+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Využívání dešťové vody ve školách a školkách se stává realitou

Hospodaření s dešťovou vodou na vlastním pozemku je dnes požadavek legislativy. Stále více měst a obcí ale při rekonstrukcích i nové výstavbě škol a školek uvažuje o využívání dešťové vody z ekologických a ekonomických důvodů. Do projektů jsou tak zařazovány nejen vsakovací galerie, ale také akumulační a retenční nádrže a počítá se s využitím dešťové vody pro zálivku zeleně i uvnitř objektů.

Aliaxis Česká republika již více než 25 let na českém trhu navrhuje a dodává řešení pro hospodaření s dešťovou vodou. Od rodinných domů se její využívání posunulo i do komerční a veřejné sféry, a právě v těchto projektech může společnost Aliaxis nabídnout dlouhodobě prověřené kvalitní systémy akumulace, retence a vsakování s prodlouženou zárukou, zkušenosti s přípravou projektů i samotnou realizací. V poslední době jsme v oblasti výstavby a rekonstrukce školských zařízení realizovali několik zajímavých projektů.

Image 1

ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem

Na začátku letošního roku společnost Aliaxis dodala vsakovací tunely pro hospodaření s dešťovou vodou v základní škole ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem. Specifická vsakovací galerie složená z 322 tunelů Garantia byla instalována ke dvěma propojeným betonovým nádržím s celkovým objemem 137 m3. Vsakovací tunely Garantia byly navrženy již v projektu a slouží jako bezpečnostní přepad k nádržím. Díky variabilitě vsakovacích tunelů bylo možné navrhnout vhodný vsakovací objekt i pro plochu s velmi nestandardním půdorysem. Vsakovací tunely jsou umístěny pod zelenou plochou u sportovišť.

Image 2

ZŠ Úprkova v Hradci Králové

Pro nově zrekonstruované prostory ZŠ Úprkova v Hradci Králové jsme dodali podzemní akumulační nádrž na dešťovou vodu Columbus 4 500 l s příslušenstvím pro využívání dešťové vody na zálivku vegetace zelené střechy a zeleně v areálu. Voda dopadající na střechu je svedena do nádrže a čerpána zpět pomocí automatického zavlažovacího systému. Bezpečnostní přepad z nádrže byl vytvořen z 15 ks vsakovacích tunelů Garantia Twin, které mají asi třikrát větší vsakovací výkon než štěrkové lože.

Image 3

ZŠ Navis, Světice

Do ZŠ Navis jsme dodali zatím naši největší nádrž Columbus XXL 42 000 l. S tímto řešením se uvažovalo již v projektu a záměrně byla zvolena samonosná nádrž. Dešťová voda je sváděna ze střechy a dalších zpevněných ploch a je využívána pro zálivku zahrady. Tato jímka dosahuje délky téměř 11 metrů a hmotnosti necelých 1800 kg. Bylo tedy možné využít standardní dopravu a instalační techniku. Nádrž je samonosná a při instalaci tak není zapotřebí žádné obetonovaní a ani podkladní deska, nádrž může být z poloviny instalována do podzemní vody, snese nad sebou až 1,5 metru krytí zeminou a lze přes ní přejíždět i nákladními vozy.

Image 0

Image 4

Sportovní hala 20. ZŠ Plzeň

Letos v létě byla dodána pro projekt novostavby sportovní haly 20. ZŠ v Plzni Slovany také vsakovací galerie z 144 ks vsakovacích bloků EcoBloc Inspect pro vsakování dešťové vody na pozemku školy. Vsakování je jedním ze tří způsobů hospodaření s dešťovou vodou, které je legislativně podporováno a umožňuje také udržet vodu v krajině.

Image 6

ZŠ a MŠ Králův Dvůr

Pro základní a mateřskou školu v Králově Dvoře dodala společnost Aliaxis dvě navzájem propojené podzemní samonosné akumulační nádrže Columbus XL 10 000 l. Dešťová voda je svedena ze střechy budovy přes filtrační šachtu do nádrží a následně je využívána na zálivku zeleně školní zahrady. Bezpečnostní přepad z nádrží je veden do místní vodoteče.

Image 5

Při přípravě stavby či rekonstrukce školy, školky nebo sportoviště rádi pomůžeme již ve fázi projektování a dimenzováním nádrží nebo vsakovacích a retenčních objektů. Poskytujeme kompletní CAD a BIM knihovnu a naše produkty jsou také zařazení v cenových soustavách pro snadné rozpočtování. Po dodání materiálu také zaškolíme instalační společnost a dohlédneme na správnou instalaci. Běžně také zprostředkováváme dodávku na klíč včetně instalace společnostmi, s kterými dlouhodobě pracujeme. Pokud tedy musíte vyřešit požadavky na hospodaření s dešťovou vodou na vlastním pozemku, chcete se chovat ekologicky a zároveň šetřit náklady a chcete své občany, žáky, studenty a rodiče inspirovat k ekologickému chování, neváhejte nás kontaktovat.

Více o hospodaření s dešťovou vodou také na www.aliaxis.cz

Firemní článek
Související produkty