+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

SINUS MultiFlow Domestic

07.07.2022 Firma: REFLEX CZ, s.r.o. Časopis: 3/2022

Konstrukce SINUS MultiFlow Domestic je spolehlivá technologie, která zaujme svým efektivním výkonem při použití v menších multivalentních topných soustavách.

Konstrukce, funkce a použití

Topné okruhy s různými teplotními úrovněmi jsou na rozdělovači uspořádány tak, že výstup okruhu s vyšší teplotní úrovní je přímo nad přívodem z kotle.

Topný okruh s nižší teplotní úrovní je uspořádán v sérii za topným okruhem s vyšší teplotní úrovní. Teplota zpátečky vysokoteplotního okruhu pak je teplotou výstupu okruhu nízkoteplotního. Jasného vymezení objemového průtoku a teplot je dosaženo speciální vnitřní konstrukcí. V závislosti na provozním stavu dochází k výměně objemu pouze mezi dvěma sousedními teplotními zónami.

Hydraulické vyrovnání probíhá přes hydraulický vyrovnávač nebo v závislosti na provozním stavu pomocí vodicích trubek připojených k hydraulickému vyrovnávači (výstupní strana nebo strana vratná). Kromě toho se prostřednictvím integrovaného hydraulického vyrovnávače zvyšuje vodní rezerva kotle, aby se zabránilo cyklování při „nasyceném“ systému.

Rozdělovač pro dva topné okruhy je navržen tak, aby bylo možné použít komerčně dostupné čerpadlové skupiny. Další topné okruhy a příprava teplé vody lze bez problémů kombinovat. Požadovaná výstupní teplota se zachycuje pomocí teplotních čidel umístěných přímo u přívodu z kotle.

Image 0Obr. 1 • Topné okruhy s různými teplotními úrovněmi

Provozní stavy

Objemový průtok zdrojem tepla (V primár) je roven objemovému průtoku na straně spotřeb (V sekundár)

 • Množství tepla dodávané zdrojem a spotřebovávané okruhy spotřeb je stejné
 • Průtok rozdělovačem je rovnoměrný
 • Zpátečka vysokoteplotního okruhu je pro nízkoteplotní okruh jako výstup
 • Žádná kompenzace pomocí hydraulického vyrovnávače není nutná

Image 1

VP = V5

Objemový průtok zdrojem tepla (V primár) je větší než objemový průtoku na straně spotřeb (V sekundár)

 • Tepelný výkon je vyšší než odběr tepla
 • Do zpáteční větve primáru je přes integrovaný hydraulický vyrovnávač přimíchávána teplá výstupní voda
 • Nicméně díky konstrukci se však přidá pouze diferencované množství vody
 • Žádný hydraulický vliv na nízkoteplotní nebo vysokoteplotní okruh.

Image 2

VP > V5

Objemový průtok zdrojem tepla (V primár) je menší než objemový průtoku na straně spotřeb (V sekundár)

 • Odběr tepla je vyšší než tepelný výkon
 • Do výstupu na sekundární straně se přes integrovaný hydraulický vyrovnávač přimíchává chladnější vratná voda
 • Nicméně díky konstrukci se však přidá pouze diferencované množství vody
 • Žádný hydraulický vliv na nízkoteplotní nebo vysokoteplotní okruh

Image 3

VP < V5

Image 4Obr. 2 • Kondenzační kotel s jedním radiátorovým okruhem a jedním okruhem podlahového vytápění, oběhová čerpadla výstupů vlevo.

Image 5Obr. 3 • Kondenzační kotel s jedním radiátorovým okruhem a jedním okruhem podlahového vytápění, oběhová čerpadla výstupů vpravo.

Image 6Obr. 4 • Kondenzační kotel 15 kW s kombinovaným zásobníkovým ohřívačem pitné vody (kotel + solární systém), radiátorovým okruhem a okruhem podlahového vytápění.

Firemní článek