+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jaký regulátor zvolit pro ovládání třícestného a čtyřcestného směšovacího ventilu?

10.01.2022 Firma: AFRISO spol. s r.o. Časopis: 8/2021

Článek se zaměřuje na to, jaký regulátor zvolit pro ovládání rotačních směšovacích ventilů, konkrétně zda zvolit regulátor konstantní teploty nebo regulátor ekvitermní. Pro začátek si zmíníme, že regulace v instalacích může být kvantitativní nebo kvalitativní.

Kvantitativní regulace se provádí například rotametrem, který je instalován na nosníku rozdělovače podlahového vytápění. Ten reguluje správné množství proudící teplonosné látky v dané topné smyčce.

Kvalitativní regulace je regulace teploty, která přejde ze zdroje tepla do instalace. Pro tento typ regulace se využívají např. rotační směšovací ventily nebo termostatické směšovací ventily, které směšují 2 média o různé teplotě a v určitém poměru. Tím získáváme na výstupu z těchto armatur požadovanou teplotu teplonosné látky.

Regulace na konstantní teplotu

Regulace na konstantní teplotu je velmi jednoduchá. Jedna nastavená teplota se využívá pro celý systém bez ohledu na měnící se podmínky. Pro regulaci na konstantní teplotu můžeme využít např. termostatický směšovací ventil, který pracuje na fyzikálně-mechanickém principu. Další možností je použití rotačního směšovacího ventilu se servopohonem a externím regulátorem, který řídí činnost servopohonu. Regulace pomocí rotačního směšovacího servopohonu s sebou nese o něco vyšší pořizovací náklady než pouhý termostatický směšovací ventil, ale tyto náklady jsou vyvážené vyšší spolehlivostí – je odolnější vůči nečistotám v systému.

To, že regulace na konstantní teplotu nereaguje na měnící se externí podmínky, může způsobovat přehřívání nebo naopak nedotápění interiérů. Musíme tak častěji manuálně měnit teplotu na výstupu z regulační armatury. Prvky zónové regulace, jako jsou například termostatické radiátorové hlavice, určitě pomohou stabilizovat teplotu v místnostech. Nicméně problém s teplotní nestabilitou zcela neodstraní.

Pro regulaci na konstantní teplotu můžeme využít 3bodový servopohon ARM ProClick a externí regulátor. Druhou možností je využití regulátoru, který je integrovaný do servopohonu ACT 443 ProClick tzv. 2 v 1 (obr. 1b).

Image 1Obr. 1 • Možnosti regulace na konstantní teplotu; a) servopohon s externím regulátorem; b) servopohon s regulátorem konstantní teploty ACT nebo ARC ProClick

Uplatnění takovéhoto regulátoru je například u kotlů na tuhá paliva pro ochranu proti nízkoteplotní korozi. Regulátor se instaluje přímo na rotační směšovací ventil, instalovaný v kotlovém okruhu, a nastaví se jen požadovaná teplota a směr otáčení ventilu. Kromě regulace teploty, může tento regulátor řídit také čerpadlo.

Druhá možnost využití je u systému s kotlem na tuhá paliva se dvěma okruhy plošného vytápění, kde na každém okruhu můžeme nastavit teplotu a tím i zároveň chránit okruh proti vysoké teplotě.

Ekvitermní regulace

Oproti regulaci na konstantní teplotu je činnost ekvitermní regulace ovlivňována venkovní teplotou. Ekvitermní regulátor má za úkol při různé venkovní teplotě upravovat teplotu přívodního média do instalace tak, aby udržoval konstantní teplotu uvnitř budovy. Regulátor pracuje na základě otopné křivky (obr. 2).

Image 2Obr. 2 • Otopná křivka (závislost regulované teploty teplonosné látky vstupující do otopné soustavy na venkovní teplotě)

Otopnou křivku si vybíráme z předefinovaných variant podle typu vytápění (podlahové, stěnové, radiátorové, … viz tab. 1). V případě, že teplota média vstupující do otopné soustavy je nevhodná, je možné zvolit jinou křivku. Při volbě vhodné otopné křivky je nutné brát v úvahu změny venkovní teploty během celé topné sezóny.

Image 4Tab. 1 • Doporučené nastavení otopné křivky podle typu vytápění

Existuje několik možností, jak lze řídit systém pomocí ekvitermní regulace. Jednou z nich je využití rotačního směšovacího ventilu, na kterém je nainstalovaný 3bodový servopohon. Tento servopohon je řízen ­externím regulátorem. Druhou možností je využití regulátoru ARC 385 ProClick, který je zabudovaný do servopohonu tzv. 2 v 1. Regulátor se instaluje přímo na směšovací ventil a nevyžaduje propojení s extérní regulací.

Využití takovéhoto regulátoru je prakticky možné v každé instalaci – s kotlem na tuhá paliva, plyn, tepelná čerpadla, zkrátka všude tam, kde chceme zvýšit účinnost celé instalace.

Integrované regulátory do servopohonu jak pro konstatní teplotu ACT, tak i ekvitermní ARC, lze využít samostatně nebo také ve směšovacích čerpadlových skupinách PrimoTherm. Jejich uplatnění lze najít v systémy vytápění i chlazení. Velkou předností integrovaných regulátorů ProClick je rychlá instalace a jednoduché nastavení díky velkému displeji a integrovaným tlačítkům (obr. 3).

Image 3Obr. 3 • Regulátor Proclick s ovladacími tlačítky a přehledným OLED displejem


Více informací a tipů naleznete na act.afriso.cz případně na afriso.cz

Firemní článek