+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Sinus MultiFlow Center jako kompaktní distribuční a sběrné centrum

03.01.2022 Firma: REFLEX CZ, s.r.o. Časopis: 8/2021 , 6/2020

Koncipováno pro velké soustavy: Sinus MultiFlow Center jako kompaktní distribuční a sběrné centrum pro multivalentní technologie s maximální energetickou účinností.

Požadavky na snížení spotřeby energie a provozních nákladů se stupňují. To vede ke snaze provozovat soustavy vytápění a chlazení stále účinněji. Pokud je soustava provozována na primární straně se dvěma různými zdroji energie, nazývá se „bivalentní“. V poslední době jsou na vzestupu multivalentní systémy, ve kterých se používají alespoň tři různé zdroje. S Florianem Füssnerem, produktovým manažerem společnosti Sinusverteiler GmbH, která je součástí skupiny Winkelmann Group GmbH + Co. KG., hovoříme o výhodách a možnostech použití multivalentních řešení obecně, a zejména prostřednictvím Sinus MultiFlow Center.

Image 1Obr. 1 • Produktový manažer Sinus Florian Füssner

Od teorie k praxi – jak by mohl být takový multivalentní systém koncipován?

Existuje mnoho uživatelů, kteří sázejí na otopnou soustavu napájenou z různých zdrojů energie. Například z kombinace solárního zařízení, tepelného čerpadla a špičkového kotle, který vstupuje do hry, když je například kvůli nízkým venkovním teplotám zapotřebí velké množství tepla v krátkém čase. Výhoda takového systému je zřejmá: solární zařízení a tepelné čerpadlo jako obnovitelné zdroje energie jsou provozovány primárně. Ale obnovitelná energie však není k dispozici vždy, když je potřeba teplo. Například využití sluneční energie v oblačných dnech je možné jen v omezené míře. Kondenzační kotel lze poté podle potřeby zapnout jako fosilní zdroj energie. Multivalentní sy­stém má tedy jasnou výhodu v tom, že obnovitelné zdroje energie lze kombinovat s fosilními palivy, a že i v kombinaci je možný spolehlivý a účinný přenos tepla.

Image 2Obr. 2 • Sinus MultiFlow Domestic

S řadou MultiFlow nabízí Sinus širokou škálu možností řešení pro téměř každý multivalentní požadavek. Kdy jsou vhodné?

Můžeme pokrýt téměř jakýkoli profil požadavků. Například v rodinném nebo vícegeneračním domě s rozsahem průtoku do tří krychlových metrů za hodinu – tady použijeme MultiFlow Domestic, který dosahuje vysoké úrovně účinnosti proto, že množství tepla obsažené v topné vodě lze optimálně využít. Ve velkých soustavách s průtokem do 400 metrů krychlových za hodinu náš MultiFlow Expert řeší aktuální problémy hydrauliky soustavy. V tomto inteligentním řešení jsou do jednoho celku integrovány funkce hydraulického vyrovnávače, rozdělovače a akumulačního zásobníku. MultiFlow Expert se používá, pokud máte maximálně tři různé úrovně teploty a není potřeba žádný velký akumulační objem. Jeho dalším plusem je jednoduchá montáž.

A pro ještě větší rozsahy výkonu?

Pak je jasnou volbou MultiFlow Center, které je absolutně individuálně konfigurovatelné. Například je zapotřebí akumulace energie, třeba v kombinaci s tepelnými čerpadly, centrálním zásobováním teplem, kotli na tuhá paliva a chladicími stroji. MultiFlow Center je distribuční a sběrné centrum, které se dokonale přizpůsobí všem požadavkům moderního multivalentního topného systému a umožňuje dokonalou hydrauliku. MulitFlow Center je zcela variabilní s ohledem na počet teplotních úrovní, počet zón lze podle potřeby upravit. V závislosti na provozním stavu se množství tepla a objemový tok vyměňují pouze mezi dvěma sousedními teplotními zónami.

Image 3Obr. 3 • Sinus MultiFlow Expert sestávající z hydraulického vyrovnávače s několika teplotními zónami a z kompaktních rozdělovačů pro vysokoteplotní a nízkoteplotní okruhy

Jak jejich použití ovlivňuje účinnost?

Využití zbytkového množství tepla ve spojení s kondenzační technologií znamená, že je snížena teplota zpátečky. To umožňuje optimální využití účinnosti kondenzačního efektu, což má pozitivní dopad na celkový výkon soustavy.

Je pravda, že lze také zvyšovat objemy těchto sy­stémů?

Ano, akumulační zásobník MultiFlow Center lze přizpůsobit. Ve standardním dodacím programu můžeme dodávat malé objemy pro malé soustavy, ale také nádoby o průměru 2,5 metru ve standardním programu s objemem zásobníků až 25 000 litrů.

Image 4Obr. 4 • Sinus MultiFlow Center – schematické zobrazení

V souvislosti se Sinusem a Reflexem se často mluví o „živých synergiích“ – jak to vypadá v praxi?

Naše výrobky se vyznačují nejvyšší úrovní kompatibility a uživatelskou přívětivostí, to také ilustrují řešení v uvedených multivalentních systémech. Například u Sinus EasyFixx je možné přímé spojení mezi řešeními Sinus MultiFlow a produkty Reflex. Práce realizační firmy se zjednoduší a je nahrazeno individuální připojování expanzních automatů a odplyňovacích systémů samostatnými potrubími na soustavy. EasyFixx navíc zajišťuje bezpečnou, bezchybnou instalaci a funkci zařízení.

Jak Sinusverteiler podporuje návrh a koncepci multivalentních systémů?

Sinus poskytuje podporu od prvního návrhu až po detailní projektování. Zaměstnanci jsou vždy k dispozici pro zodpovězení dotazů. Zvláštní pomoc spočívá v poskytování výkresů v obvyklých formátech CAD. Například mohou být poskytnuty 3D výkresy pro podporu projektování sestav. Aby byla instalace ještě snazší, mohou být montážním firmám nabídnuty také prefabrikáty příslušných spojovacích skupin jednotlivých topných a chladicích okruhů. Kromě produktu MultiFlow obdrží montážní firmy také vysoce kvalitní připojovací díly pro rychlou a bezproblémovou instalaci – v souladu s naší filozofií produktu „Snadná instalace“.

O společnosti Reflex Winkelmann

Společnost Reflex Winkelmann GmbH je jedním z předních poskytovatelů vysoce kvalitních systémů pro technologii vytápění a dodávek teplé vody. Společnost se sídlem ve vestfálském Ahlenu vyvíjí, vyrábí a prodává kromě membránových tlakových expanzních nádob inovativní komponenty a komplexní řešení pro udržování tlaku v soustavách expanzními automaty, doplňování, odplyňování a úpravu vody, jakož i zásobníky teplé vody, deskové výměníky tepla a hydraulické rozdělovače a komponenty pro zásobníky. Reflex Winkelmann GmbH je základem divize Building + Industry pod záštitou společnosti Winkelmann Group.

Firemní článek