Věstníku UNMZ 4/2017

Vydané ČSN

 • 7. ČSN EN ISO 14456, kat. č. 502197 Lahve na plyny – Vlastnosti plynů a příslušné klasifikační kódy (FTSC); Vydání: Duben 2017
 • 67. ČSN EN 13084-6, kat. č. 502309 Volně stojící komíny – Část 6: Ocelové vložky – Navrhování a provádění; Vydání: Duben 2017
 • 76. ČSN EN 1610, kat. č. 502331 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení; Vydání: Duben 2017
 • 81. ČSN EN ISO 16911-2, kat. č. 502015 Stacionární zdroje emisí – Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí – Část 2: Automatizované měřicí systémy; Vydání: Duben 2017
 • 83. ČSN EN ISO 18846, kat. č. 502181 Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu jemných částic v množství pelet; Vydání: Duben 2017

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 9. ČSN EN 13203-4, kat. č. 501834 Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody a elektrické energie; Platí od: 2017-05-01
 • 23. ČSN EN ISO 6976, kat. č. 502299 Zemní plyn – Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla; EN ISO 6976:2016; ISO 6976:2016; Platí od: 2017-05-01
 • 37. ČSN EN ISO 22975-1, kat. č. 501580 Solární energie – Části a materiály kolektorů – Část 1: Vakuové trubky – Trvanlivost a vlastnosti; EN ISO 22975-1:2016; ISO 22975-1:2016; Platí od: 2017-05-01
 • 38. ČSN EN ISO 22975-2, kat. č. 501581 Solární energie – Části a materiály kolektorů – Část 2: Tepelné trubice pro solární tepelné aplikace – Trvanlivost a vlastnosti; EN ISO 22975-2:2016; ISO 22975-2:2016; Platí od: 2017-05-01
 • 47. ČSN EN ISO 18847, kat. č. 501572 Tuhá biopaliva – Stanovení hustoty částic pelet a briket; EN ISO 18847:2016; ISO 18847:2016; Platí od: 2017-05-01

Výběr z Věstníku UNMZ 5/2017

Vydané ČSN

 • 7. ČSN EN 60079-29-1 ed. 2, kat. č. 502389 Výbušné atmosféry – Část 29-1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů; Vydání: Květen 2017
 • 11. ČSN EN 54-26, kat. č. 502293 Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení; Vydání: Květen 2017
 • 12. ČSN EN 54-26, kat. č. 502293 Elektrická požární signalizace – Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého – Bodové hlásiče; Vydání: Květen 2017
 • 30. ČSN EN 937, kat. č. 502329 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlor; Vydání: Květen 2017
 • 31. ČSN EN 938, kat. č. 502330 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chloritan sodný; Vydání: Květen 2017
 • 32. ČSN EN 939, kat. č. 502357 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina chlorovodíková; Vydání: Květen 2017
 • 33. ČSN EN 12671, kat. č. 502358 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Oxid chloričitý vyráběný v místě použití; Vydání: Květen 2017

Změny ČSN

 • 43. ČSN EN ISO 4126-1, kat. č. 502013 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily; Vydání: Listopad 2014; Změna A1; Vydání: Květen 2017
 • 44. ČSN EN ISO 4126-5, kat. č. 502011 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS); Vydání: Listopad 2014; Změna A1; Vydání: Květen 2017
 • 45. ČSN EN ISO 4126-7, kat. č. 502012 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 7: Obecné údaje; Vydání: Únor 2015; Změna A1; Vydání: Květen 2017
 • 47. ČSN EN 60079-29-1, kat. č. 502390 Výbušné atmosféry – Část 29-1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů; Vydání: Červenec 2008; Změna Z1; Vydání: Květen 2017

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 9. ČSN EN 13771-1, kat. č. 501829 Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení – Měření výkonnosti a zkušební metody – Část 1: Chladivové kompresory; Platí od: 2017-06-01
 • 10. ČSN EN 12178, kat. č. 501828 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Hladinoznaky – Požadavky, zkoušení a značení; Platí od: 2017-06-01
 • 39. ČSN EN 62788-1-5, kat. č. 502070 Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech – Část 1–5: Zapouzdřovací materiály – Měření změny podélných rozměrů povlakových zapouzdřovacích materiálů způsobené tepelnými podmínkami; Platí od: 2017-06-01


 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2017 ze dne 29. března 2017

Vyhláška ze dne 23. prosince 2015 o Pravidlech trhu s elektřinou