+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nová aktualizace firmwaru pro webové servery Siemens pro regulátory Synco a Albatros, OZW772 a OZW672

01.11.2015 Autor: Ing. Rudolf Kotík Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 7/2015

Koncem letošního roku bude k dispozici na trhu webový server OZW… s firmwarovou verzí v6. Tato aktualizovaná verze přinese několik změn. Jednou z nových a zásadních funkcionalit webového serveru bude grafické znázornění trendů. Díky tomu bude uživatel moci sledovat průběhy předvolených teplot. Funkce pomůže k rychlému nalezení případného problému jak v nastavení regulace, tak v hydraulice jako takové.

Průběhy nám dávají zpětnou vazbu o chování jednotlivých částí systému, a my tak můžeme lépe identifikovat problém nebo již dobře fungující systém vyladit do výborné funkcionality. Co lze například optimalizovat?

Image 0

Jedním z příkladů může být provoz solární soustavy. Můžeme sledovat při jakém rozdílu teplot (mezi solárním kolektorem a zásobníkem TV) je ještě nabíjení zásobníku efektivní a kdy už jen investujeme do čerpací práce s minimálním předávaným výkonem. Dále dokážeme pomocí webserveru optimalizovat chod a fungování kaskády kotlů. V tomto případě totiž máme grafický přehled o žádané a aktuální teplotě, o velikosti výkonového požadavku na jednotlivé kotle. Na základě takového sledování vidíme, kdy omezit přetěžování jednotlivých kotlů a tím zlepšíme jejich chod. Samozřejmostí je sledování prostorové teploty pro optimalizaci vlivu teploty prostoru a ekvitermní křivky.

Nová verze webserveru však nepřináší pouze tato vylepšení. Na pozadí budou aktualizovány bezpečnostní prvky a mezery webserveru, které se opticky nijak neprojeví, avšak udrží vysoký standard bezpečnosti v síťové komunikaci.

Cloudové funkce se stanou uživatelsky přívětivější, neboť nově dojde k jazykové harmonizaci cloudu a webserveru. Nesmíme opomenout ani aktualizaci aplikace HomeControl, která je určena jak pro Android tak pro iOS a s její pomocí lze ovládat vytápění. Po aktualizaci dojde k možnosti využít aplikaci pro komunikaci s webserverem nejen napřímo, ale i s využitím cloudových služeb, tedy bez nutnosti mít pevně přidělenou veřejnou IP adresu.

Závěrem tohoto článku je třeba připomenout opomíjený fakt, že webový server OZW672 je zpětně kompatibilní s dnes již dávno nevyráběnými a neprodávanými regulátory. Ať už se jedná o oblíbené kotlové a zónové regulátory řady RVA, regulátory pro výměníkové stanice řady RVD…, tak i regulátory řady RVP, kde lze využít OZW k vizualizaci a vzdálené správě. Ze současné produkce jsou podporovány regulátory řad RVS, RVD, kotlové automatiky řady LMU a LMS. Dá se tedy říci, že z kotelny, která je již dlouhá léta v provozu, můžeme instalací webového serveru vytvořit „smart kotelnu“, která odpovídá aktuálním trendům a potřebám na vzdálený dohled a servisování.

Image 1

Webový server OZW772 je určen pro komunikaci KNX a z výrobkové řady regulátorů Siemens jej lze použít pro regulátory Synco 700 a Synco living. Lze též implementovat až 150 KNX datových bodů ze zařízení cizí produkce.

Firemní článek