+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Podtlakový systém odvodnění střech Akasison

01.11.2015 Autor: Ing. Jiří Janich Firma: NICOLL Česká republika, s.r.o. Časopis: 7/2015,

Odtokový systém z PE-HD pro dešťovou a odpadní kanalizaci je v Evropě znám již více než 40 let. Kompletní a ucelený systém trubek a tvarovek s průměry od Æ 40 mm až do Æ 315 mm splňuje nejvyšší požadavky na moderní sanitární instalace v obytných budovách, hotelech, školách, nemocnicích i objektech občanské vybavenosti.

V oblasti splaškové kanalizace jsou svařované systémy často nahrazovány běžným hrdlovým systémem na bázi PP-HT, ale pro aplikace dešťové kanalizace mají svařované systémy PE-HD své nezastupitelné místo. A to nejen pro tradiční gravitační rozvody, ale v posledních 20 letech se trubky a tvarovky z PE-HD stále častěji prosazují zejména při odvodnění rozsáhlých ploch výrobních a skladových hal s využitím podtlakového systému.

Image 0

V těchto případech bývá tradiční gravitační odvodnění méně výhodné, protože vyžaduje většinou nejméně o polovinu více střešních vtoků, a s nimi spojených svislých dešťových svodů, omezuje dispoziční řešení v objektu, a v neposlední řadě vyžaduje rozsáhlé zemní úpravy pro podzemní kanalizaci. Gravitační systémy jsou navrhovány jen pro částečné zaplnění vodou, a to přináší nejen nutnost používat relativně velké průměry potrubí, ale také nutnost instalace ležatých rozvodů ve spádu.

V protikladu ke klasickému gravitačnímu systému nabízí podtlakové odvodnění nejen ekonomické, ale také stavebně-technické přednosti, mezi které patří menší průměry trubek při využití plného naplnění, malý počet svislých dešťových svodů, a tím uvolnění dispozice, vodorovná montáž trubek pod střešní konstrukcí a bezpečné upevnění rozvodu. Méně střešních vtoků kromě ekonomických výhod s sebou přináší také méně prostupů střešní konstrukcí a krytinou a eliminaci možných netěsností.

Image 1

Jak funguje systém podtlakového odvodnění plochých střech?

Při malém dešti je princip fungování podtlakového systému odvodnění střech prakticky stejný jako u gravitačního odvodnění. Při větší intenzitě deště se potrubí s malým průměrem rychle naplní dešťovou vodou, a tím vzniká síť potrubí s plným naplněním. Voda ve svislém svodu padá rychle dolů jako píst a vytváří v potrubí podtlak. Potřebná síla k vytvoření podtlaku se získává díky působení gravitace, tedy z rozdílu výšek osazení střešních vtoků na ploše střechy a úrovní odtoku do gravitační kanalizace, retenčních nádrží nebo šachet s volnou hladinou vody.

Jednou z hlavních součástí a srdcem podtlakového systému jsou střešní vtoky. Speciálně navržená konstrukce střešního vtoku s protivzduchovou přepážkou zabraňuje přístupu vzduchu a zajišťuje rovnoměrné proudění vody v potrubí. Sortiment střešních vtoků systému Akasison nabízí řešení pro každý typ nebo konstrukci střechy a zajišťuje bezpečné spojení s každým druhem střešní izolace, jako jsou např. polymerové a PVC fólie nebo živičné krytiny.

Image 2

Počet střešních vtoků se určuje v závislosti na odvodňované ploše, návrhové intenzitě dešťových srážek (0,03 l·s–1·m–2) a optimální kapacitě navrhovaného střešního vtoku. Umísťují se vždy do nejnižšího bodu odvodňované střešní plochy, nejlépe pak do úžlabí střešních rovin, které není rozděleno spádovými klíny.

Další, neméně důležitou, částí celého systému je upevňovací sy­stém. Ten je tvořen nosnými lištami, objímkami potrubí, spojkami a závěsy lišt. Vyvěšení nosného systému závitovými tyčemi a kotvami do konstrukce střechy je řešeno statikem projektu stavební části. Potrubí a upevňovací systém spolu vytvářejí spojenou jednotku a dilatační změny horizontálně uložených trubek se kompenzují uvnitř systému. Vznikající síly se pomocí pevných bodů přenášejí na ocelovou montážní lištu vedenou souběžně nad potrubím. Konstrukce střechy se tak dodatečně nenamáhá vznikajícími silami. Montáž svislého potrubí je řešena vždy s vy­užitím dlouhých dilatačních hrdel.

Návrh systému podtlakového odvodnění se provádí pomocí speciálního softwaru na základě podkladů dodaných projektantem. Specialisté společnosti Nicoll Česká republika, která systém Akasison dodává na trh v České republice, pak ve spolupráci s nimi připraví optimální řešení. Samozřejmostí je také proškolení montážních firem, technická podpora přímo na místě realizace a kontrola montáže.

Image 3

Další podrobné informace k systému podtlakového odvodnění plochých střech Akasison získáte na stránkách www.nicoll.cz nebo na školeních pořádaných společností Nicoll Česká republika, s.r.o.

Firemní článek