+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Reflex – špičková expanzní technika pro udržování tlaku a odplyňování v soustavách topení a chlazení

06.12.2016 Firma: REFLEX CZ, s.r.o. Časopis: 7/2016 , 7/2015

Čerpadlové expanzní automaty Variomat (Giga) a podtlakové odplyňovací automaty Servitec umožní vyřešit problémy s roztažností vody, ale i problémy s působením plynu v soustavách. Prosté odvzdušnění nás problémů se vzduchem nezbaví. Běžně používaná voda pro plnění s teplotou cca 10 °C obsahuje 22,8 l rozpuštěného vzduchu v 1 m3! Rozpuštěný vzduch se dostává s vodou do soustavy, kde se následně uvolňuje v místech s nízkým tlakem, především v nejvyšších místech, ale například i v některých armaturách a soustava se zavzdušňuje.

Zařízení firmy Reflex lze navrhnout přesně podle potřeb zákazníka.

A) Udržování tlaku, automatické doplňování a odplyňování

Soustavy do 8 MW

Image 0Obr. 1 • Čerpadlový expanzní automat Variomat s odplyňováním a doplňováním

Zvětšující se objem otopné vody v soustavě při zahřívání se přepouští do beztlaké nádoby expanzního automatu, a zpět se při chladnutí soustavy vrací pomocí čerpadla. V beztlaké nádobě zároveň dochází, na základě poklesu tlaku, k odplyňování vody. Postupně se sníží koncentrace rozpuštěného plynu v celé soustavě na takovou hodnotu, že ani v nejvyšším místě soustavy nedochází k jeho uvolňování.

Otopná voda je v ocelové nádobě s práškovou povrchovou úpravou oddělená od atmosféry kvalitním butylovým vakem. Tím je zamezeno jakémukoliv pronikání atmosférického vzduchu do již odplyněné otopné vody. Hydraulický modul obsahuje řídicí jednotku s plně automatickým, volně programovatelným mikroprocesorovým řízením s barevným grafickým dotykovým displejem. Nastavit lze, kromě jiného, i kontrolované doplňování s automatickým přerušením a hlášením poruchy při překročení nastaveného času doplňování nebo počtu cyklů doplňování. Všechna hlášení na displeji jsou samozřejmě v českém jazyce. Doplněním o rozšiřující komunikační modul lze získat možnost přenosu dalších hodnot na nadřízený systém pomocí Wi-Fi či LAN.

Soustavy nad 8 MW

V těchto soustavách najde své uplatnění čerpadlový expanzní automat Variomat Giga s odplyňováním a doplňováním. Pracuje na stejném principu jako Variomat. Jeho výhodou je velká modulárnost, která spočívá v mnoha kombinacích hydraulických a řídicích modulů, a to vždy dle požadavků na výkon a stupeň řízení.

Image 1Obr. 2 • Čerpadlový expanzní automat Variomat Giga s odplyňováním a doplňováním

B) Podtlakové odplyňování, automatické doplňování

Podtlakový odplyňovací automat s doplňováním Servitec aktivně odstraňuje rozpuštěný plyn z média. Ze soustavy se přepustí určité množství vody, které se ve vakuu odplyní a odplyněná voda se poté vrací zpět do soustavy. Výhodou je kromě odplyňování vody v soustavě také odplynění doplňovací vody ještě před dopuštěním do soustavy. Vše probíhá automaticky bez ohledu na tlakové poměry v soustavě.

Image 2Obr. 3 • Podtlakový odplyňovací automat Servitec s doplňováním

Servitec je velice vhodný pro rekonstrukce a soustavy, kde se ­vyskytují problémy se zavzdušňováním. Standardní provedení Servitecu se používá pro objemy soustav do 220 m3, pro větší soustavy se vyrábí na zakázku.

Firemní článek