+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Kaskádový systém Almeva se zpětnými klapkami pro kondenzační spotřebiče

01.11.2015 Autor: Ing. Jaroslav Malůšek Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 7/2015

S rozmachem kondenzační techniky doplňuje Almeva stále více nových komponentů do svých jednotlivých systémů. Inovuje tak svůj sortiment a nabízí výrobcům spotřebičů neustále lepší technická řešení, která pak i montážním organizacím usnadňují a zrychlují samotnou realizaci spalinové cesty. Mezi tyto komponenty patří i trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou. Tento díl je jedním z cca 200 prvků moderního uceleného spalinového systému Almeva a byl vyvinut speciálně pro systémy odvodu spalin od spotřebičů zapojených do kaskády a pro spotřebiče v bytových domech napojené do společných komínů.

Předpokladem aplikace zpětné klapky bylo dosažení dvou základních požadavků:

 • zamezit zpětnému proudění spalin do kotlů, které jsou mimo provoz či v poruše a tím zabránit poškozování těchto zařízení (zejména citlivé elektroniky) vlhkými spalinami;
 • zabránit možnému úniku spalin do obytných pro­stor přes kotel a chránit tak zdraví a životy osob.

Problematika zpětných klapek je však všeobecně známá, a proto bych vyzdvihnul zejména rozmanitost aplikace a vynikající technické parametry, které dělají zpětnou klapku Almeva tak jedinečnou a nenahraditelnou.

Konstrukce klapky Almeva

 • těleso klapky (bíle)
 • křidélka (žlutě)
 • fixační spona křidélek (zeleně)
 • sifon nebo zátka (modře)

Image 0

Unikátní konstrukční řešení zpětné klapky Almeva je chráněno patentem!

Umístění klapky v praxi

Oproti většině konkurenčních klapek nabízí zpětná klapka Almeva dvě instalační polohy, ve kterých je zajištěna 100% funkčnost:

 • ve vertikální poloze se klapky umísťují zejména v kaskádovém zapojení kotlů typu AXIAL. Zde je nutno použít sifon, přes který v běžném provozu protéká kondenzát přímo do kotle. Pokud je kotel mimo provoz, klapka je automaticky uzavřena a výška vodního sloupce v sifonu nám zajišťuje tlakovou uzávěru. Tím je spotřebič chráněn proti zpětnému toku spalin.

Image 1

 • v horizontální poloze se klapky umísťují převážně do odboček sopouchů u společných komínů např. v bytových domech, nebo v kaskádovém zapojení kotlů typu OFFSET. V tomto případě je nutno místo sifonu použít zátku, která zajišťuje tlakovou uzávěru, když je klapka uzavřena.

Image 2

 • skutečným unikátem je možnost umísťovat zpětnou klapku Almeva do hrdla všech prvků systému STARR o DN80. Tímto se nabízí montážníkům velká škála možných aplikací klapky téměř na libovolném místě spalinové cesty Almeva.

Image 3

Zpětná klapka byla vložena do typizovaného metrového trubkového dílu kaskády a vznikl tak jedinečný trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou, který šetří místo, dobu montáže ale i investiční náklady celého zařízení odvodu spalin.

Image 6Obr. • Propracovaný kaskádový systém

Image 7Obr.• Široký výběr průměrů

Přednosti systému Almeva

Systém odvodu spalin Almeva disponuje řadou komponentů, které jsou nenahraditelnou součástí funkční moderní spalinové cesty. Obsahuje přes 200 prvků, kde každý je proveden v různých dimenzích, celkem tedy téměř 2000 katalogových položek tvořících ucelený spalinový systém. Díky nespočetnému množství dokonale sladěných komponentů nabízí Almeva nejširší sortiment plastového systému odkouření se zaručenou kvalitou.

Tento moderní vyspělý systém odvodu spalin s léty prověřeným výrobním postupem dospěl k dokonalé přesnosti a kvalitě. Základem je precizně navržený tvar hrdlového spoje, umožňující vynikající hydraulické vlastnosti potrubí, což zaručuje dokonalé proudění spalin a nízké riziko zanášení. Hrdlové spoje jsou těsněny elastomerovými kroužky, které zajišťují okamžitou vynikající těsnost, pevnost, ale i dlouhodobou pružnost spoje a na rozdíl od jiných typů spojů urychluje a usnadňuje jinak obtížnou kompletaci systému. Bezproblémová práce, rychlá montáž a snadná revize umožňuje potom stavebním a montážním firmám vysokou produktivitu práce jak v nové výstavbě komínů, tak i při sanaci stávajících komínových průduchů.

Technické paramety (resp. některé z výhod oproti běžným zpětným klapkám)

Image 4

Image 5Obr. • Tlaková ztráta zpětné klapky v závislosti na jmenovitém výkonu spotřebiče

Použití systému Almeva

 • slouží k odvodu spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů
 • s nejvyšší teplotou spalin na hrdle odkouření spotřebiče 120 °C
 • je určen převážně pro přetlakové a vysoko-přetlakové spalinové cesty (tlak uvnitř komínové vložky je během provozu vyšší, než vně), může být použit i pro komíny s přirozeným tahem
 • není určen pro spalinové cesty, ve kterých může dojít k vyhoření sazí
 • vhodný pro komíny plánovitě provozovány v mokrém provozním režimu
 • použitelný pouze pro spalinovou cestu od spotřebičů spalujících plynná paliva resp. zemní plyn (L, H) a tekutá paliva (LTO s obsahem síry £ 0,2 %, kerosin)
 • pro novou výstavbu (montáž) komínů
 • pro sanace stávajících komínů a komínových průduchů
 • možnost aplikace příslušného systému jak v inte­riéru, tak v exteriéru
Firemní článek