+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Tradičně a přesto pořád nově – 24. ročník Energetického fóra & Teplárenských dnů

11.04.2018 Firma: PAREXPO, s.r.o. Časopis: 2/2018

Letos již po 24. přivítá královéhradecké kongresové centrum Nové Adalbertinum tradiční akci Energetické fórum & Teplárenské dny, kterou pořádá agentura PAREXPO ve spolupráci s odbornými partnery Asociací dodavatelů tepla a technologií, poradenskou společností EKONOX, s r.o., Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Českou asociací odpadového hospodářství a Asociací energetických specialistů.

Image 1

Během dvou dnů se tradičně setkávají účastníci celkem 8 konferencí spolu s firmami nabízející inovativní řešení a technologie pro teplárenství, průmysl těžký i lehký, energetiku, obce, města, místní samosprávu. Zaměření akce je na energie a její úsporu, efektivitu z různých úhlů pohledu. Nová jsou každý rok témata, řečníci i prezentované zkušenosti, nebo i partneři akce.

Image 2

Pro sektor teplárenství jsou určeny zejména semináře Měření tepla a teplé vody, Boj o zákazníka v energetice, který se věnuje problematice odpojování zákazníků od CZT, seminář zaměřený na aktuální energetickou legislativu pro teplárenství na rok 2018 a v neposlední řadě je to také konference o energetickém využití odpadů, která je určena nejen zástupcům teplárenství, ale také společnostem odpadového hospodářství, energetikům velkých podniků.

Image 3

Průmysl a velcí spotřebitelé energií najdou zajímavá témata a fungující příklady z praxe na konferenci Průmyslová energetika. Legislativa se neustále mění a obzvlášť na poli legislativy životního prostředí. Tyto požadavky firmy musí vždy reflektovat také v rámci svých výrobních technologií, proto má na programu akce také seminář společnosti EKONOX, věnovaný tématice změn v legislativě pro ekology firem.

Portfolio programu pak doplňují konference Úspory energií v malých a středních podnicích, které se věnují tomuto specifickému a často opomíjenému segmentu českého průmyslu, který ovšem tvoří procentuálně nezanedbatelnou část, kde lze zvýšit energetickou efektivitu. Posledním dílem ve skládačce je pak konference věnovaná Energetickým úsporám v budovách, obcích a městech, která je převážně určena pro státní správu a samosprávu mající svoje specifika.

Image 4

Mnoho účastníků akce si najde v programu zajímavá témata po oba dva dny a využijí tak potenciál akce naplno. Tradičně si pak nenechávají účastníci ujít společenské večerní B2B setkání u dobrého jídla a pití, kde se na neformální úrovni diskutuje a také obchoduje.

Image 5


Přijďte, těšíme se na Vás. Bližší informace o programech jednotlivých konferencí, včetně jejich anotací, najdete na webu akce www.teplarenske-dny.cz

Firemní článek
Související časopisy