+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Aliaxis spustil nový online konfigurátor nádrží na dešťovou vodu a příslušenství

Společnost Aliaxis na svém webu spustila nový konfigurátor, který pomůže odpovědět na otázky, jakou zvolit velikost podzemní nádrže na dešťovou vodu, jaký typ retenční nádrže vybrat a jaké další příslušenství potřebujete pro využívání dešťové vody na zahradě nebo v domácnosti.

Image 0

Konfigurátor je dostupný online zdarma na https://www.aliaxis.cz/cs/technicka-podpora/kalkulator-velikosti-nadrze. Na začátku zadáte parametry vaší konkrétní situace. Tedy adresu, podle které se vypočítá automaticky úhrn srážek (vychází z hydrometeorologické mapy). Dále plochu střechy a případně další ploch, z kterých chcete dešťovou vodu sbírat a plochu zahrady, kterou chcete s touto vodou zavlažovat. Pokud chcete vodu využívat i v domácnosti například na splachování toalet, je potřeba také zadat počet osob v ní. V posledním kroku můžete zadat i speciální požadavky například na pojíždění nádrže osobními auty, mělčí výkop nebo přítomnost spodní vody.

Konfigurátor během chviličky vybere nejvhodnější velikost a typ retenční nádrže a k tomu navolí správné příslušenství. Výsledkem je tabulka sestavy, či sestav nádrže a příslušenství s popisy, odkazy na detail produktu, obrázky, objednacími čísly i cenou. Pokud jste zvolili, že chcete využívat vodu i v domácnosti, můžete volit i mezi variantou s ponorným čerpadlem či domácí vodárnou. Sestavy si můžete nechat zaslat na email, nebo vybranou sestavu rovnou objednat.

Image 1

Návrh velikosti akumulační nádrže pro využití dešťové vody v zásadě porovnává třítýdenní potřebu vody pro zvolené účely a třítýdenní dostupné množství vody ze střechy. Objem nádrže je zvolen jako nejbližší vyšší z našeho sortimentu. Potřebu vody pro WC uvažujeme 42 l na osobu a den a na zálivku zahrady počítáme 150 l na m2 a rok.

Základními prvky sestavy pro využívání dešťové vody jsou akumulační nádrž a čerpadlo, které zabezpečuje distribuci vody. Do nádrže je pomocí svodů zaústěna srážková voda dopadající na odvodňované plochy (střecha, chodníky, příjezdová cesta apod.). Z těchto ploch může docházet k splavování nečistot například listí či písku. Před nádrž se proto předsazuje šachta s čistitelným filtračním košem. Vodu lze odebírat automatickým čerpadlem ponořeným v nádrži a v případě použití vody do domu je dopouštění do nádrže řešeno řídící jednotkou. Řídicí jednotka by měla být umístěna do temperovaných prostor, aby voda nezamrzla. To platí i při použití domácí vodárny. V nádrži mohou být instalovány další prvky podporující čistotu vody jako je tvarovka pro uklidnění nátoku proti víření vody a plovoucí sání. Každá nádrž by měla mít také bezpečnostní přepad, který může být realizovaný do vsakovacího objektu či do kanalizace.

Image 2

Podzemní samonosné nádrže GARANTIA

Instalují se do země se zásypem minimálně 500 mm a voda tak téměř nepodléhá zkáze vlivem vysokých teplot a světla. Plastové nádrže mají velkou výhodu z hlediska manipulace a rychlosti montáže. Nádrže Garantia mají velmi masivní monolitickou konstrukci. Jsou samonosné a není potřeba je obetonovávat. Oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Na nádrže GARANTIA je poskytována záruka 20 let (na nádrže velkých dimenzí XL a XXL je to 30 let), ale jejich životnost je prakticky neomezená.

Image 3

V poslední době výpočet velikosti nádrže díky nepravidelnosti dešťů a častým přívalovým srážkám stále častěji počítá se čtyřtýdenní spotřebou a kalkuluje tak větší nádrže. Ty jsou také stále žádanější. V naší nabídce tak najdete nádrže až do objemu 122 000 l.

Firemní článek
Související produkty