+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Dakon představuje nový ocelový kotel DOR N Automat

01.11.2015 Autor: Ing. Pavel Kvasnička Firma: BOSCH Termotechnika s.r.o., obchodní divize Dakon Časopis: 7/2015

Nikdy v minulosti nebyl vývoj v oblasti kotlů na tuhá paliva tak převratný, jako v posledních několika letech. Motorem těchto změn je vyvíjející se evropská legislativa a naše vláda, která v roce 2012 zákonem č. 201 o ochraně ovzduší zavedla přísnější limity na škodliviny produkované kotli pro ústřední vytápění. V důsledku tohoto zákona se již v České republice nesmějí uvádět na trh kotle s nižší než 3. třídou a od roku 2018 to budou již pouze kotle 4., případně vyšší třídy.

Široká řada výkonů

Dakon proto nyní uvádí na trh nový ocelový automatický kotel pod označením DOR N Automat. Jde o první produkt, který použil zcela nové kotlové těleso. Toto těleso bude postupně použito v celé řadě nových ocelových kotlů, což nám opět zajistí vysokou sériovost výroby a zákazníkovi přinese prvotřídní kvalitu, příznivou cenovou relaci a bezpečnost. Kotel je dodáván ve 3 jmenovitých výkonech – 15, 20 a 25 kW, které pokryjí potřeby valné většiny obvyklých rodinných domů. Významným krokem je rozšíření nabídky směrem k nižším výkonům. To uvítají především ti, kteří mají nová těsnější okna, anebo zateplený dům a tepelná ztráta jejich domu je tak výrazně nižší, než bývalo dříve ­obvyklé. Kvalitní regulace a řízení nového kotle dokáže spalovat doporučené palivo s vysokou účinností i při snížení výkonu až na 30 % jmenovitého maxima, takže provozní výkon nových automatů se může pohybovat od 4,5 kW až do 27 kW.

Minimální nároky na obsluhu kotle

Pro nový kotel byla vyvinuta i nová řídicí jednotka s PID regulátorem, který vychází ze zkušeností získaných při produkci litinového FB2 Automatu. Regulátor nabízí všechny důležité funkce potřebné pro spolehlivý chod automatického kotle a otopné soustavy. Provozní stavy regulátor zobrazuje na LCD displeji a logika ovládání je postavena tak, aby po prvotním nastavení servisním technikem při uvedení kotle do provozu, měl uživatel co nejméně starostí. Sám o sobě je kotel možné provozovat jako samostatný v teplovodních otopných soustavách, zabudovaný PID regulátor je schopný řídit 1 topný okruh a nabíjení nepřímo ohřívaného zásobníku pro přípravu teplé vody. Pokud je potřeba směšovaného okruhu či větší počet směšovaných větví otopné soustavy, lze doplnit vhodný modul (ST 61 nebo ST 431) pro řízení směšovaného okruhu, případně dalšími moduly navýšit počet těchto směšovaných okruhů. Kotel je ale možné využít i jako bivalentní zdroj například k solárnímu systému, k tepelnému čerpadlu nebo k jiným tepelným zdrojům a ovládat nadřazenou regulací s výstupem 0 až 10 V. Pro větší pohodlí je možné k zabudovanému PID regulátoru připojit pokojový termostat s datovým přenosem, na kterém je možné pohodlně z obývacího pokoje sledovat a nastavovat všechny běžné provozní parametry. K regulátoru lze dokoupit rozšiřovací modul a ovládat kotel telefonem nebo počítačem prostřednictvím internetu.

Image 0

Image 1

Řízení spalování, tj. přísun paliva a spalovacího vzduchu, probíhá ze zabudované řídicí jednotky dle PID algoritmu na základě měření teploty otopné vody v kotli a teploty spalin. Díky tomu je teplota kotle stabilní a spalování tuhého paliva je sofistikovaně řízené přes řídicí jednotku elektrickým motorem šnekového podavače paliva a ventilátorem vzduchu s plynule řízenými otáčkami v závislosti na nastavených parametrech. Výsledkem je výrazně nižší spotřeba paliva a nižší emisní hodnoty. Pro vyšší životnost výměníku musí být na výstupu otopné vody z kotle nainstalováno zařízení pro zvýšení teploty vratné vody na min. 55 °C jako ochrana proti nízkoteplotnímu provozu – obvykle se doplní a instaluje třícestný ventil, který na základě termostatické vazby zajistí, aby se teplota vracející se otopné vody ze systému do výměníku kotle – „zpátečky“ pohybovala nad rosným bodem.

Umístění zásobníků podle potřeby uživatele

Kotel je určen pro spalování hnědého uhlí ve velikosti ořech 2 nebo černého uhlí ve tvaru oříšek nebo dřevěných peletek. Palivo se nakládá do zásobníku o objemu 240 l. V základním provedení je zásobník dimenzován pro cca třídenní zásobu paliva u typu 25 kW a cca pětidenní pro typ 15 kW. Pokud to dovoluje výška stropu v kotelně, je možné zásobník paliva dodatečně zvýšit pomocí přídavného nástavce a zvýšit tím kapacitu ještě zhruba o polovinu.

Kotel je vyráběn v pravolevém provedení, takže to, zda zásobník bude namontován vlevo nebo vpravo od kotle, se může rozhodnout až při samotné instalaci v kotelně. Před instalací kotle je nutné v součinnosti s revizním technikem na komíny ověřit, případně zajistit doporučené tahové podmínky pro příslušný výkon a předpokládaný druh paliva. Kotel je vybaven tepelnou ochranou a tavnou pojistkou proti prohoření paliva v zásobníku, obvyklým kotlovým a havarijním termostatem, který v případě potřeby odpojí napájení podavače a ventilátoru od napájení, tím přeruší řízenou dodávku paliva a vzduchu pro spalování a kotel rychle vyhasne.

Široká síť proškolených servisních a montážních firem zajistí bezproblémovou instalaci kotle i jeho uvedení do provozu. Pro více informací navštivte naše internetové stránky www.dakon.cz

Firemní článek