+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

VELKOOBCHOD PTÁČEK pomůže s kotlíkovou dotací

01.11.2015 Firma: PTÁČEK - velkoobchod, a.s. Časopis: 7/2015

V programovacím období na roky 2014 až 2020 je možné získat dotace v rámci operačního programu životního prostředí na výměnu kotle za účelem snížení emisí lokálního vytápění domácností. Společnost PTÁČEK- velkoobchod, a.s. nabízí nejen kvalitní a výkonné kotle, ale navíc zájemcům v rámci čerpání evropských dotací poskytne i odborné poradenství. „Naši specialisté jsou připraveni poskytnout zákazníkům veškeré informace potřebné pro podání žádosti o tzv. kotlíkovou dotaci, a také pro vlastní realizaci výměny kotle. Zákazník si tak může vše vyřídit na jednom místě, a to včetně výběru kotle z naší nabídky,“ upřesňuje produktový ředitel Ing. Pavel Pavliš.

Celková alokace na výměnu kotlů v rámci OP ŽP (operační program životního prostředí) je 9 mld. Kč. Výzva pro fyzické osoby bude vyhlášena na přelomu roku 2015 a 2016 a bude jí předcházet masivní informační kampaň. „Zájemci o dotace by tedy rozhodně neměli mít nouzi o dostatek informací. Co nás ale těší nejvíce je, že maximální výše nákladů projektu byla stanovena na 150 tis. Kč a maximální výše dotace je 70 až 85 % z této částky v závislosti na typu výměny a na sídle žadatele. Zbývající částku hradí příjemce dotace, tedy investor (koncový zákazník),“ vysvětluje pan Pavliš a dodává, že ceny kotlů, které PTÁČEK- velkoobchod, a.s. nabízí ve svém portfoliu na tuto výměnu, jsou velice příznivé. Celková částka, kterou s dotací zákazník zaplatí, bude výrazně nižší, než za standardních obchodních podmínek.

Konkrétně budou dotací podpořeny instalace automatických kotlů, které jsou již nyní certifikované v páté emisní třídě a splňují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES EKODESIGN. Což jsou dvě základní podmínky pro přidělení dotací z tohoto dotačního programu. „Dále tento program podporuje výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech (emisní třída 1 a 2) za tepelná čerpadla nebo využití rekuperace tepla při větrání. Tyto případy budeme podporovat nabídkou kvalitních výrobků, které splňují podmínky pro přidělení dotací. Jedná se například o splitová tepelná čerpadla DE DIETRICH nebo větrací rekuperační systémy výrobce ZEHNDER“ doplňuje pan Pavliš a uzavírá: „Pro zákazníky, kteří se rozhodnou využít naší kompletní nabídku služeb v rámci tohoto programu, připravujeme kromě lákavých cen i další výhody. I z toho důvodu se již nyní pečlivě připravujeme na upřesnění vyhlášení první výzvy pro příjem žádostí dle jednotlivých krajů, abychom případným zájemcům mohli poskytnout perfektní servis.“

Image 0ATTACK 25 FD automat

Image 1BENEKOV C27 automat

Image 2ROJEK A25 automat

Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat oddělení technické podpory nebo bezplatnou linku 800 100 509.

Nabídka automatických kotlů na pevná paliva, splňujících podmínky přidělení dotace, společností PTÁČEK- velkoobchod, a.s. je zobrazena níže.

Firemní článek