+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 8/2021

Úvodník

Vážení čtenáři,

po říjnovém zemětřesení na českém energetickém trhu se stovky tisíc klientů alternativních dodavatelů elektřiny a plynu, kteří neustáli extrémní růst cen na burzách, ocitli v dočasném režimu dodavatele poslední instance. Ten jim sice zaručuje dodávky energií až na půl roku, ovšem s extrémním navýšením měsíčních záloh.

Podle tiskové zprávy ERÚ je však v tomto nevýhodném provizoriu na začátku prosince stále evidováno značné množství tzv. nekontaktních spotřebitelů – především seniorů, kteří neuhradili listopadovou zálohu, ani nepodnikli žádné kroky k tomu, aby přešli do standardního dodávkového režimu.

Úřad bohužel již také zaznamenal desítky případů lidského hyenismu v podobě tzv. energetických šmejdů, kteří se snaží zneužít situace, vydávají se na pracovníky různých autorit (reálných či smyšlených) a spotřebitelům nabízejí „pomoc“ s výběrem nového dodavatele. Že pak taková spolupráce vede k ještě větším problémům v podobě sankcí a vymáhání smluvních pokut, není třeba příliš rozvádět.

Ne každý se má se svými problémy na koho obrátit. Většina spotřebitelů se s přechodem k DPI ve svém životě zatím nesetkala a je pro ně obtížné se v problematice zorientovat.

ERÚ proto navrhl leták, cílený zejména na seniory, podle kterého si mohou snadno ověřit, zda se jich daná situace týká, a pokud ano, získají zároveň možnost řešení s informací, kam se obrátit o pomoc.

Informační kampaň podpořená Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních ­samospráv ČR běží od prosince také na online verzi našeho časopisu.

Klidné svátky, pevné zdraví a šťastný vstup do nového roku našim čtenářům, partnerům a spolupracovníkům za celou redakci přeje

Alena Malátová

Image 1

Obsah