+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Komínové systémy z antikora, hliníka a plastu

10.04.2018 Firma: I.G.C. STROJAL s.r.o. Časopis: 2/2018

Spoločnosť I.G.C.STROJAL s.r.o. vyrába komínové sy­stémy už 22 rokov. Od 1. 1. 2018 prevzala od spoločnosti Witzenmann Slovakia, spol. s r.o. technológiu na výrobu antikorových systémov KAMINODUR spolu s právom na používanie tejto produktovej značky. Technológia sa týka výroby nasledovných typov komínových systémov.

Trojvrstvové komíny

Trojvrstvové komíny pre podtlakovú a pretlakovú prevádzku KAMINODUR®ERS/EAD

Image 1

Trojvrstvové komíny KAMINODUR® sú vhodné ako na výstavbu komínov montovaných na vonkajšiu fasádu budovy, tak aj pre stavbu dymovodov medzi spotrebičom a komínom. Zároveň sú kompatibilné s jednovrstvovými systémami KAMINODUR®. Rúry a tvarové ­diely trojvrstvových komínov z nehrdzavejúcej ocele môžu byť použité ako pre podtlakovú, tak aj pre pretlakovú prevádzku.

Image 2

Jednovrstvové komíny

Kompletný systém na sanáciu komínov a zúženie prierezu komínov

Kovová komínová vložka KAMINODUR SRS je prednostne určená pre odvod spalín od spotrebičov na plynné a kvapalné palivá do vonkajšieho ovzdušia. S izoláciou vonkajšieho plášťa hrúbky min. 25 mm, je možné ju použiť tiež aj pre odvod spalín od spotre­bičov na pevné palivá. Kovovú komínovú vložku ­KAMINODUR SRS je možné použiť na sanáciu alebo zmenšenie prierezu jestvujúcich komínov ako kovovú komínovú vložku montovaných komínov (viď EN 1443) a tiež na výstavbu dymovodov. Kvalita výroby a funkčnosť použitia je neustále kontrolovaná nezávislou štátnou skúšobňou.

Kaminodur SRS-RU

Systém pre viacnásobné pripojenie spotrebičov s prevádzkou nezávislou od vzduchu v miestnosti KAMINODUR SRS-RU

KAMINODUR SRS-RU je komínový systém určený na pripojenie viacerých spotrebičov prevádzkovaných nezávisle od vzduchu v miestnosti. Poznámka: Spotrebiče typu C v zmysle TPG 80 000.

V súčasnosti prebiehajú prípravy na začatie výroby tak, aby sme boli schopní dodávať antikorové komínové systémy KAMINODUR od apríla 2018.

Stávame sa výrobcom celého spektra komínových systémov z antikora, hliníka a plastu.

Image 3


Obchodné zastúpenie v ČR: Musílek Tomáš, Žerotínova 129, 789 69 Postřelmov,Tel.: +420 724 224 212, E-mail: musilek.igc@seznam.czwww.igc.cz

Firemní článek