+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Děláme jen obchod

01.11.2015 Firma: MARO s.r.o., obchod a projekce Časopis: 7/2015

Když dne 16. září odešli poslední návštěvníci pobočky velkoobchodu MARO v Trutnově, kteří přijali pozvání na slavnostní zahájení jejího provozu, mohli si jednatelé společnosti říci, že mají úspěšně za sebou další krok.

Jeden z mnoha, které se rozhodli udělat, když před třemi lety odkoupili stagnující velkoobchodní společnost EXPOS. Velký zájem o prohlídku prostorů pobočky, která zahrnuje nejen velkoobchodní a samoobslužnou maloobchodní část, ale též koupelnové studio, překvapil i vedení společnosti. „Prohlédnout si naše nové prostory přišel nejen nečekaně vysoký počet našich současných partnerů, projekčních a odborně instalačních firem, ale i těch, které bychom rádi mezi našimi zákazníky uvítali. Mnoho návštěvníků se přišlo podívat především na naše koupelnové studio,“ říká jedna z jednatelů společnosti, Jitka Číhařová. „Neboť, jak uváděli, není nad to vidět svou budoucí koupelnu ve více méně skutečné velikosti. A o to nám jde.“

Image 0

Pobočka velkoobchodu MARO v Trutnově navazuje na činnost prodejny v nedalekých Batňovicích. „Batňovice jsme zdědili po Exposu. Našim jednoznačným rozhodnutím bylo najít obchodně mnohem zajímavější místo a přitom vyjít vstříc zaměstnancům, o které jsme nechtěli přijít. Z úvah vyšel jako vítězný Trutnov. Navíc se nám podařilo nalézt místo, kde je pobočka se svým poutačem prakticky nepřehlédnutelná, a máme k dispozici dostatečné prostory pro naši činnost,“ doplnil Martin Macoun, rovněž jednatel společnosti. „Kdo to má ze stavby daleko do Trutnova, může zajet pro zboží například do Hradce Králové. Činnost našich poboček je provázaná, takže mu garantujeme všude stejné nákupní podmínky, ale i přípravu zboží na zvolené pobočce, případně závoz až na stavbu.“

Image 1

Image 2

O koupelnovém studiu v Trutnově hovoří Jitka Číhařová: „Není tajemstvím, že lidé v poslední době stále více investují do svých rekreačních nemovitostí. I v nich chtějí mít hygienický a tepelný standard, na který jsou zvyklí ve svém trvalém bydlišti. A mnozí lidé plánují, že se do původně rekreační nemovitosti časem přestěhují. Naše nové koupelnové studio proto není určeno jen těm, kteří ve spádové oblasti Trutnova trvale žijí, ale i dalším, kteří se k nim přidají, i ve vyšším věku. Proto jsem moc ráda, že můžeme zaručit bezbariérový přístup do studia lidem s omezenou pohybovou schopností. I oni mohou být našimi zákazníky, případně zákazníky instalačních firem, které jim zhotoví koupelnu, k níž našli inspiraci u nás.“

Martin Macoun mezi řečí, s úsměvem, říká: „Děláme jen obchod. Nevytváříme žádnou přidanou hodnotu.“ Skutečnost, že společnost MARO trvale roste, že investovala a investuje i v době, kdy stavební činnost klesala a růst v oboru TZB je zatím na obzoru, svědčí o tom, že „dělat jen obchod“ lze různými způsoby. Udržet si zákazníky, aniž by se zástupci firmy začali chovat agresivně, vyžaduje znalosti, úsilí, také pevné nervy a víru ve svou pravdu. „Na jednom z předních míst naší filozofie jednání se zákazníky je, že mají plné právo kdykoliv a bez jakéhokoliv vysvětlování nakupovat i u konkurence. Našim úkolem je, aby k tomu neměli důvod. Zastrašování, například odebráním obchodních výhod atp. nesmí patřit mezi naše zbraně. Věřím, že někteří z našich zákazníků, ale i konkurentů ví, o čem konkrétně mluvím. Že právě náš postoj k zákazníkům, respektování jejich práv a důstojnosti, je motivuje k tomu, aby byli u nás ­spokojeni.“

Firemní článek