+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Dakon školí na pevná paliva

29.03.2013 Firma: BOSCH Termotechnika s.r.o., obchodní divize Dakon Časopis: 2/2013

Podle slov Ivana Buchty na školení organizovaném společností Bosch Termotechnika s.r.o., jejichž tématem je problematika kotlů značky Dakon na pevná paliva, by takové školení měl absolvovat řemeslník alespoň jednou za dva roky. A to zejména nyní, kdy se mění požadavky na kotle z pohledu přípustných emisních tříd a kdy bude nutné se připravit na provádění kontrol nařízených zákonem na ochranu ovzduší.

Důležité je, že na školeních Dakon řemeslníci dostanou informace ve formě, která jim je přístupná, a nejsou zbytečně zatěžováni problematikou v celé šíři. Dalším dobrým důvodem k účasti na školení je seznámení se se změnami, ke kterým ve společnosti Bosch Termotechnika s.r.o. došlo a které se týkají například způsobu vyřizování reklamačních požadavků atp.

Image 1

Uvádění do provozu a servisu kotlů na pevná paliva se týká především ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Význam této normy pro praxi je podpořen nařízením vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Topenáři si musí být vědomi toho, že při uvádění kotle do provozu musí mít bezpodmínečně k dispozici revizní zprávu spalinové cesty. Pokud ji nemůže majitel objektu předložit, pak na sebe berou skutečně velké riziko. Uvedení kotle do provozu odborně vyškolenou osobou u výrobce je podmínkou pro získání záruky. Snadno se také může stát, že topenář ve snaze zajistit pro zákazníka záruku, mu potvrdí zprovoznění, ale již si neuvědomí, že si má ověřit i existenci platné revizní zprávy na spalinovou cestu.

Co se týká záruk, tak platí, že i náhradní díl musí být zamontován technikem vyškoleným u výrobce. Pak se na tento díl vztahuje minimálně dvouletá záruka vyplývající z občanského zákoníku. Tato záruka tedy může přesahovat záruční dobu na kotel.

V instalační praxi je podceňován význam umístění zabezpečovacího zařízení – pojistného ventilu. Ten má být zásadně na výstupu z kotle. Bohužel není výjimkou, když je umístěn na zpátečce. Pokud je v takovém případě kotel reklamován z důvodu jeho poškození přetlakem, odpovědnost nenese výrobce, ale ten, kdo kotel nainstaloval a zprovoznil.

Do konce tohoto roku smí být na trh uváděny kotle na pevná paliva emisní třídy 1 a 2. U Dakonu jsou to především litinové kotle FB 2, protože ocelové kotle DOR F, pokud je v otopné soustavě dostatečný akumulační objem, podmínky třídy 3 plní.

Necelé tři roky zbývají do roku 2016, od kterého budou mít provozovatelé kotlů na pevná paliva povinnost prokazovat provedení kontroly technikem vyškoleným u výrobce. ­Dakon vzhledem ke svému zázemí ve skupině Bosch Termotechnika s.r.o., dává silnou záruku zákazníkům, že proškolené techniky mít bude.

Ve styku s provozovatelem kotle na pevná paliva je nejčastěji topenář, takže i on má znát základní zásady pro výběr paliva, typu kotle a jeho výkonu, aby mohl uživateli poskytnout alespoň orientační informaci. Základní znalosti si doplní na školení, i když přesný návrh musí udělat projektant. Blíží se doba, kdy všechny kotle na pevná paliva budou vybaveny elektronickou regulací, automatickým podáváním paliva. Proto je nutné, aby si topenáři rozšiřovali svou kvalifikaci podloženou zkouškou, která je oprávní k samostatné činnosti s kotlem vybaveným zařízením napojeným na elektrickou síť. Případně aby si našli takové spolupracovníky, kteří tuto kvalifikaci mají.

Účast na školení, které značka Dakon organizuje pro malé skupiny, je i dobrou příležitostí pro výměnu zkušeností.

Firemní článek